Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia."— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014 Rzeszów Maciej Milczanowski PROJEKT

2 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014 Rzeszów Istota projektu. Terminy i miejsce konsultacji. Organizacja i terminy zaliczeń Plan zajęć:

3 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 3 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014 Rzeszów WYBÓR I SFORMUŁOWANIE PROBLEMU: WYBORU ZAKRESU TEMATYKI DOKONUJE NAUCZYCIEL SFORMUŁOWANIA PROBLEMU (TEMATU PROJEKTU) DOKONUJE STUDENT WYBÓR I SFORMUŁOWANIE PROBLEMU: WYBORU ZAKRESU TEMATYKI DOKONUJE NAUCZYCIEL SFORMUŁOWANIA PROBLEMU (TEMATU PROJEKTU) DOKONUJE STUDENT

4 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 4 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014 Rzeszów ETAPY REALIZACJI PROJEKTU 1. OPRACOWANIE PLANU DZIAŁANIA. 2. PRACA NAD REFERATEM/PREZENTACJĄ. 3. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA. 4. PREZENTACJA/OBRONA PROJEKTU.

5 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 5 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014 Rzeszów Jest to rodzaj harmonogramu w którym zostaną wyszczególnione etapy działań. Plan powinien zawierać: terminy, sposoby realizacji, instytucje współpracujące, wykaz środków (np. aplikacji komputerowych) itp. Jest to rodzaj harmonogramu w którym zostaną wyszczególnione etapy działań. Plan powinien zawierać: terminy, sposoby realizacji, instytucje współpracujące, wykaz środków (np. aplikacji komputerowych) itp. Plan działania

6 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 6 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014 Rzeszów Wymagania dotyczące referatu: Format referatu: 5 tys. znaków (ze spacjami) tj. ok. 2-3 strony A4. czcionka 12 TNR, odstępy 1,5. Wstęp w oparciu o literaturę przedmiotu. Analiza problemu na postawie literatury, prasy i własnych doświadczeń oraz przemyśleń. Własne wnioski – ocena problemu. PRACA SAMODZIELNA!

7 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 7 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014 Rzeszów Terminy: – CZWARTEK, GODZ. 8.30 – 10.30, POK. RA220A. KONSULTACJE – CZWARTEK, GODZ. 8.30 – 10.30, POK. RA220A. – DWA RAZY NA SEMESTR. KONSULTACJE NA AFD – DWA RAZY NA SEMESTR. Do 9 GRUDNIA 2013 ODDANIE REFERATU – Do 9 GRUDNIA 2013 TYLKO W WERSJI WYDRUKOWANEJ!

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 8 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014 Rzeszów Strona tytułowa (wzór na stronie www) zawierająca: temat projektu, nazwisko, imię i kierunek studiów studenta realizującego projekt oraz nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego projekt. Opis podjętych działań, dochodzenia do rozwiązania. Spis treści. Cele projektu. Krótki wstęp teoretyczny, zawierający niezbędne pojęcia, terminy, definicje z zakresu projektu. Treść referatu (5 tys. znaków, przypisy) Wnioski (zwłaszcza w kontekście realizacji postawionych celów), Krótkie streszczenie całości pracy (do 5 zdań), Bibliografia. Zawartość referatu:

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 9 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014 Rzeszów Kryteria oceny KONSULTACJE NA AFD CO NAJMNIEJ 2 X W SEMESTRZE. FORMA I TREŚĆ REFERATU. Na ocenę końcową wpływają: umiejętność samodzielnej pracy, ogólne wiadomości nabyte podczas realizacji projektu, umiejętność dyskutowania i argumentowania, sumienność, terminowość itp.

10 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 10 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014 Rzeszów Zagadnienia 1. Zbroić się czy, się nie zbroić – co wpływa na poprawę stanu bezpieczeństwa państwa. 2. Członkowstwo w Unii Europejskiej elementem systemu bezpieczeństwa państwa. 3. Wpływ współpracy Polski i Ukrainy dla bezpieczeństwa obu państw i regionu. 4. Czy Polska jest kondominium rosyjsko-niemieckim? Uzasadnienie. 5. Uwięzienie Julii Tymoszenko – pokaz siły, bezradności czy sprawiedliwość. 6. Impreza Euro 2012 jako początek lepszej współpracy polsko-ukraińskiej czy źródło konfliktów? 7. Jaka droga jest lepsza dla Ukrainy: ścisła współpraca z Rosją czy wstąpienie do UE i NATO? Czy jest trzecia droga? 8. Charakter narodowy Polaków/Ukraińców a bezpieczeństwo narodowe. 9. Bezpieczeństwo Polski w 1939 roku – przyczyny klęski wrześniowej. 10. Bezpieczeństwo państwa w kontekście udziału Polskich (lub Ukraińskich) Sił Zbrojnych w misjach NATO na Bliskim Wschodzie.

11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014 Rzeszów PYTANIA?


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google