Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola opiekuna w Samorządzie Uczniowskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola opiekuna w Samorządzie Uczniowskim"— Zapis prezentacji:

1 Rola opiekuna w Samorządzie Uczniowskim
Wykonali: Szymon Bury i Paulina Grzyb

2 „Bądź sobą – szukaj własnej drogi
„Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim.” - Janusz Korczak

3 Nauczyciel - definicja
Ten znany wszystkim zawód ma wiele znaczeń. Nauczyciel to przede wszystkim specjalista odpowiednio przygotowany do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach na różnym szczeblu oświaty i szkolnictwa wyższego. Znaczenie słowa sytuuje ten zawód raczej w szkolnictwie podstawowym lub średnim, rzadziej w wyższym, nauczyciele akademiccy nie muszą mieć bowiem przygotowania pedagogicznego. Nauczyciel w szkole podstawowej lub średniej musi spełniać ostrzejsze wymogi formalne i profesjonalne, począwszy od wykształcenia kierunkowego po przygotowanie pedagogiczne.

4 Predyspozycje W tym zawodzie kluczowe są predyspozycje interpersonalne i społeczne: nie ma dobrych nauczycieli bez umiejętności nawiązywania kontaktu, bez otwartości na problemy innych i bez wyobraźni oraz wiedzy na temat tych, których się uczy. Oznacza to także rodzaj pasji, która powinna temu zawodowi towarzyszyć. Nie jest on może - jak chciałoby wielu - powołaniem, ale na pewno wymaga zaangażowania większego niż w innych zawodach. Chwiejność, brak zdecydowania, niejasność sądów i myślenia, brak umiejętności zdobywania przywództwa w grupie oraz nieokreślony system wartości - wróżą kandydatowi na nauczyciela jak najgorzej. W tym zawodzie liczy się również zdolność empatii, a także umiejętności przekazu werbalnego. Jeśli zaś mowa o nauczycielu wybitnym, musi on posiadać rodzaj charyzmy, która wyraża się autorytetem osiąganym w grupie uczniów. Nie oznacza to jednak poczucia nieomylności. Współczesna szkoła nie jest już miejscem prowadzenia wykładów ex cathedra, lecz raczej dyskusji i wspólnego rozwiązywania problemów. Spośród wymogów merytorycznych warto wymienić gruntowną wiedzę zawodową i wiedzę pedagogiczną. Wymogi stawiane przez MENiS są tu jasne: trzeba zaliczyć tzw. kurs pedagogiczny (270 godzin zajęć z pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania oraz kilkutygodniowe praktyki w szkole), by - posiadając już dyplom szkoły wyższej na dowolnym kierunku - zostać nauczycielem.

5 Pozytywna rola nauczycieli w Samorządzie Uczniowskim:
umiejętne wykorzystanie wiedzy i zdolności uczniów, dbałość o efektywne realizowanie przyjętego planu na dany rok szkolny, dobra współpraca ze wszystkimi organami szkoły, nadzór i utrzymanie porządku.

6 Negatywna rola nauczycieli w Samorządzie Uczniowskim:
ograniczenie wolności uczniów, niewystarczający dialog dotyczący potrzeb uczniów, kontrola Samorządu Uczniowskiego, małe zainteresowanie działalnością SU


Pobierz ppt "Rola opiekuna w Samorządzie Uczniowskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google