Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otwarte posiedzenie Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Wydział Informatyki i Zarządzania PP, Poznań, 2008-10-21 Mgr inż. Imię Nazwisko Afiliacja autora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otwarte posiedzenie Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Wydział Informatyki i Zarządzania PP, Poznań, 2008-10-21 Mgr inż. Imię Nazwisko Afiliacja autora."— Zapis prezentacji:

1 Otwarte posiedzenie Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Wydział Informatyki i Zarządzania PP, Poznań, Mgr inż. Imię Nazwisko Afiliacja autora i adres owy Dziedzina: Nauki techniczne / Nauki ekonomiczne Dyscyplina: AiR / BiEM / Informatyka / Nauki o zarządz.

2 Problem badawczy i jego znaczenie (4) Stan wiedzy (5) Koncepcja rozwiązania problemu (5) Stan badań autora (10) Roboczy spis treści (3) Plan pracy nad doktoratem (5) Publikacje i dokonania autora (2) Potencjalny promotor (1) W nawiasach podano orientacyjny czas prezentacji w minutach.

3 Opisać na czym polega problem i ocenić jego znaczenie (ocenę znaczenia trzeba uzasadnić).

4 Przedstawić stan wiedzy w obszarze związanym z problemem, ale bez uwzględniania badań przeprowadzonych przez autora.

5 Należy także scharakteryzować metody badawcze i uzasadnić ich wybór. Należy też opisać ew. uproszczenia problemu wyjściowego, uzasadnić je i ocenić ich konsekwencje (np. praktyczne).

6 Przedstawić, co już zostało wykonane przez autora i jakie osiągnął on rezultaty.

7 Przedstawić roboczy spis treści i krótko uzasadnić kompozycję pracy.

8 Zidentyfikować najważniejsze zadania związane z doktoratem i wskazać ew. ograniczenia kolejnościowe. Ocenić pracochłonność poszczególnych zadań. Ocenić dostępność czasu na badania w okresie przeznaczonym na pisanie doktoratu (plan powinien dotyczyć okresu do oddania rozprawy do recenzji). Przedstawić harmonogram prac. Wskazać główne czynniki ryzyka i sposoby radzenia sobie z nimi.

9 RodzajPunkty MNiSW Liczba Artykuł30 Artykuł24 Monogr. ang.24 Artykuł20 Artykuł15 Monogr. pol.12 Artykuł10 Rozdz. ang.7 Artykuł6 4

10 Podać nie więcej niż 5 najlepszych publikacji (dane bibliograficzne łącznie z informacją nt. punktacji MNiSW) i określić ich związek z doktoratem. Podać liczbę cytowań i wskazać maksymalnie 5 najważniejszych cytowań (najlepiej wg Thomson Reuters).

11 Podać liczbę patentów lub zgłoszeń patentowych i ich zakres (krajowy, EPO, US PTO). Podać nie więcej niż 5 projektów badawczo- rozwojowych realizowanych formalnie przez jednostki WIZ PP na rzecz partnerów zewnętrznych (każdy o wartości ponad 10 tys. zł), w których realizację autor był zaangażowany.

12 Podać dane o promotorze (imię i nazwisko, afiliacja, adres owy,..) wraz z krótką charakterystyką osiągnięć promotora w obszarze związanym z rozprawą (wystarczy podać 3 najważniejsze prace promotora wiążące się z problematyką rozprawy i wskazać ich związek z tematyką rozprawy).


Pobierz ppt "Otwarte posiedzenie Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Wydział Informatyki i Zarządzania PP, Poznań, 2008-10-21 Mgr inż. Imię Nazwisko Afiliacja autora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google