Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klasa 2d. RASIZM – przeświadczenie o wrodzonej wyższości określonej rasy ludzkiej. ( ŹRÓDŁO : Podręcznik – „Dziś i jutro 1”, rozdział – „Naród i społeczeństwo”,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klasa 2d. RASIZM – przeświadczenie o wrodzonej wyższości określonej rasy ludzkiej. ( ŹRÓDŁO : Podręcznik – „Dziś i jutro 1”, rozdział – „Naród i społeczeństwo”,"— Zapis prezentacji:

1 Klasa 2d

2 RASIZM – przeświadczenie o wrodzonej wyższości określonej rasy ludzkiej. ( ŹRÓDŁO : Podręcznik – „Dziś i jutro 1”, rozdział – „Naród i społeczeństwo”, strona 60) SZOWINIZM – niechęć, a nawet nienawiść wobec innych narodów. (Źródło : Podręcznik – „Dziś i jutro 1”, rozdział – „Naród i społeczeństwo”, strona 60) NACJONALIZM - postawa społeczno-polityczna zakładająca wyższość swojego narodu nad innymi i uznająca interesy narodowe za najważniejszą wartość. Skrajnego nacjonalistę, odczuwającego nienawiść wobec innych narodów, nazywamy szowinistą. (Źródło : Wikipedia, data korzystania : 08.04.2016, godzina : 20:55

3 DYKTATURA - władza jednostki lub grupy, zdobyta zwykle przemocą i dzięki niej też utrzymywana. W dyktaturze nie ma wolnych wyborów partii politycznych, a prawa człowieka i obywatela są często łamane. (Źródło : Wikipedia, data korzystania : 08.04.2016, godzina : 21: 10) Ksenofobia- postawa niechęci wobec przedstawicieli innych narodów, ras czy grup społecznych, religii. Może wynikać z poczucia wyższości nad nimi, lecz także strachu. (Źródło : Wikipedia, data korzystania : 08.04.2016, godzina : 21: 23)

4 Tolerancja-poszanowanie czyiś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych. (Wikipedia ; data korzystania : 08.04.2016, godzina : 21: 37) Kosmopolityzm – polega na uznawaniu za swoją ojczyznę całego świata, a jednocześnie – podważaniu postawy patriotycznej i braku zainteresowania sprawami własnego narodu. (Źródło : Podręcznik – „Dziś i jutro 1”, rozdział – „Naród i społeczeństwo”, strona 76) Równouprawnienie -oznacza prawną równość różnych podmiotów prawnych w ramach określonego systemu prawnego. (Wikipedia : data korzystania : 09.04.2016, godzina : 11:14)

5 Patriotyzm -to miłość i szacunek do ojczyzny, połączone z wypełnianiem obowiązków wobec niej. (Źródło : Podręcznik – „Dziś i jutro 1”, rozdział – „Naród i społeczeństwo”, strona 76) Stereotyp – nazywa się uproszczony pogląd utrwalony w danej zbiorowości, wynikający z niepełnej wiedzy na określony temat. Może dotyczyć konkretnego narodu. (Źródło : Podręcznik – „Dziś i jutro 1”, rozdział – „Naród i społeczeństwo”, strona 76)

6 NARÓD –to zbiorowość ludzi, którzy mają wspólne pochodzenie, tradycję i kulturę oraz mówią tym samym językiem. Najczęściej mieszkają na terenie jednego państwa. (Źródło : Podręcznik – „Dziś i jutro 1”, rozdział – „Naród i społeczeństwo”, strona 76) Stereotyp – konstrukcja myślowa, zawierająca komponent rozpoznawczy, emocjonalny dotycząca grup społecznych. (Źródło : Wikipedia, data korzystania : 09.04.2016, godzina : 12:25) Uprzedzenie – podstawa polegająca na odrzucaniu czegoś lub kogoś bez racjonalnych przesłanek. (Źródło : Wikipedia, data korzystania : 09.04.2016, godzina : 13:05

7 Dyskryminacja – nieuzasadnione wykluczenie społeczne, czyli traktowanie danej osoby gorzej niż innych (Wikipedia : data korzystania : 10.04.2016, godzina : 09: 33) Szacunek – uznanie innej osoby oraz uznawanie jej poglądów i zdania. Zrozumienie – szacunek i serdeczność wobec innej osoby. (Źródło : posiadana wiedza) Antysemityzm- wrogość wobec Żydów.

8 DZIĘKUJEMY! LETYCJA RADZEWICZ OLIWIA SKIPARYS KAROLINA PRZEŹDZIECKA SZYMON DOWGIERT


Pobierz ppt "Klasa 2d. RASIZM – przeświadczenie o wrodzonej wyższości określonej rasy ludzkiej. ( ŹRÓDŁO : Podręcznik – „Dziś i jutro 1”, rozdział – „Naród i społeczeństwo”,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google