Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność Poradni Psychologiczno-pedagogicznej nr 1 w Gdańsku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność Poradni Psychologiczno-pedagogicznej nr 1 w Gdańsku"— Zapis prezentacji:

1 Działalność Poradni Psychologiczno-pedagogicznej nr 1 w Gdańsku
Oferta dla rodziców, nauczycieli i uczniów

2 Działalność diagnostyczna
(badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i lekarskie)

3 Działalność diagnostyczna
Diagnoza trudności i niepowodzeń szkolnych Diagnoza trudności w nauce matematyki (dyskalkulia), Diagnoza ogólnych trudności w nauce (obniżony potencjał intelektualny Diagnoza dojrzałości szkolnej (odroczenie lub przyśpieszenie obowiązku szkolnego)

4 Działalność diagnostyczna
Diagnoza zaburzeń emocjonalnych (zaburzenia lękowe, moczenie nocne) Diagnoza zaburzeń zachowania (ADHD, zachowania opozycyjno-buntownicze, zespół Aspergera itp.) Diagnoza rozwoju małego dziecka (opóźnienia rozwoju psychomotorycznego małych dzieci , parcjalne opóźnienia rozwoju itp.)

5 Działalność diagnostyczna
Diagnoza zaburzeń mowy (zaburzenia artykulacji, opóźniony rozwój mowy) Diagnoza lekarska - psychiatryczna i neurologiczna

6 2. Działalność terapeutyczna

7 Działalność terapeutyczna
Terapia pedagogiczna (praca z dzieckiem dyslektycznym w celu przezwyciężenia istniejących trudności w nauce czytania i pisania) - indywidualna - grupowa

8 Działalność terapeutyczna
Terapia zaburzeń emocjonalnych i moczenia nocnego Socjoterapia – praca z dzieckiem mającym problemy z funkcjonowaniem w grupie i przejawiającym zaburzenia zachowania Terapia zaburzeń mowy (logoterapia) + stymulacja rozwoju mowy

9 Działalność terapeutyczna
Praca z dzieckiem z ADHD (zajęcia indywidualne i grupowe) Indywidualna terapia dla dzieci z zaburzeniami w nauce matematyki Wczesne Wspomaganie rozwoju dziecka Psychoterapia indywidualna Rodzinne spotkania terapeutyczne Terapia rodzin

10 3. Działalność profilaktyczno-edukacyjna
Propozycje dla uczniów

11 Działalność profilaktyczno-edukacyjna Propozycje dla uczniów:
Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży - warsztaty integracyjne dla uczniów klas pierwszych gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej (pomagające w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych) lub innych klas, w których pojawiły się problemy w zespole klasowym

12 Działalność profilaktyczno-edukacyjna Propozycje dla uczniów:
Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży - realizacja autorskich programów profilaktycznych zapobiegających przemocy i agresji w szkole ( „Tarcza” i „Można inaczej”)

13 Działalność profilaktyczno-edukacyjna Propozycje dla uczniów:
Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży - zajęcia warsztatowe kształcące umiejętności radzenia sobie ze stresem dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

14 Działalność profilaktyczno-edukacyjna Propozycje dla uczniów:
Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży - zajęcia warsztatowe kształcące umiejętności skutecznego uczenia się klasa IV - VI - interwencyjne spotkania z klasą (praca nad problemem, pomoc w rozwiązaniu konfliktu klasowego itp - grupa ogólnorozwojowa dla małych dzieci (stymulacja rozwoju psychomotorycznego i rozwoju mowy)

15 Działalność profilaktyczno-edukacyjna Propozycje dla uczniów:
- warsztaty zawodoznawcze dla uczniów gimnazjum ukierunkowujące wybór szkoły i dalszego kształcenia - Trening Myślenia Twórczego – cykl spotkań stymulujących kreatywność i zdolności twórcze - warsztaty profilaktyczno-edukacyjne „Presja społeczna – jak sobie z nią radzić

16 Działalność profilaktyczno-edukacyjna Propozycje dla uczniów:
- Program profilaktyczny „Myślę nie, mówię nie” - Grupa rozwoju osobistego dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

17 Działalność profilaktyczno-edukacyjna Propozycje dla uczniów:
Badania przesiewowe uczniów klas 0 – diagnoza funkcji percepcyjno- motorycznych ważnych w procesie uczenia się w celu określenia dojrzałości szkolnej i ukierunkowania wczesnej pomocy

18 Działalność profilaktyczno-edukacyjna
Propozycje dla Rodziców:

19 Działalność profilaktyczno-edukacyjna Propozycje dla rodziców:
Szkoła dla rodziców – cykl psychoedukacyjnych spotkań warsztatowych kształcących praktyczne umiejętności budowania właściwych relacji z dziećmi i przezwyciężania istniejących problemów i kryzysów

20 Działalność profilaktyczno-edukacyjna Propozycje dla rodziców:
Grupa wsparcia dla rodziców, którzy uczestniczyli w cyklicznych zajęciach Szkoła dla Rodziców

21 Działalność profilaktyczno-edukacyjna Propozycje dla rodziców:
Rodzeństwo bez rywalizacji - II część „Szkoły dla Rodziców” kształcąca praktyczne umiejętności budowania właściwych relacji między rodzeństwem, właściwego reagowania na bójki, konflikty, nieporozumienia

22 Działalność profilaktyczno-edukacyjna Propozycje dla rodziców:
Szkoła dla Rodziców część III „Nastolatek”

23 Działalność profilaktyczno-edukacyjna Propozycje dla rodziców:
warsztat profilaktyczno- edukacyjny „Narkotyki- sprawa rodziny”

24 Działalność profilaktyczno-edukacyjna Propozycje dla rodziców:
konsultacje dla rodziców podczas zebrań z rodzicami na terenie szkoły prelekcje dla rodziców („Problemy okresu dojrzewania”, „Dojrzałość szkolna”, „Nagroda i kara w wychowaniu” i inne tematy, w zależności od zgłaszanych potrzeb”)

25 Działalność profilaktyczno-edukacyjna Propozycje dla rodziców:
spotkania terapeutyczne z rodzinami w celu przezwyciężenia istniejących problemów indywidualne spotkania terapeutyczne dla rodziców spotkania instruktażowe dla rodziców dzieci z ryzyka dysleksji oraz rodzicami uczniów dyslektycznych spotkania dla rodziców dzieci z ADHD

26 Działalność profilaktyczno-edukacyjna
Propozycje dla nauczycieli i pedagogów:

27 Działalność profilaktyczno-edukacyjna Propozycje dla nauczycieli i pedagogów:
Grupa wsparcia dla pedagogów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Szkoleniowe rady pedagogiczne i spotkania tematyczne z nauczycielami szkół podstawowych gimnazjów i szkół Konsultacje dla nauczycieli dzieci objętych pomocą terapeutyczną na terenie Poradni Warsztatowe zajęcia psychoedukacyjne dla nauczycieli „Szkoła dla Wychowawców” Indywidualne konsultacje dla nauczycieli, pedagogów

28 Działalność profilaktyczno-edukacyjna Propozycje dla nauczycieli i pedagogów:
Cykl spotkań dla nauczycieli rozpoczynających pracę (mobbing, mediacje i negocjacje, rozwiązywanie konfliktów) Grupy wsparcia dla logopedów, terapeutów zaburzeń czytania i pisania, socjoterapeutów. warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli w zakresie praca z uczniem z ADHD warsztaty tematyczne dla nauczycieli (wypalenie zawodowe, radzenie sobie ze stresem, trening komunikacji interpersonalnej i asertywności i inne.)

29 Działalność profilaktyczno-edukacyjna Propozycje dla nauczycieli i pedagogów:
punkty konsultacyjne dla rodziców i nauczycieli na terenie szkół i przedszkoli

30


Pobierz ppt "Działalność Poradni Psychologiczno-pedagogicznej nr 1 w Gdańsku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google