Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małe grupy w szkole na przykładzie modelu pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Skarżysku-Kamiennej Opracowanie: mgr Bartosz Rybienik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małe grupy w szkole na przykładzie modelu pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Skarżysku-Kamiennej Opracowanie: mgr Bartosz Rybienik."— Zapis prezentacji:

1 Małe grupy w szkole na przykładzie modelu pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Skarżysku-Kamiennej Opracowanie: mgr Bartosz Rybienik

2 powinna to być szkoła kameralna, w której w klasie jest zaledwie kilku uczniów. W większości prac badawczych, zajmujących się szkołami (głównie niepublicznymi), wskazuje się ich niewątpliwą zaletę, jaką są mało liczne klasy. Była minister edukacji i sportu, Krystyna Łybacka, wypowiadając się na temat szkoły marzeń stwierdziła, że

3 Wyniki badań (…) przeprowadzonych w roku 2006* wykazały, że (…) uczniowie z klas najliczniejszych mają stworzone bardziej niekorzystne warunki do nauki niż dzieci z klas mało i średnio licznych. *) badania: przeprowadzone przez Zuzannę Zbróg - Instytut Edukacji Szkolnej Akademii Świętokrzyskiej W najliczniejszych klasach pogarsza się u dzieci poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. Duża liczba dzieci w klasie (…) stwarza znacznie gorsze warunki do odpoczynku i zabawy, a także do wszechstronnego rozwoju. Dzieciom ze zbyt licznych klas trudniej zauważyć serdeczność i życzliwość nauczycieli, są one przeświadczone o tym (…), że nie zawsze mogą liczyć na pomoc wychowawcy.

4 Co zyskuje uczeń z autyzmem? GDY JEST W MAŁEJ KLASIE SZKOLNEJ?

5 Brak anonimowości  Wszyscy uczniowie dobrze się znają i czują się ze sobą bezpiecznie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dzieci z autyzmem.  Wychowawcy dysponują dużą wiedzą na temat środowiska rodzinnego uczniów, co wpływa na wieloaspektowe stymulowanie rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka.  Rodzice mają bezpośredni, personalny dostęp do wychowawcy klasy, często także poza godzinami lekcji.

6 Poczucie bezpieczeństwa Nauczyciele są w stanie zapanować nad najdrobniejszymi przejawami agresji, gdyż dostrzegają je już w momencie wystąpienia. Ponadto dobry kontakt z domem rodzinnym uczniów sprawia, że nie ma rozbieżnych stanowisk w kwestii wychowania. Znajomość uczniów i dotykających ich problemów oraz hermetyczność środowiska szkolnego gwarantuje, że dzieci nie zetkną się z przejawami nietolerancji ze strony innych osób.

7 Bliższe relacje rodziców i nauczycieli Dzięki temu, że w szkole panuje bardziej przyjacielska atmosfera, rodzice mają zaufanie do wychowawców i nauczycieli, nie obawiają się powierzyć dziecko ich opiece na wycieczki, nawet na kilkudniowe wyjazdy.

8 Wiele zadań wykonywanych jest przez nauczycieli i rodziców we współpracy, często angażują się wszyscy. Stanowi to dobry przykład do naśladowania dla uczniów. W mniejszym zespole uczniów łatwiej jest nauczycielowi dotrzeć do każdego ucznia, zauważyć wszelkie zasoby i trudności. Takie podejście gwarantuje dużo efektywniejszy rozwój dziecka. Nauczyciel w małej klasie poświęca dziecku znacznie więcej czasu niż choćby w szkole integracyjnej, gdzie często dziecko z zaburzeniami znajduje się poza głównym nurtem oddziaływań edukacyjnych. Indywidualne podejście w rozwijaniu zasobów

9 We wszystkich oddziaływaniach terapeutycznych i pedagogicznych wychowawca klasy może w każdej chwili liczyć na pomoc nauczyciela wspomagającego. W praktyce oznacza to, że w czteroosobowej klasie na stałe pracuje z dziećmi dwóch nauczycieli! Maksymalizuje to poczucie bezpieczeństwa u dzieci, a zarazem pozwala w większym spokoju zapanować nad zachowaniami trudnymi uczniów bez uszczerbku dla zajęć. Nauczyciel wspomagający wzmacnia efektywność pracy z dzieckiem

10 Dzięki indywidualnemu podejściu i małej liczbie uczniów w klasie pracujący w szkole specjaliści: logopeda, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, psycholog, czy wychowawca mają znacznie lepszy dostęp do dziecka, więcej czasu na poznanie go i zaplanowanie działań korygujących. Daje to także możliwość dokładnej oceny poziomu rozwoju dziecka przy użyciu szczegółowych, standaryzowanych badań psychometrycznych i obserwacji. Dokładna ocena możliwości i prognoz dotyczących dziecka

11 Czy warto? by dziecko z deficytami neuororozwojowymi lub innymi zaburzeniami uczyło się w miejscu przyjaznym, kameralnym, gdzie poświęca mu się maksimum uwagi i dokładnie zna jego potrzeby? gdy jest w małej klasie szkolnej

12 www.sosw2.vot.pl Poznajcie nas lepiej!


Pobierz ppt "Małe grupy w szkole na przykładzie modelu pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Skarżysku-Kamiennej Opracowanie: mgr Bartosz Rybienik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google