Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pro-ekologiczny Konstantynów Ł ódzki „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pro-ekologiczny Konstantynów Ł ódzki „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”"— Zapis prezentacji:

1 Pro-ekologiczny Konstantynów Ł ódzki „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”

2 17 listopada 2010 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pozytywnie rozpatrzył wniosek gminy Konstantynów Łódzki z dziedziny Edukacji Ekologicznej i podjął decyzję o przyznaniu dotacji na zadanie pn. „Pro-ekologiczny Konstantynów Łódzki” do wysokości 31 000,00 zł. Umowa dotacji nr 304/EE/D/2010 została podpisana 30 grudnia 2010 roku. „Pro-ekologiczny Konstantynów Łódzki” był szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą i obywatelską mającą na celu zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i podniesienie wiedzy z zakresu ekologii, przyrody, dbania o środowisko naturalne. Głównym celem zadania było kształtowanie proekologicznych postaw i pozytywnych więzi ze środowiskiem przyrodniczym, kształtowanie odpowiedzialności za stan przyrody, rozwijanie zainteresowań zagadnieniami ochrony środowiska i ekologii u wszystkich odbiorców zadania. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

3 Edukacja ekologiczna w ramach zadania zrealizowana została poprzez: - zakup książek o tematyce ekologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim - łącznie 107 książek - wydruk i rozpowszechnianie kalendarza na rok 2011 - nakład 1000 egzemplarzy - przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży z konstantynowskich przedszkoli i szkół podstawowych - w tym warsztatów na miejscu w placówkach oraz warsztatów w terenie – łącznie 170 warsztatów Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

4 Kalendarz W ramach zadania wydrukowano i rozprowadzono 1000 egzemplarzy 13-sto stronicowego kalendarza zawierającego kalendarium z zaznaczeniem ważnych dat związanych z ekologią (daty działań ekologicznych organizowanych w gminie, w kraju i na świecie), hasła ekologiczne, ciekawostki ekologiczne, przyrodnicze, przesłanki na rzecz ochrony środowiska oraz zdjęcia ukazujące walory przyrodnicze Konstantynowa Łódzkiego i jego pro-ekologiczne działania. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

5 Książki W ramach zadania zakupiono 107 pozycji książkowych o tematyce ekologiczno – przyrodniczej. - 56 książek przekazanych zostało do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim filia dla dorosłych - 51 sztuk przekazanych zostało do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim filia dla dzieci Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

6 W ramach podzadania przeprowadzone zostały warsztaty ekologiczne w placówkach oświatowych gminy, w: - Przedszkolu nr 1, ul. Daszyńskiego 3/5 - Przedszkolu nr 2, ul. Sadowa 8 - Szkole Podstawowej nr 1, ul. Łódzka 117 - Szkole Podstawowej nr 2, ul. Lutomierska 4 - Szkole Podstawowej nr 5, ul. Sadowa 5/7

7 Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Warsztaty prowadzone były zarówno na miejscu w placówkach jak i w terenie. Warsztaty miały za zadanie wsparcie i urozmaicenie obowiązującej podstawy programowej w placówkach oświatowych, skupiając się na poznawaniu motywów i sposobów ochrony środowiska, kształtowaniu proekologicznych postaw i pozytywnych więzi ze środowiskiem przyrodniczym, odpowiedzialności za jego stan, rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży ochroną środowiska i ekologią. Warsztaty obejmowały zaznajomienie dzieci i młodzieży ze światem roślin i zwierząt, z przyrodą nieożywioną a także nauczenie ich dostrzegania i przeżywania piękna przyrody oraz obcowania z nią. Szczególna uwaga została zwrócona na rozwijanie u uczestników warsztatów szacunku i poczucia odpowiedzialności za stan przyrody i pomnażanie zasobów naturalnych środowiska człowieka, wrażliwości na środowisko przyrodnicze, szacunek do niego, racjonalne korzystanie z jego zasobów, dążenie do kontaktu z nieskażonym środowiskiem. Podczas warsztatów zostały również przekazane uczestnikom podstawowe wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych występujących w najbliższej okolicy, wiadomości na temat przyczyn zanieczyszczania wody, powietrza, gleby i lasów oraz sposobów zapobiegania tym zanieczyszczeniom. Pogłębiane zostały wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi. Poprzez warsztaty w terenie stworzone zostały okazje do bezpośrednich kontaktów dzieci i młodzieży z przyrodą i obserwowania zjawisk przyrodniczych, rozwijania umiejętności dostrzeganie piękna przyrody, kształtowania przyjaznego stosunku do roślin i zwierząt, kształtowania podstawowych zasad ochrony przyrody, rozwijania umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody, kształtowania poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, rozwijania aktywnych form wypoczynku na łonie przyrody.

8 Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

9

10

11

12

13

14


Pobierz ppt "Pro-ekologiczny Konstantynów Ł ódzki „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google