Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Indywidualny plan resocjalizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Indywidualny plan resocjalizacji"— Zapis prezentacji:

1 Indywidualny plan resocjalizacji
Zadania wychowania resocjalizującego Likwidowanie przyczyn wykolejenia - może być dwojakiego rodzaju ze względu na etiologię tych przyczyn: przyczyny motywacyjne i predyspozycyjne. Likwidacja i korygowanie nieprawidłowych stanów osobowości. Zadanie to skupia się głownie na organizacji bodźców wyrażających się w pojedynczych reakcjach na zachowanie. Działamy manipulując głownie poprzez wzmocnienia pozytywne i negatywne biorąc pod uwagę motyw, który często wywołuje reakcje nieadekwatną. Utrwalanie efektów korektury w zachowaniu jednostki. Jest to proces utrwalania dotychczasowych efektów pracy z wychowankiem. Polega na wprowadzeniu podopiecznego do środowisk konstruktywnych które dadzą możliwość zdobycia ważnych wartości i pokażą sposoby realizowania tych wartości. Wdrożenie do samowychowania - odbywa się poprzez wyrobienie mechanizmów samokontroli.

2 Indywidualny plan resocjalizacji
Kontrolą objęto wszystkie IPR Mocne strony Dobra znajomość wychowanek i ich problemów Profil pracy ukierunkowany na korektę zachowania (kształtowanie umiejętności) wychowanek Umiejętność współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (głównie usamodzielnianie) Emocjonalne zaangażowanie w problemy dziewcząt Współpraca z pedagogiem i psychologiem Profesjonalna praca w sferze społecznego funkcjonowania wychowanek, umiejętności wchodzenia w interakcje, funkcjonowania w rolach społecznych oraz dojrzałości interpersonalnej

3 Indywidualny plan resocjalizacji
Rekomendacje Profilowanie pracy na rodziców/otoczenie społeczne w środowisku Profilowanie pracy na wychowawców/nauczycieli Nawiązywanie partnerskiej współpracy z instytucjami (nie tylko w konkretnych sprawach) Określenie kompetencji osoby odpowiedzialnej za realizację IPR

4 Indywidualny plan resocjalizacji
Metody wychowania - podział ogólny: metody bezpośrednie - kiedy następuje relacja wychowawca - wychowanek pośrednie w relacji: Wychowawca – sytuacja - wychowanek Wychowawca – grupa - wychowanek Wychowawca – kultura - wychowanek

5 Indywidualny plan resocjalizacji
Metody pracy w środowisku zamkniętym: Metody wpływu osobistego: - przykład własny - doradzania wychowawczego - przekonywania wychowawczego Metody wpływu sytuacyjnego: - treningi - organizowanie doświadczeń uczących - uświadamianie skutków zachowań - karanie i nagradzanie wychowawcze Metody wpływu grupą zwane metodami kolektywu Metody wpływu kulturą: - nauczanie wychowujące - wzory kulturowe - organizację rekreacji - aktywizację pracowniczą

6 Indywidualny plan resocjalizacji
Indywidualne plany resocjalizacji powinny obejmować: społeczne funkcjonowanie jednostki, umiejętność wchodzenia w interakcje, funkcjonowanie w rolach społecznych, dojrzałość interpersonalną funkcjonowanie w roli ucznia, zawodowe funkcjonowanie zdrowotne

7 Indywidualny plan resocjalizacji
Zadania umieszczone w programie powinny: mieścić się w sferze najbliższego rozwoju wychowanka, środowiska i rodziny ćwiczyć funkcje najbardziej zaburzone wykorzystywać mocne strony wychowanka sprawiać wychowankowi przyjemność, być atrakcyjne, zachęcać do pracy uwzględniać zasadę „małych kroków” umożliwiać odnoszenie sukcesów (nawet drobnych) nie mogą być ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne

8 Indywidualny plan resocjalizacji
Indywidualny plan resocjalizacji obejmuje: nieletniego/podopiecznego wychowawców rodziców/otoczenie społeczne w środowisku instytucje osoby odpowiedzialne za realizację IPR


Pobierz ppt "Indywidualny plan resocjalizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google