Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność Poradni Psychologiczno- pedagogicznej nr 1 w Gdańsku Oferta dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność Poradni Psychologiczno- pedagogicznej nr 1 w Gdańsku Oferta dla rodziców, nauczycieli i uczniów."— Zapis prezentacji:

1 Działalność Poradni Psychologiczno- pedagogicznej nr 1 w Gdańsku Oferta dla rodziców, nauczycieli i uczniów

2 1.Działalność diagnostyczna (badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i lekarskie)

3 Działalność diagnostyczna Diagnoza trudności i niepowodzeń szkolnych Diagnoza trudności i niepowodzeń szkolnych Diagnoza trudności w nauce matematyki (dyskalkulia), Diagnoza trudności w nauce matematyki (dyskalkulia), Diagnoza ogólnych trudności w nauce (obniżony potencjał intelektualny Diagnoza ogólnych trudności w nauce (obniżony potencjał intelektualny Diagnoza dojrzałości szkolnej (odroczenie lub przyśpieszenie obowiązku szkolnego) Diagnoza dojrzałości szkolnej (odroczenie lub przyśpieszenie obowiązku szkolnego)

4 Działalność diagnostyczna Diagnoza zaburzeń emocjonalnych (zaburzenia lękowe, moczenie nocne) Diagnoza zaburzeń emocjonalnych (zaburzenia lękowe, moczenie nocne) Diagnoza zaburzeń zachowania (ADHD, zachowania opozycyjno-buntownicze, zespół Aspergera itp.) Diagnoza zaburzeń zachowania (ADHD, zachowania opozycyjno-buntownicze, zespół Aspergera itp.) Diagnoza rozwoju małego dziecka (opóźnienia rozwoju psychomotorycznego małych dzieci, parcjalne opóźnienia rozwoju itp.) Diagnoza rozwoju małego dziecka (opóźnienia rozwoju psychomotorycznego małych dzieci, parcjalne opóźnienia rozwoju itp.)

5 Działalność diagnostyczna Diagnoza zaburzeń mowy (zaburzenia artykulacji, opóźniony rozwój mowy) Diagnoza zaburzeń mowy (zaburzenia artykulacji, opóźniony rozwój mowy) Diagnoza lekarska - psychiatryczna i neurologiczna Diagnoza lekarska - psychiatryczna i neurologiczna

6 2. Działalność terapeutyczna

7 Działalność terapeutyczna Działalność terapeutyczna Terapia pedagogiczna (praca z dzieckiem dyslektycznym w celu przezwyciężenia istniejących trudności w nauce czytania i pisania) Terapia pedagogiczna (praca z dzieckiem dyslektycznym w celu przezwyciężenia istniejących trudności w nauce czytania i pisania) - indywidualna - grupowa

8 Działalność terapeutyczna Terapia zaburzeń emocjonalnych i moczenia nocnego Terapia zaburzeń emocjonalnych i moczenia nocnego Socjoterapia – praca z dzieckiem mającym problemy z funkcjonowaniem w grupie i przejawiającym zaburzenia zachowania Socjoterapia – praca z dzieckiem mającym problemy z funkcjonowaniem w grupie i przejawiającym zaburzenia zachowania Terapia zaburzeń mowy (logoterapia) + stymulacja rozwoju mowy Terapia zaburzeń mowy (logoterapia) + stymulacja rozwoju mowy

9 Działalność terapeutyczna Praca z dzieckiem z ADHD (zajęcia indywidualne i grupowe) Praca z dzieckiem z ADHD (zajęcia indywidualne i grupowe) Indywidualna terapia dla dzieci z zaburzeniami w nauce matematyki Indywidualna terapia dla dzieci z zaburzeniami w nauce matematyki Wczesne Wspomaganie rozwoju dziecka Wczesne Wspomaganie rozwoju dziecka Psychoterapia indywidualna Psychoterapia indywidualna Rodzinne spotkania terapeutyczne Rodzinne spotkania terapeutyczne Terapia rodzin Terapia rodzin

10 3.Działalność profilaktyczno- edukacyjna Propozycje dla uczniów

11 Działalność profilaktyczno- edukacyjna Propozycje dla uczniów: Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży - warsztaty integracyjne dla uczniów klas pierwszych gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej (pomagające w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych) lub innych klas, w których pojawiły się problemy w zespole klasowym

12 Działalność profilaktyczno- edukacyjna Propozycje dla uczniów: Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży - realizacja autorskich programów profilaktycznych zapobiegających przemocy i agresji w szkole ( „Tarcza” i „Można inaczej”)

13 Działalność profilaktyczno- edukacyjna Propozycje dla uczniów: Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży - zajęcia warsztatowe kształcące umiejętności radzenia sobie ze stresem dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

14 Działalność profilaktyczno- edukacyjna Propozycje dla uczniów: Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży - zajęcia warsztatowe kształcące umiejętności skutecznego uczenia się klasa IV - VI - zajęcia warsztatowe kształcące umiejętności skutecznego uczenia się klasa IV - VI - interwencyjne spotkania z klasą (praca nad problemem, pomoc w rozwiązaniu konfliktu klasowego itp - grupa ogólnorozwojowa dla małych dzieci (stymulacja rozwoju psychomotorycznego i rozwoju mowy)

15 Działalność profilaktyczno- edukacyjna Propozycje dla uczniów: - warsztaty zawodoznawcze dla uczniów gimnazjum ukierunkowujące wybór szkoły i dalszego kształcenia - Trening Myślenia Twórczego – cykl spotkań stymulujących kreatywność i zdolności twórcze - warsztaty profilaktyczno-edukacyjne „Presja społeczna – jak sobie z nią radzić

16 Działalność profilaktyczno- edukacyjna Propozycje dla uczniów: - Program profilaktyczny „Myślę nie, mówię nie” - Grupa rozwoju osobistego dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

17 Działalność profilaktyczno- edukacyjna Propozycje dla uczniów: Badania przesiewowe uczniów klas 0 – diagnoza funkcji percepcyjno- motorycznych ważnych w procesie uczenia się w celu określenia dojrzałości szkolnej i ukierunkowania wczesnej pomocy Badania przesiewowe uczniów klas 0 – diagnoza funkcji percepcyjno- motorycznych ważnych w procesie uczenia się w celu określenia dojrzałości szkolnej i ukierunkowania wczesnej pomocy

18 Działalność profilaktyczno- edukacyjna Propozycje dla Rodziców:

19 Działalność profilaktyczno- edukacyjna Propozycje dla rodziców: Szkoła dla rodziców – cykl psychoedukacyjnych spotkań warsztatowych kształcących praktyczne umiejętności budowania właściwych relacji z dziećmi i przezwyciężania istniejących problemów i kryzysów Szkoła dla rodziców – cykl psychoedukacyjnych spotkań warsztatowych kształcących praktyczne umiejętności budowania właściwych relacji z dziećmi i przezwyciężania istniejących problemów i kryzysów

20 Działalność profilaktyczno- edukacyjna Propozycje dla rodziców: Grupa wsparcia dla rodziców, którzy uczestniczyli w cyklicznych zajęciach Szkoła dla Rodziców Grupa wsparcia dla rodziców, którzy uczestniczyli w cyklicznych zajęciach Szkoła dla Rodziców

21 Działalność profilaktyczno- edukacyjna Propozycje dla rodziców: Rodzeństwo bez rywalizacji - II część „Szkoły dla Rodziców” kształcąca praktyczne umiejętności budowania właściwych relacji między rodzeństwem, właściwego reagowania na bójki, konflikty, nieporozumienia Rodzeństwo bez rywalizacji - II część „Szkoły dla Rodziców” kształcąca praktyczne umiejętności budowania właściwych relacji między rodzeństwem, właściwego reagowania na bójki, konflikty, nieporozumienia

22 Działalność profilaktyczno- edukacyjna Propozycje dla rodziców: Szkoła dla Rodziców część III „Nastolatek” Szkoła dla Rodziców część III „Nastolatek”

23 Działalność profilaktyczno- edukacyjna Propozycje dla rodziców: warsztat profilaktyczno- edukacyjny „Narkotyki- sprawa rodziny” warsztat profilaktyczno- edukacyjny „Narkotyki- sprawa rodziny”

24 Działalność profilaktyczno- edukacyjna Propozycje dla rodziców: konsultacje dla rodziców podczas zebrań z rodzicami na terenie szkoły konsultacje dla rodziców podczas zebrań z rodzicami na terenie szkoły prelekcje dla rodziców („Problemy okresu dojrzewania”, „Dojrzałość szkolna”, „Nagroda i kara w wychowaniu” i inne tematy, w zależności od zgłaszanych potrzeb”) prelekcje dla rodziców („Problemy okresu dojrzewania”, „Dojrzałość szkolna”, „Nagroda i kara w wychowaniu” i inne tematy, w zależności od zgłaszanych potrzeb”)

25 Działalność profilaktyczno- edukacyjna Propozycje dla rodziców: spotkania terapeutyczne z rodzinami w celu przezwyciężenia istniejących problemów spotkania terapeutyczne z rodzinami w celu przezwyciężenia istniejących problemów indywidualne spotkania terapeutyczne dla rodziców indywidualne spotkania terapeutyczne dla rodziców spotkania instruktażowe dla rodziców dzieci z ryzyka dysleksji oraz rodzicami uczniów dyslektycznych spotkania instruktażowe dla rodziców dzieci z ryzyka dysleksji oraz rodzicami uczniów dyslektycznych spotkania dla rodziców dzieci z ADHD spotkania dla rodziców dzieci z ADHD

26 Działalność profilaktyczno- edukacyjna Propozycje dla nauczycieli i pedagogów:

27 Działalność profilaktyczno- edukacyjna Propozycje dla nauczycieli i pedagogów: Grupa wsparcia dla pedagogów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Grupa wsparcia dla pedagogów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Szkoleniowe rady pedagogiczne i spotkania tematyczne z nauczycielami szkół podstawowych gimnazjów i szkół Szkoleniowe rady pedagogiczne i spotkania tematyczne z nauczycielami szkół podstawowych gimnazjów i szkół Konsultacje dla nauczycieli dzieci objętych pomocą terapeutyczną na terenie Poradni Konsultacje dla nauczycieli dzieci objętych pomocą terapeutyczną na terenie Poradni Warsztatowe zajęcia psychoedukacyjne dla nauczycieli „Szkoła dla Wychowawców” Warsztatowe zajęcia psychoedukacyjne dla nauczycieli „Szkoła dla Wychowawców” Indywidualne konsultacje dla nauczycieli, pedagogów Indywidualne konsultacje dla nauczycieli, pedagogów

28 Działalność profilaktyczno- edukacyjna Propozycje dla nauczycieli i pedagogów: Cykl spotkań dla nauczycieli rozpoczynających pracę (mobbing, mediacje i negocjacje, rozwiązywanie konfliktów) Cykl spotkań dla nauczycieli rozpoczynających pracę (mobbing, mediacje i negocjacje, rozwiązywanie konfliktów) Grupy wsparcia dla logopedów, terapeutów zaburzeń czytania i pisania, socjoterapeutów. Grupy wsparcia dla logopedów, terapeutów zaburzeń czytania i pisania, socjoterapeutów. warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli w zakresie praca z uczniem z ADHD warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli w zakresie praca z uczniem z ADHD warsztaty tematyczne dla nauczycieli (wypalenie zawodowe, radzenie sobie ze stresem, trening komunikacji interpersonalnej i asertywności i inne.) warsztaty tematyczne dla nauczycieli (wypalenie zawodowe, radzenie sobie ze stresem, trening komunikacji interpersonalnej i asertywności i inne.)

29 Działalność profilaktyczno- edukacyjna Propozycje dla nauczycieli i pedagogów: punkty konsultacyjne dla rodziców i nauczycieli na terenie szkół i przedszkoli punkty konsultacyjne dla rodziców i nauczycieli na terenie szkół i przedszkoli

30


Pobierz ppt "Działalność Poradni Psychologiczno- pedagogicznej nr 1 w Gdańsku Oferta dla rodziców, nauczycieli i uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google