Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. DEBATA NA TEMAT KRAJOWEJ STRATEGII GODPODARKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ Polityka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. DEBATA NA TEMAT KRAJOWEJ STRATEGII GODPODARKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ Polityka."— Zapis prezentacji:

1 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. DEBATA NA TEMAT KRAJOWEJ STRATEGII GODPODARKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ Polityka wykorzystania widma radiowego w Unii Europejskiej

2 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. [2] Polityka wykorzystania widma radiowego w UE Przyszłościowa polityka wykorzystania widma radiowego w Unii Europejskiej Drugie sprawozdanie roczne. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego COM(2005) 411 Cel polityki widma w UE - wspieranie prawdziwego jednolitego rynku usług i sprzętu radiowego poprzez: obniżenie bariery dostępu do widma poprawienie efektywności wykorzystania widma wspieranie innowacji, większą elastyczność dla użytkowników i większy wybór dla konsumentów usuwanie sztucznych ograniczeń w powstawaniu konwergencji, szczególnie pomiędzy usługami radiodyfuzji i łączności ruchomej.

3 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. [3] Polityka wykorzystania widma radiowego w UE Stan polityki wykorzystania widma radiowego na szczeblu UE (1) Uznanie przez Państwa Członkowskie znaczenia wspólnej polityki UE Zgoda co do potrzeby podejścia długofalowego w oparciu o politykę (Konkluzje Rady 15530/04 oraz 1553/04 z dnia 3.12.2004 r)

4 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. [4] Polityka wykorzystania widma radiowego w UE Stan polityki wykorzystania widma radiowego na szczeblu UE (2) Przejście od fazy organizacji do pierwszych konkretnych rezultatów: dyskusje polityczne wysokiego szczebla na temat rynków widma (COM(2005) 400) oraz przejścia na telewizję cyfrową (COM(2005) 204) przyjęcie pierwszych środków (stosownych decyzji) wspierających dostęp obywateli do innowacyjnych technologii i rozwijające rynek wewnętrzny UE przedstawienie przez KWE wytycznych dotyczących wspomagania interesów UE w negocjacjach międzynarodowych rozważenie przez KWE sposobów poprawienia dostępności informacji dotyczących widma

5 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. [5] Polityka wykorzystania widma radiowego w UE Wkład polityki wykorzystania widma w realizację celów Strategii Lizbońskiej Decyzje z obszaru zarządzania częstotliwościami mają kluczowe znaczenie dla: rozwoju sektorów (np. cyfrowy system komórkowy GSM w sektorze łączności ruchomej) łagodzenia negatywnych skutków polityk krajowych odczuwanych przez sektor (np. w rozwoju następnej generacji łączności ruchomej 3G) rozwoju bardziej efektywnych usług (np. tworzenie bezprzewodowych biur, domów i szkół, bezpieczniejszego transportu, i.t.d.)

6 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. [6] Polityka wykorzystania widma radiowego w UE Działania w kierunku spójnej polityki UE w dziedzinie wykorzystania widma Wspólna polityka i podejście regulacyjne w dostępie do widma Nowe podejście w zarządzaniu widmem – dwa główne modele: rynki widma wykorzystanie bezlicencyjne (model „commons”) Zrównoważone podejście w całej UE uwzględnienie wszystkich modeli inne nowe podejścia np. typu „overlay” (radio kognitywne) lub „underlay” (UWB)

7 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. [7] Polityka wykorzystania widma radiowego w UE Zarys kluczowych przyszłych inicjatyw (1) Określenie wspólnych, jasnych i elastycznych zasad Wdrażanie elastyczności wykorzystania widma wprowadzenie rynków widma w UE do 2010 r przejście z analogowych na cyfrowe systemy nadawania naziemnego wspólne podejście do widma dla wszystkich platform bezprzewodowych dostarczających usługi łączności elektronicznej rozszerzenie wykorzystania bezlicencyjnego widma (model „commons”) rozwój technologii efektywnych z punktu widzenia wykorzystania widma

8 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. [8] Polityka wykorzystania widma radiowego w UE Zarys kluczowych przyszłych inicjatyw(2) Pomoc w rozwijaniu wspólnej bazy technologicznej UE obszarach: rozpowszechnianie dostępu szerokopasmowego produkty ultraszerokopasmowe (UWB) urządzenia krótkiego zasięgu technologie umożliwiające niezależne życie i służące zdrowiu obywateli inteligentny samochód

9 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. [9] Polityka wykorzystania widma radiowego w UE Zarys kluczowych przyszłych inicjatyw (3) Optymalizacja skutków działań UE ocena oddziaływania regulacji weryfikacja zasadności środków harmonizacji wdrażanie w poszczególnych krajach Wspieranie interesów UE w negocjacjach międzynarodowych przygotowanie do Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej (RRC-06) przygotowanie do Światowej Konferencji Radiokomunikacji (WRC-07) Tworzenie struktury instytucjonalnej polityki wykorzystania widma na szczeblu UE

10 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. [10] Polityka wykorzystania widma radiowego w UE Harmonogram działań w polityce wykorzystania widma 2006 (1) Działania: propozycje w sprawie spójnej elastyczności w odniesieniu do częstotliwości przeznaczonych do dostarczania usług łączności elektronicznej (WAPECS) propozycja dotycząca wspólnego formatu praw wykorzystania widma w kontekście odsprzedaży praw do widma

11 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. [11] Polityka wykorzystania widma radiowego w UE Harmonogram działań w polityce wykorzystania widma 2006 (2) Środki harmonizacji: przyjęcie decyzji KE harmonizującej wykorzystanie tzw. „dodatkowego zakresu częstotliwości IMT-2000” przyjęcie jednej lub więcej decyzji KE harmonizujących wykorzystanie zastosowań ultraszerokopasmowych (UWB) przyjęcie decyzji KE zapewniającej ramy harmonizacji dostępu do widma dla dużej liczby urządzeń krótkiego zasięgu (SRD) uchylenie dyrektywy w sprawie ERMES i przyjęcie decyzji KE harmonizującej wykorzystanie zakresu częstotliwości wcześniej przeznaczonego dla tego systemu przywoławczego

12 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. [12] Polityka wykorzystania widma radiowego w UE Harmonogram działań w polityce wykorzystania widma 2007 (1) Działania: propozycje dotyczące kwestii związanych z widmem, obejmujące przyznawanie licencji, w przeglądzie ram prawnych łączności elektronicznej z 2002 r. propozycje skoordynowanego wykorzystania części radiodyfuzyjnej dywidendy cyfrowej, w następstwie zakończenia konferencji ITU RR-06. wprowadzenie podejścia w całej UE do widma bezlicencyjnego wdrażanie usprawnień w procesie zarządzania zakłóceniami wyznaczenie priorytetów UE na konferencję WRC-07

13 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. [13] Polityka wykorzystania widma radiowego w UE Harmonogram działań w polityce wykorzystania widma 2007 (2) Środki harmonizacji: zastosowania szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego oraz zastosowania ruchome satelitarne zastosowania bezprzewodowe pomocnicze i medyczne zastosowania bezprzewodowe dla inteligentnych samochodów

14 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. [14] Polityka wykorzystania widma radiowego w UE Harmonogram działań w polityce wykorzystania widma 2008 - 2012 Rok 2008 skoordynowane wprowadzenie w UE odpowiednich wyników konferencji ITU WRC-07 Rok 2009 wdrożenie w krajach nowych reguł łączności elektronicznej Rok 2010 pełne ustanowienie funkcjonującego rynku UE dla większej części widma Rok 2012 zakończenie wyłączania nadawania analogowego w UE


Pobierz ppt "UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. DEBATA NA TEMAT KRAJOWEJ STRATEGII GODPODARKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ Polityka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google