Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

*) WOLNE ŚRODKI jako nadwyżka środków pieniężnych budżetu na koniec 2008 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Budżet – wykonanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "*) WOLNE ŚRODKI jako nadwyżka środków pieniężnych budżetu na koniec 2008 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Budżet – wykonanie."— Zapis prezentacji:

1 *) WOLNE ŚRODKI jako nadwyżka środków pieniężnych budżetu na koniec 2008 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Budżet – wykonanie 2009 r. PLANWYKONANIE % WYKON. DOCHODY ,74 WYDATKI ,46 DEFICYT SFINANSOWANY KREDYTAMI, OBLIGACJAMI I WOLNYMI ŚRODKAMI *) ,89

2 Dochody 2008r. – 2009r. Wybrane źródła dochodów Wykonanie 2008 r. Wykonanie 2009 r. Tendencje w wykonaniu 2009/2008 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ,30 Wpływy z podatku od nieruchomości ,38 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ,35 Wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych (PCC) ,06 Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego ,59 Wpływy z usług ,49 w tym: wpływy za bilety komunikacji miejskiej i tramwaju wodnego, prowizja od sprzedanych biletów oraz za przewozy niepełnosprawnych ,89 Ogółem ,65

3 Wydatki 2008r. – 2009r. Dział Nazwa Wykonanie 2008 r. Wykonanie 2009 r. Tendencje w wykonaniu 600Transport i łączność ,52 700Gospodarka mieszkaniowa ,18 750Administracja publiczna , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,92 801Oświata i wychowanie ,87 854Edukacyjna opieka wychowawcza 852Pomoc społeczna ,73 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,70 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,31 926Kultura fizyczna i sport ,79 Pozostałe ,08 Ogółem ,59

4 Wydatki bieżące i majątkowe Dział Nazwa Wykonanie 2008 r.Wykonanie 2009 r.Wzrost BieżąceMajątkoweBieżąceMajątkoweBieżące Mająt- kowe 600Transport i łączność ,9 95,1 700Gospodarka mieszkaniowa ,1 93,6 750Administracja publiczna ,4 43,5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,7 129,5 801Oświata i wychowanie ,1 26,6 854Edukacyjna opieka wychowawcza 852Pomoc społeczna ,2 15,9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,3 89,8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,2 88,7 926Kultura fizyczna i sport ,3 153,1 Pozostałe ,7 96,1 Ogółem ,7 103,1

5 Największe inwestycje zrealizowane w 2009 r. Wykonanie OGÓŁEM Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki majątkowe (udziały w spółkach) w tym: największe inwestycje Budowa Stadionu Piłkarskiego w dzielnicy Letnica Przebudowa ulic: Budowlanych, Nowatorów i Rakietowej Przebudowa ul. Łostowickiej Budowa Europejskiego Centrum Solidarności Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim - Trasa Słowackiego i Trasa Sucharskiego Budowa hali sportowej - Gdańska Szkoła Floretu Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych Ochrona wód Zatoki Gdańskiej Rozbudowa cmentarza Łostowice Zadania towarzyszące realizacji Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego - wykupy gruntów,infrastruktura towarzysząca, odtworzenie nawierzchni Połączenie dróg krajowych - Trasy Sucharskiego i Słowackiego

6 Największe inwestycje w 2009 r. c.d. Rozwój komunukacji rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Siennickiej Budowa ul. Nowa Wałowa Program budowy i modernizacji boisk Program budowy i modernizacji boisk "Moje boisko - Orlik 2012" Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Wielofunkcyjna Hala Sportowo - Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska, np. Skrzyżowanie ulic Podwale Przedmiejskie – Okopowa, Al.. Zwycięstwa na odc. Od Bramy Oliwskiej do Al.. Hallera Kanalizacja deszczowa w ul. 3 Maja i Al.. Armii Krajowej Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Lokalne inicjatywy inwestycyjne Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska-Otomińska Dzielnicowy Osrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Budowlanych Marina jachtowa ul. Szafarnia Gdański Program Rewitalizacji Modernizacja lokalu na potrzeby Promocyjnego Klubu Muzycznego "Burdl" Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta Budowa Teatru Szekspirowskiego

7 Udział wydatk ó w majątkowych w wydatkach og ó łem w latach Rok 2005 rokRok 2006Rok 2007Rok 2008Rok 2009 Wydatki ogółem Wydatki majątkowe udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem11,117,724,824,122,6

8 Inwestowanie w majątek Miasta WYKONANIE ROKU 2008 WYKONANIE ROKU 2009WZROST OGÓŁEM ,59 WYDATKI MAJĄTKOWE ,09 WYDATKI REMONTOWE ,55

9 Oświata - Subwencja Wykonanie Wzrost 2008 r.2009 r. Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą ,11 Subwencja oświatowa ,19 Finansowanie z budżetu miasta Gdańska ,40

10 Janosikowe 2008 rok2009 rok Wydatki og ó łem Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

11 Wskaźnik zadłużenia Miasta MAKSYMALNY USTAWOWY POZIOMROK DOCHODY BUDŻETOWE RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %) 2.1.DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU60,00% 41,65% 2.2.KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA15,00% 2,90%


Pobierz ppt "*) WOLNE ŚRODKI jako nadwyżka środków pieniężnych budżetu na koniec 2008 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Budżet – wykonanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google