Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONSPEKT PRACY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PISANEJ NA PODSTAWIE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH dr Lucyna Bakiera.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONSPEKT PRACY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PISANEJ NA PODSTAWIE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH dr Lucyna Bakiera."— Zapis prezentacji:

1 KONSPEKT PRACY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PISANEJ NA PODSTAWIE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH
dr Lucyna Bakiera

2 ETAPY PISANIA PRACY 5 4 3 2 1 1 - sformułowanie tematu
2 - zebranie i zanotowanie informacji uzyskanych podczas praktyk (zgodnie z tematem pracy) 3 - interpretacja teoretyczna w/w informacji 4 - sporządzenie scenariusza działań utrzymujących status quo lub zmieniających zaobserwowaną sytuację (w zależności od oceny) 5 - ocena możliwości zastosowania projektowanych działań P R A C 5 4 3 2 1 czas

3 1 sformułowanie tematu Co mnie interesuje?
Określenie granic przedstawianego zagadnienia Co mnie interesuje? Co mnie zaintrygowało podczas praktyk? Co najlepiej pamiętam z praktyk? Nad czym chcę się zastanowić?

4 2 Informacje z praktyk UZYSKANE PODCZAS: - obserwacji - rozmów
- prowadzenia zajęć

5 2 Informacje z praktyk Co zaobserwowałem / Czego się dowiedziałem się od nauczyciela / -cieli pedagoga szkolnego psychologa szkolnego uczniów Czego dowiedziałem się podczas hospitacji lekcji? samodzielnego prowadzenia lekcji? zebrań, spotkań, konferencji organizowanych w trakcie praktyki … na interesujący mnie temat ?

6 Interpretacja uzyskanych informacji (wrażeń) w świetle literatury
3 Interpretacja uzyskanych informacji (wrażeń) w świetle literatury

7 3 Odwołanie się do literatury fachowej.
Analiza uzyskanych informacji w świetle teorii (koncepcji) psychologicznych lub pedagogicznych / wyników badań

8 Indywidualny scenariusz funkcjonowania nauczyciela
4 Projekt działań Indywidualny scenariusz proponowanego funkcjonowania nauczyciela

9 Projekt działań Utrzymanie status quo -
gdy ocena sytuacji z pkt 2 jest pozytywna + wyjaśnienie 4-A Zmiana gdy ocena sytuacji z pkt 2 jest negatywna + wyjaśnienie 4-B

10 Scenariusz jest podstawą działań, pozwala podjąć konkretne czynności. W tym punkcie należy omówić te działania, jakie proponuje Autor pracy, na czym mają one polegać, jak wyglądać (z podaniem ich regularności, częstotliwości, warunków lokalowych itp.). Czyli: co może zrobić (i jak?) nauczyciel, aby zlikwidować (minimalizować) problem omawiany w pracy – konkretna propozycja ćwiczeń / przebiegu lekcji.

11 5 Ocena możliwości zastosowania projektowanych działań PRZEWIDYWANE
TRUDNOŚCI W REALIZACJI PROJEKTU

12 5 Związane z globalnym / lokalnym charakterem
funkcjonowania szkoły (ustawodawstwo, zwyczaje społeczne) Uwarunkowania osobowościowe zlokalizowane w osobach uczestniczących w sytuacjach edukacyjnych Uwarunkowania interakcyjne ujawniające się na różnych poziomach relacji społecznych konstytuujących system edukacyjny T R U D N O Ś C I

13 Imię i nazwisko recenzja: dr Lucyna Bakiera
Numer albumu Miejsce praktyki pedagogicznej: … TEMAT PRACY Informacje z praktyki Interpretacja uzyskanych informacji w świetle literatury Projekt działań - indywidualny scenariusz proponowanego funkcjonowania nauczyciela z uzasadnieniem przyjętego stanowiska Przewidywane trudności w realizacji projektu

14 uwagi Kryteria oceny KRYTERIUM TREŚCIOWE KRYTERIUM FORMALNE
Zgodność treści pracy z jej tematem Trafność diagnozy Konkretyzacja projektu Dobór literatury do tematu KRYTERIUM FORMALNE Struktura tekstu Rzetelność przypisów Spójność wypowiedzi

15 uwagi Plagiat – dyskwalifikacja
Autorstwo pojedyncze lub grupowe (w przypadku praktyki w tym samym miejscu) Termin oddania: 30 I 2009r (brak pracy: ndst) Miejsce oddania: pok. 303, p. Jolanta Świetlik

16 POWODZENIA! Lucyna Bakiera 


Pobierz ppt "KONSPEKT PRACY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PISANEJ NA PODSTAWIE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH dr Lucyna Bakiera."

Podobne prezentacje


Reklamy Google