Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚREDNIOWIECZE A DZISIEJSZE CZASY. PODZIAŁ NA GRUPY SPOŁECZNE KIEDYŚ DZISIAJ -chłopi -bezdomni -mieszczanie/rzemieślnicy -normalni ludzie -szlachta/duchowni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚREDNIOWIECZE A DZISIEJSZE CZASY. PODZIAŁ NA GRUPY SPOŁECZNE KIEDYŚ DZISIAJ -chłopi -bezdomni -mieszczanie/rzemieślnicy -normalni ludzie -szlachta/duchowni."— Zapis prezentacji:

1 ŚREDNIOWIECZE A DZISIEJSZE CZASY

2 PODZIAŁ NA GRUPY SPOŁECZNE KIEDYŚ DZISIAJ -chłopi -bezdomni -mieszczanie/rzemieślnicy -normalni ludzie -szlachta/duchowni -sejm

3 UBIÓR MĘŻCZYZN KIEDYŚ DZISIAJ Ubiór był luźny i niedopasowany Dziś ubiór jest bardzo wygodny, do tułowia, a pod koniec średnio- dopasowany do ciała, we wszyst- syły przylegające i bardziej dopa- kich kolorach i na każdą okazję. sowane, niż na początku. Niema już tak dużych różnic w ubiorze, w społeczeństwie.

4 UBIÓR KOBIET KIEDYŚ DZISIAJ Nie ma jednego uniwersalnego Kobiety dziś nie chodzą w na co- Średniowiecznego stroju damskie- dzień w tym samym ubraniu. Ko- go, bo często poddawane były róż- biece ubrania są projektowane tak nym przemianom. Na początku jak nakazuje moda. Zwykle ubra- Były luźne, a później obcisłe. nia nie są praktyczne lecz ładne.

5 CZAS WOLNY KIEDYŚ DZISIAJ Życie w średniowieczu zależało od Dziś w czasie wolnym, (gdy tylko się go tego do jakiej grupy społecznej na- ma) najpierw wypełnia się obowiązki leżałeś: (prace domowe, nauka, projekty do pra- -Chłopi pracowali na polu cy itp.), jak już się wszystko zrobi moż- -Mieszczanie - spacery, zakupy, itp. na robić to na co ma się ochotę. -Duchowni modlili się -Szlachta – bale, bankiety, itp.

6 ŻYCIE CODZIENNE KIEDYŚ DZISIAJ Chłopi byli pozbawieni wolności W dzisiejszych czasach nie jest z góry osobistej, przywiązani do ziemi powiedziane kto, czym ma się zajmo- swego pana. wać. Każdy może wybrać taki fach, w Szlachta rządziła państwem. który mu się podoba, lub może zostać Mieszczanie pracowali w różnych bezrobotnym. Zakładach. Duchowni odprawiali msze św. itp..

7 POSIŁKI KIEDYŚ DZISIAJ Podstawowym posiłkiem było mię- Dziś można jeść wszystko na co so, które było tak nacierane solą, ma się ochotę, ale najpierw trzeba że nie było praktycznie niezjadli- za to zapłacić. Każda grupa społe- we.(nacierano je solą, aby się nie czna może zjeść to na o ma się o- psuło, bo w średniowieczu nie było chotę. lodówek.

8 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Hubert Pontus Gm. Nr.12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu


Pobierz ppt "ŚREDNIOWIECZE A DZISIEJSZE CZASY. PODZIAŁ NA GRUPY SPOŁECZNE KIEDYŚ DZISIAJ -chłopi -bezdomni -mieszczanie/rzemieślnicy -normalni ludzie -szlachta/duchowni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google