Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biwak terapeutyczny – praca z wychowankiem i wychowawcą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biwak terapeutyczny – praca z wychowankiem i wychowawcą"— Zapis prezentacji:

1 Biwak terapeutyczny – praca z wychowankiem i wychowawcą
Alicja Bęś Małgorzata Wojsznarowicz Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu

2 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE WARSZTATÓW:
Ze względu na problemy związane z funkcjonowaniem i relacjami młodzieży opracowano plan warsztatów terapeutyczno- wychowawczych. Podstawową metodą pracy na warsztatach jest połączenie terapii grupowej z socjalizacją, przy akceptacji i pozytywnych relacjach wychowanka z wychowawcą. Warsztat prowadzi dwóch specjalistów: mgr Małgorzata Wojsznarowicz- psycholog, oraz mgr Alicja Bęś- socjoterapeuta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa emocjonalnego uczestników warsztatu. Zespół liczy 15 osób, 12 wychowanków, oraz cały zespół wychowawców.

3 Adresaci warsztatów Młodzież Wychowawcy Młodzież, która sprawia kłopoty wychowawcze: nadpobudliwi, mający trudności z przyswojeniem obowiązujących norm zachowań społecznych, mający problem z akceptacją samych siebie oraz trudności w prawidłowej i poprawnej komunikacji interpersonalnej. Wychowawcy pracujący z daną grupą młodzieży. Stykający się z trudnościami, które wynikają z pracy z wychowankiem MOW. Doświadczają na co dzień sytuacji obciążających emocjonalnie.

4 Rozpoznawanie i diagnozowanie problemów danej grupy
Wywiad z wychowawcami, nauczycielami Analiza notatek służbowych i dokumentacji wychowanka Obserwacje z zajęć socjoterapii Informacje ze spotkań indywidualnych Profil osoby wychowawcy – role wychowawcze

5 Problemy zgłaszane przed warsztatami:
Problemy zgłaszane przez wychowawców: Problemy zgłaszane przez wychowanków: Problemy wychowawcze - szeroko pojęta agresja; Problemy osobowościowe (nieumiejętność wychowanków w radzeniu sobie ze stresem jak i sytuacjami frustracji, nadpobudliwość, obniżona samoocena, izolowanie się od grupy w odniesieniu do poszczególnych osób z grupy); Trudności w relacjach międzyludzkich(odrzucenie przez rówieśników, konflikty w grupie). „Ogólna atmosfera”- brak szacunku, hałas, kłótnie. Niespójność wychowawcza Agresja „Drugie życie” Nieprzestrzeganie regulaminu Brak integracji grupy

6 PODSTAWOWE CELE I ZADANIA PRACY Z GRUPĄ:
Stworzenie atmosfery życzliwości, akceptacji, wzajemnego szacunku oraz bezpieczeństwa w grupie; Optymalny rozwój młodzieży w zakresie: kontroli własnego zachowania, ekspresji i kontroli uczuć, zdolności umiejętnego funkcjonowania w grupie z rówieśnikami jak i wychowawcami. Stworzenie wychowawcy warunków do przyjrzenia się własnemu warsztatowi pracy

7 METODY PRACY: Praca w kręgu Burza mózgów Praca w małych grupach
Psychodrama

8 Przebieg zajęć

9 Integracja Jak przekonać młodych, że są kochani? Szukanie sposobów:
Ks. Bosko czynnie spędzał rekreacje z wychowankami, zalecał to salezjanom, znał gry, zabawy, wprowadził teatr, orkiestrę, śpiew, święta religijne i cywilne, sport, rywalizacja… Czy to nie są sposoby na dzisiaj? Na spotkaniu kompetentny i wymagający, na przerwie chętny do rozmowy, partner, a może przyjaciel Czy mam o czym rozmawiać? Może o „hip-hopie”? Wspólny teatr, wycieczka, sport – niech zobaczą, ze też jesteśmy ludźmi, że się męczymy… „Oni” też są inni niż w ławkach… Momenty nieformalne... – spontaniczność i radość…

10 Blok pierwszy –kontrakt, oczekiwania, komunikacja interpersonalna
Rozum – zasady – wymagania Najlepiej jeśli zasady znajdą się w REGULAMINIE dostępnym dla wszystkich Od podania zasad, do stawiania wymagań jest bardzo blisko: zachowujemy regulamin dla dobra wspólnego, to co służy porządkowi, służy naszemu rozwojowi Zasada dyscypliny salezjańskiej – posłuszeństwo Regulaminowi – wszyscy, także przełożeni i wychowawcy Regulamin można dyskutować, ale zawsze musi on być jasny i znany wszystkim

11 Blok drugi – profil wychowawcy i profil wychowanka
wychowawca wychowanek Zaufanie – miłość do młodych Jak przekonać młodych o tym, że są kochani? I. Być z nimi – dla nich, poświęcić czas, chęci, umiejętności… Zapytajmy: Ile daję z siebie młodzieży? Co jest u mnie szukaniem mojego zadowolenia, a co wychowaniem? Pytania zasadnicze: To pytania o jakość naszych propozycji, naszego przygotowania i kompetencji To pytania o podnoszenie kwalifikacji, poszukiwanie nowych metod, środków, języka To pytania o to, czy moje zajęcia są pretekstem/okazją do autentycznego dialogu z kulturą… Czy uświadamiam uczniom pytania i problemy, jakie przed wierzącymi stawia dzisiejsza kultura… Ks. Bosko wiedział , że, upominając z ojcowską miłością zagrożonego moralnie wychowanka, nie straci jego zaufania i nie przyczyni się w ten sposób do zakłócenia dobrej atmosfery. „System prewencyjny - pisał w 1877 r. - czyni z wychowanka przyjaciela, umiejącego dostrzec w wychowawcy dobrodzieja, który mu zwraca uwagę, pragnie uczynić go dobrym, zabezpieczyć przed nieprzyjemnościami, karami i utratą honoru”. Z tego samego względu, turyński wychowawca nie obawiał się stawiania młodym ludziom odpowiednich dla nich wymagań. Ich zakres – jak już wspomnieliśmy - był w pierwszym rzędzie określony przez różnego rodzaju regulaminy.

12 Blok trzeci – informacje zwrotne
Wychowankowie udzielają informacji zwrotnych wychowawcom i kolegom z grupy Wychowawcy udzielają informacji zwrotnych wychowankom Terapeuci udzielają informacji zwrotnych wszystkim uczestnikom biwaku terapeutycznego Wychowawcy i wychowankowie udzielają informacji zwrotnych terapeutom

13 Blok czwarty – praca z gronem wychowawczym
Omówienie każdego bloku Wymiana obserwacji Przepracowanie zaobserwowanych relacji w grupie Socjogram grupy wychowawczej Informacje zwrotne Wsparcie

14 Małgorzata Wojsznarowicz 665337888 Alicja Bęś 791818336
Dziękujemy za uwagę Małgorzata Wojsznarowicz Alicja Bęś


Pobierz ppt "Biwak terapeutyczny – praca z wychowankiem i wychowawcą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google