Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONSPEKT PRACY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ PISANEJ NA PODSTAWIE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH dr Lucyna Bakiera.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONSPEKT PRACY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ PISANEJ NA PODSTAWIE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH dr Lucyna Bakiera."— Zapis prezentacji:

1 KONSPEKT PRACY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ PISANEJ NA PODSTAWIE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH dr Lucyna Bakiera

2 ETAPY PISANIA PRACY 1 czas PRACAPRACA 1 1 - sformułowanie tematu 2 2 - zebranie i zanotowanie informacji uzyskanych podczas praktyk (zgodnie z tematem pracy) 3 3 - interpretacja teoretyczna w/w informacji 4 4 - sporządzenie scenariusza działań utrzymujących status quo lub zmieniających zaobserwowaną sytuację (w zależności od oceny) 5 5 - ocena możliwości zastosowania projektowanych działań 5 4 3 2

3 sformułowanie tematu Co mnie interesuje? Co mnie zaintrygowało podczas praktyk? Co najlepiej pamiętam z praktyk? Nad czym chcę się zastanowić? 1 Określenie granic przedstawianego zagadnienia

4 Informacje z praktyk UZYSKANE PODCZAS: - obserwacji - rozmów - prowadzenia zajęć 2

5 Informacje z praktyk Co zaobserwowałem / Czego się dowiedziałem się od nauczyciela / -cieli pedagoga szkolnego psychologa szkolnego uczniów Czego dowiedziałem się podczas hospitacji lekcji? samodzielnego prowadzenia lekcji? zebrań, spotkań, konferencji organizowanych w trakcie praktyki 2 … na interesujący mnie temat ?

6 Interpretacja uzyskanych informacji (wrażeń) w świetle literatury 3

7 Odwołanie się do literatury fachowej. Analiza uzyskanych informacji w świetle teorii (koncepcji) psychologicznych lub pedagogicznych / wyników badań 3

8 Projekt działań Indywidualny scenariusz proponowanego funkcjonowania nauczyciela 4

9 Projekt działań Utrzymanie status quo - gdy ocena sytuacji z pkt 2 jest pozytywna + wyjaśnienie Zmiana gdy ocena sytuacji z pkt 2 jest negatywna + wyjaśnienie 4-A4-B

10 Scenariusz jest podstawą działań, pozwala podjąć konkretne czynności. W tym punkcie należy omówić te działania, jakie proponuje Autor pracy, na czym mają one polegać, jak wyglądać (z podaniem ich regularności, częstotliwości, warunków lokalowych itp.). Czyli: co może zrobić (i jak?) nauczyciel, aby zlikwidować (minimalizować) problem omawiany w pracy – konkretna propozycja ćwiczeń / przebiegu lekcji.

11 O Ocena możliwości zastosowania projektowanych działańPRZEWIDYWANE TRUDNOŚCI W REALIZACJI PROJEKTU 5

12 Związane z globalnym / lokalnym charakterem Związane z globalnym / lokalnym charakterem funkcjonowania szkoły (ustawodawstwo, funkcjonowania szkoły (ustawodawstwo, zwyczaje społeczne) zwyczaje społeczne) Uwarunkowania osobowościowe zlokalizowane Uwarunkowania osobowościowe zlokalizowane w osobach uczestniczących w sytuacjach w osobach uczestniczących w sytuacjach edukacyjnych edukacyjnych Uwarunkowania interakcyjne ujawniające się na Uwarunkowania interakcyjne ujawniające się na różnych poziomach relacji społecznych różnych poziomach relacji społecznych konstytuujących system edukacyjny konstytuujących system edukacyjny 5 TRUDNOŚCITRUDNOŚCI

13 Imię i nazwisko recenzja: dr Lucyna Bakiera Numer albumu Miejsce praktyki pedagogicznej: … TEMAT PRACY Informacje z praktyki Interpretacja uzyskanych informacji w świetle literatury Projekt działań - indywidualny scenariusz proponowanego funkcjonowania nauczyciela z uzasadnieniem przyjętego stanowiska Przewidywane trudności w realizacji projektu

14 uwagi Kryteria oceny KRYTERIUM TREŚCIOWE Zgodność treści pracy z jej tematem Trafność diagnozy Konkretyzacja projektu Dobór literatury do tematu KRYTERIUM FORMALNE Struktura tekstu Rzetelność przypisów Spójność wypowiedzi

15 uwagi Plagiat – dyskwalifikacja Autorstwo pojedyncze lub grupowe (w przypadku praktyki w tym samym miejscu) Termin oddania: 30 I 2009r (brak pracy: ndst) Miejsce oddania: pok. 303, p. Jolanta Świetlik

16 Lucyna Bakiera


Pobierz ppt "KONSPEKT PRACY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ PISANEJ NA PODSTAWIE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH dr Lucyna Bakiera."

Podobne prezentacje


Reklamy Google