Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A.J.N. 21. 05. 20091 (KRS) grupa tematyczna GP Zadanie (1): - (1.1) określenie głównych wyzwań - (1.2) propozycja celów strategicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A.J.N. 21. 05. 20091 (KRS) grupa tematyczna GP Zadanie (1): - (1.1) określenie głównych wyzwań - (1.2) propozycja celów strategicznych."— Zapis prezentacji:

1 A.J.N. 21. 05. 20091 (KRS) grupa tematyczna GP Zadanie (1): - (1.1) określenie głównych wyzwań - (1.2) propozycja celów strategicznych

2 A.J.N. 21. 05. 20092 (KRS) grupa tematyczna GP Gospodarka Przestrzenna to racjonalne planowanie i zarządzanie w zakresie: - planowania przestrzennego - gospodarki gruntami - programowania rozwoju infrastruktury technicznej (GK) - planowania społeczno – gospodarczego (US i GN) - ochrony środowiska (GK) - organizacji współdziałania (I)

3 A.J.N. 21. 05. 20093 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

4 A.J.N. 21. 05. 20094 … takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, kulturowe oraz kompozycyjno estetyczne; „Ład przestrzenny”: (Art..2 p.1 ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

5 A.J.N. 21. 05. 20095 (KRS) grupa tematyczna GP (1.1) Wyzwania: Koordynacja (synchronizacja) działań w różnych obszarach tematycznych (branżowych) Skoordynowana polityka oraz działania w ramach Aglomeracji Poznańskiej (Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego) Ochrona oraz eksponowanie wartościowych układów i elementów przestrzennych Przekształcenia przestrzenne i funkcjonalne oraz rewaloryzacja obszarów zdegradowanych 1.1.4 1.1.2 1.1.3 1.1.1

6 A.J.N. 21. 05. 20096 (KRS) grupa tematyczna GP Koordynacja (synchronizacja) działań w różnych obszarach tematycznych (branżowych): - Transportu i komunikacji - Infrastruktury - Gospodarki - Finansów - Ochrony środowiska - i innych … 1.1.1

7 A.J.N. 21. 05. 20097 (KRS) grupa tematyczna GP Koordynacja (synchronizacja) działań w różnych obszarach tematycznych (branżowych) Stworzenie nowoczesnego, skutecznego systemu zarządzania miastem wyzwanie Cel strategiczny

8 A.J.N. 21. 05. 20098 (KRS) grupa tematyczna GP Skoordynowana polityka oraz działania w ramach Aglomeracji Poznańskiej (Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego) w dziedzinach: - Transportu i komunikacji - Gospodarki i nauki - Mieszkalnictwa - Ochrony środowiska - i innych … 1.1.2

9 A.J.N. 21. 05. 20099 (KRS) grupa tematyczna GP Skoordynowana polityka oraz działania w ramach Aglomeracji Poznańskiej Poznań modelową stolicą silnej, sprawnie zarządzanej Aglomeracji Poznańskiej wyzwanie Cel strategiczny

10 A.J.N. 21. 05. 200910 (KRS) grupa tematyczna GP Ochrona oraz eksponowanie wartościowych układów i elementów przestrzennych: - Śródmieście Poznania - Poznańskie Kliny Zieleni” - Rzeka w mieście - „Poznańska secesja” - Rynki poznańskie -„Stara Gazownia” - Osiedla „Modernistyczne” - i inne … 1.1.3

11 A.J.N. 21. 05. 200911 (KRS) grupa tematyczna GP Ochrona oraz eksponowanie wartościowych układów i elementów przestrzennych Wzrost atrakcyjności miasta dla jego mieszkańców i przyjezdnych wyzwanie Cel strategiczny

12 A.J.N. 21. 05. 200912 (KRS) grupa tematyczna GP Przekształcenia przestrzenne i funkcjonalne oraz rewaloryzacja obszarów zdegradowanych - Tereny przemysłowo-składowe w obrębie III ramy - „Wolne Tory”, ZNTK - Stadion „Warty” - Elektrociepłownia „Garbary” - i inne … 1.1.4

13 A.J.N. 21. 05. 200913 (KRS) grupa tematyczna GP Przekształcenia przestrzenne i funkcjonalne oraz rewaloryzacja obszarów zdegradowanych Odzyskanie wartościowych terenów inwestycyjnych i przestrzeni publicznych w śródmieściu wyzwanie Cel strategiczny

14 A.J.N. 21. 05. 200914 (KRS) grupa tematyczna GP (1.2) Cele strategiczne: Stworzenie nowoczesnego, skutecznego systemu zarządzania miastem Poznań modelową stolicą silnej, sprawnie zarządzanej Aglomeracji Poznańskiej (Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego) Wzrost atrakcyjności miasta dla jego mieszkańców i przyjezdnych Odzyskanie wartościowych terenów inwestycyjnych i przestrzeni publicznych w śródmieściu 1.2.4 1.2.2 1.2.3 1.2.1


Pobierz ppt "A.J.N. 21. 05. 20091 (KRS) grupa tematyczna GP Zadanie (1): - (1.1) określenie głównych wyzwań - (1.2) propozycja celów strategicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google