Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„To Ja, to My” Program zajęć wychowawczo - profilaktycznych Autor: mgr Jolanta Kuryś – Skrzypczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„To Ja, to My” Program zajęć wychowawczo - profilaktycznych Autor: mgr Jolanta Kuryś – Skrzypczak."— Zapis prezentacji:

1 „To Ja, to My” Program zajęć wychowawczo - profilaktycznych Autor: mgr Jolanta Kuryś – Skrzypczak

2 TO JA, TO MY PROGRAM ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH Kilka słów na początek Zasadniczą przesłanką do opracowania programu wychowawczo - profilaktycznego „To Ja, To My”, była odpowiedź na narastające problemy wychowawcze w grupie klasowej. Ustalono, że część uczniów przejawia problemy emocjonalne rzutujące na jakość kontaktów społecznych i stopień opanowania wiadomości oraz umiejętności szkolnych. Na podstawie rozszerzonej diagnozy pedagogiczno-psychologicznej, pedagog we współpracy z nauczycielem, opracował cele oraz tematykę zajęć warsztatowych z dziećmi. Program został z powodzeniem zrealizowany.

3 TO JA, TO MY PROGRAM ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH W wyniku ewaluacji oceniono, że program ten może być wykorzystywany również do prowadzenia oddziaływań o charakterze profilaktyczno-wychowawczym wśród pozostałych uczniów szkoły podstawowej. Adresatami programu są aktualnie wszyscy uczniowie na poziomie nauczania blokowego w Ośrodku. W tym roku szkolnym program został włączony przez nauczycieli do planu wychowawczego klas.

4 TO JA, TO MY PROGRAM ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH Główne cele programu 1. Integracja klasy – wytworzenie atmosfery życzliwości, akceptacji, bezpieczeństwa i współpracy. 2. Usprawnianie funkcji poznawczych uczniów przez ich aktywizację, budowanie pozytywnej motywacji do nauki. 3.Wprowadzenie zabawy jako pozytywnego wzmocnienia poprawnych form zachowania. 4. Wytwarzanie życzliwej i radosnej atmosfery pracy. 5. Zaangażowanie środowiska rodzinnego i lokalnego w pracę nad funkcjonowaniem rodziny i szkoły oraz zachowania uczniów.

5 TO JA, TO MY PROGRAM ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH O zajęciach Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową w oparciu o pracę indywidualną i zbiorową uczniów. Wszystkie spotkania warsztatowe mają swój stały schemat: powitanie, krótką „rundkę” na rozpoczęcie programu (omówienie samopoczucia), przypomnienie wniosków z przebiegu poprzednich zajęć, realizację przewidywanego na sesję tematu, podsumowanie zajęć oraz „ rundkę” na zakończenie spotkania (omówienie wrażeń i spostrzeżeń) i pożegnanie. Podczas realizacji celów zajęć stosuje się różnorodne metody i formy aktywizujące pracę dzieci.

6 TO JA, TO MY PROGRAM ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH Tematyka zajęć z dziećmi. 1.To My - nasza klasa. 2.To Ja i moja klasa. 3.W naszej klasie jest wesoło. 4.To Ja - tak wyglądam. 5.Moje zainteresowania. 6.Jesteśmy razem – zajęcia z udziałem rodziców uczniów.

7 TO JA, TO MY PROGRAM ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH Kilka słów na koniec programu Głównym celem programu jest wyposażenie dziecka w takie umiejętności dzięki, którym poradzi sobie z nadmiarem napięć związanych z rozwiązywaniem problemów dnia codziennego oraz aby potrafiło zrozumieć siebie i umiało współżyć z innymi.

8


Pobierz ppt "„To Ja, to My” Program zajęć wychowawczo - profilaktycznych Autor: mgr Jolanta Kuryś – Skrzypczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google