Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 ROK SZKOLNY 2014/15  REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO : - W RAMACH WSPÓŁPRACY Z AMNESTY INTERNATIONAL  "Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach’’

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " ROK SZKOLNY 2014/15  REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO : - W RAMACH WSPÓŁPRACY Z AMNESTY INTERNATIONAL  "Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach’’"— Zapis prezentacji:

1  ROK SZKOLNY 2014/15  REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO : - W RAMACH WSPÓŁPRACY Z AMNESTY INTERNATIONAL  "Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach’’ - W RAMACH WSPÓŁPRACY Z AMNESTY INTERNATIONAL

2

3  16 uczniów klasy trzeciej  Kordynator Projektu: Beata Strzelec  Opiekun : Katarzyna Malec

4

5 I.ZAPOZNAIE SIĘ Z TEMATYKĄ I AKTAMI PRAWNYMI:  Sporządzenie Dokumentacji Projektu.  Opracowanie Harmonogramu Działań  Przeprowadzenie Cyklu Zajeć warsztatowych O Tematyce Praw Człowieka  Wykonanie Plakatów O Najważniejszych Prawach Człowieka  Projekcja Filmów o Łamaniu Praw Człowieka Na Świecie  Przygotowanie Scenek Rodzajowych Dotyczących Łamania Praw Człowieka w Najbliższej Okolicy  Przygotowanie Gazetki Ściennej Dotyczącej Praw Człowieka

6  Przygotowanie sali  Przygotowanie tematyki i materiałów  Pisanie listów  Sporządzanie Raportu  Wysłanie listów  Wykonanie dokumentacji fotograficznej

7  Przygotowanie ankiety ewaulacyjnej dla uczestników projektu  Dokonanie samooceny przez uczestników projektu (przeprowadzenie ankiety)  Przygotowanie prezentacji multimedialnej podsumowującej działania projektowe/  Sprawozdanie,podsumowanie projektu i wnioski z ankiety 

8  Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas wynikające z samego faktu bycia człowiekiem np.: prawo do życia, wolność słowa, wolność zrzeszania się, czy prawo do edukacji. Prawa człowieka są takie same dla wszystkich ludzi bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne, społeczne, narodowe czy przekonania polityczne. Prawa człowieka są niepodzielne i powszechne dla wszystkich ludzi. Są fundamentem demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, wolności, sprawiedliwości oraz pokoju. 

9

10  W 1946 roku przy ONZ powstała komisja powołana przez Radę Społeczno- Gospodarczą w celu opracowania dokumentu chroniącego prawa człowieka. Wynikiem pracy tej komisji było ogłoszenie w paryskim Palais de Chaillot Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela („Magna Carta dla całej ludzkości”) 10 grudnia 1948 roku podczas Zgromadzenia. Deklaracja uznaje, że „przyrodzona godność wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie” i wiąże się z uznaniem fundamentalnych praw człowieka, np. prawo do życia, do wolności. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela jest pierwszym kompletnym katalogiem praw człowieka. Prawa człowieka nie są przywilejami tylko, należną mu własnością.   Pomimo różnic ideologicznych i historycznych 58 państw przyjęło Powszechną Deklarację. Treści zawarte w dokumencie były najważniejsze dla pokoju i dawały realne możliwości współpracy międzynarodowej w dziedzinie poszanowania praw człowieka.   Dziś Deklaracja jest przetłumaczona na 200 języków i najczęściej cytowana kiedy podnoszona jest kwestia wartości i praw człowieka. W październiku 1997 roku Mary Robinson, została mianowana drugim z kolei Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka, jej zdaniem „prawa człowieka należą do ludzi, prawa człowieka mówią o ludziach i ich prawach”.

11  Projekt realizowany zgodnie ze scenariuszami zajeć zamieszczonymi w pozycji :,,Podejmowanie działań na rzecz zmian w środowisku lokalnym ’’ Przeprowadzono akcję „Maraton Pisania Listów’’ przygotowano gazetk ę tematyczną, prezentację multimedialną. Realizacja poszczególnych zadań przebiegała terminowo i bezproblemowo Na zakończenie uczestnicy prezentowali efekty działań na forum szkoły.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


Pobierz ppt " ROK SZKOLNY 2014/15  REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO : - W RAMACH WSPÓŁPRACY Z AMNESTY INTERNATIONAL  "Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach’’"

Podobne prezentacje


Reklamy Google