Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyk. Karolina Zarzycka I TE. GMO czyli Organizmy Modyfikowane Genetycznie są to rośliny lub zwierzęta, które dzięki modyfikacji w ich genomie - materiale.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyk. Karolina Zarzycka I TE. GMO czyli Organizmy Modyfikowane Genetycznie są to rośliny lub zwierzęta, które dzięki modyfikacji w ich genomie - materiale."— Zapis prezentacji:

1 Wyk. Karolina Zarzycka I TE

2 GMO czyli Organizmy Modyfikowane Genetycznie są to rośliny lub zwierzęta, które dzięki modyfikacji w ich genomie - materiale genetycznym - uzyskały nowe cechy. Modyfikacja genetyczna zwykle polega na ustawieniu nowego genu (co fizycznie jest fragmentem DNA) do genomu modyfikowanego organizmu. Jednak można także i wyciszać geny poprzez wprowadzenie komplementarnego genu kodującego tzw. nonsensowne RNA, czy też za pomocą kierowanej mutagenezy, wywołać mutacje w konkretnym genie, co może doprowadzić do jego inaktywacji (dokładnie inaktywacji produktu tego genu).

3 Modyfikacje zwierząt mają na celu głównie uzyskanie zwierząt o pożądanych cechach w hodowli – szybciej rosnące świnie, ryby, zastosowaniu ich w produkcji białek, enzymów, innych substancji wykorzystanych w przemyśle farmaceutycznym (jako bioreaktory), uodpornieniu na choroby. Modyfikacje zwierząt nie są tak popularne jak roślin, głównie ze względu na trudności w samym procesie modyfikacji, proces jest bardzo skomplikowany i trwa długo, koszty są bardzo duże. Zwierzęta modyfikowane genetycznie często chorują lub są bezpłodne.

4 Modyfikowane genetycznie są głównie rośliny mające duże znaczenie gospodarcze, zmiana genomu ma na celu nadanie im pożądanych przez człowieka cech, tj. większa trwałość, odporność na szkodniki, wirusy i grzyby, herbicydy (środki ochrony roślin), podniesienie ich cech jakościowych, np. lepszego smaku. Modyfikuje się także rośliny ozdobne, które dzięki temu są trwalsze, mają intensywniejszy kolor. Zmodyfikowane genetycznie zostało większość roślin mających znaczenia dla człowieka.

5 Zalety  Wzrost odporności organizmów na niepożądane działania środowiskowe, np. choroby, warunki klimatyczne  szybszy wzrost organizmów  poprawa składu chemicznego i fizycznego roślin i zwierząt. Wady  Zaburzenia ekosystemu  występują nowe rodzaje protein w roślinach transgenicznych, a także możliwa duża koncentracja endoksyn BT, które mogą powodować alergie oraz inne skutki niepożądane dla zdrowia,  GMO powoduje nieodwracalne zmiany w organizmach  uwalnianie się do środowiska zmodyfikowanych genetycznie substancji

6 Oficjalne media w Polsce podając informację o tym, że Polska wygrała w Sądzie z Komisją Europejską w sprawie GMO, wprowadzają polskie społeczeństwo w błąd. Uważam, że media nie zapoznały się dokładnie z treścią wyroku. Wyrok dotyczy bowiem bardziej spraw proceduralnych pracy Komisji Europejskiej i nie odnosi się praktycznie do merytorycznej zawartości projektu ustawy o GMO. Komisja Europejska może się jeszcze odwołać od wyroku (sprawa T-69/08) do Trybunału Sprawiedliwości.

7 Należy pamiętać także, że wyrok dotyczy poprzedniego projektu ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikownych” z 2007 roku i nie ma nic wspólnego z obecną sytuacją w kraju w zakresie GMO. A zatem, polskie społeczeństwo faktycznie może uwierzyć – otrzymując takie informacje – że Polska była i jest wolna od GMO. A przecież wiemy, że prawda jest inna, że w Polsce można uprawiać rośliny GMO. Nie ma bowiem zakazu siewu roślin genetycznie modyfikowanych w naszym kraju. W Polsce nie ma żadnych przepisów prawnych, które chroniłyby Nas przed GMO na polskich polach, tak jak to jest np. w Niemczech, Francji, czy też w większości innych krajów Unii Europejskiej.

8 Wyrok Sądu Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie GMO nie ma wpływu na to, że Polska jest, lub że będzie krajem wolnym od GMO. Nigdy takim krajem nie była i zapewne nie będzie, jeśli dalej przyzwolimy na takie działania polskich władz. Od kilku lat wzrasta bowiem powierzchnia uprawy kukurydzy MON810 w Polsce (tak podają sami zainteresowani na swoich stronach internetowych). Na terenie Polski nie ma zakazu siewu tej kukurydzy. Jest tylko zakaz obrotu jej materiałem siewnym. Zatem nasi rolnicy kupują materiał siewny w Czechach i bez żadnej kontroli administracyjnej (bo do teraz nie wdrożono przepisów prawnych) sieją tę kukurydzę na polach, stwarzając zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska. Tak będzie także na wiosnę 2011 roku, jeśli Polska nie wprowadzi natychmiast zakazu siewu i uprawy roślin GMO.

9  http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizm_zmodyfikowany_genetycznie http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizm_zmodyfikowany_genetycznie  http://www.sciaga.pl/tekst/56035-57- gmo_co_to_jest_wady_zalety_oraz_moja_opinia_na_ten_temat http://www.sciaga.pl/tekst/56035-57- gmo_co_to_jest_wady_zalety_oraz_moja_opinia_na_ten_temat  http://www.fluesse-verbinden.net/download/kedra_pl.pdf http://www.fluesse-verbinden.net/download/kedra_pl.pdf  http://www.wos.org.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id =208 http://www.wos.org.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id =208  http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/7ED6F7A626490EE9C125733600 2DE11E/$file/infos_019.pdf http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/7ED6F7A626490EE9C125733600 2DE11E/$file/infos_019.pdf  http://www.bibula.com/?p=29491 http://www.bibula.com/?p=29491


Pobierz ppt "Wyk. Karolina Zarzycka I TE. GMO czyli Organizmy Modyfikowane Genetycznie są to rośliny lub zwierzęta, które dzięki modyfikacji w ich genomie - materiale."

Podobne prezentacje


Reklamy Google