Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

*) WOLNE ŚRODKI jako nadwyżka środków pieniężnych budżetu na koniec 2008 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Budżet – wykonanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "*) WOLNE ŚRODKI jako nadwyżka środków pieniężnych budżetu na koniec 2008 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Budżet – wykonanie."— Zapis prezentacji:

1 *) WOLNE ŚRODKI jako nadwyżka środków pieniężnych budżetu na koniec 2008 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Budżet – wykonanie 2009 r. PLANWYKONANIE % WYKON. DOCHODY1 715 399 3421 710 888 01199,74 WYDATKI2 210 855 2141 977 884 69589,46 DEFICYT SFINANSOWANY KREDYTAMI, OBLIGACJAMI I WOLNYMI ŚRODKAMI *) 495 455 872266 996 68453,89

2 Dochody 2008r. – 2009r. Wybrane źródła dochodów Wykonanie 2008 r. Wykonanie 2009 r. Tendencje w wykonaniu 2009/2008 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)506 515 274484 742 586-4,30 Wpływy z podatku od nieruchomości231 602 169237 109 0222,38 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)76 294 58247 032 113-38,35 Wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych (PCC)49 540 05828 702 367-42,06 Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego53 789 94947 016 433-12,59 Wpływy z usług132 800 505136 113 3662,49 w tym: wpływy za bilety komunikacji miejskiej i tramwaju wodnego, prowizja od sprzedanych biletów oraz za przewozy niepełnosprawnych104 038 926104 963 3510,89 Ogółem1 050 542 537980 715 887-6,65

3 Wydatki 2008r. – 2009r. Dział Nazwa Wykonanie 2008 r. Wykonanie 2009 r. Tendencje w wykonaniu 600Transport i łączność355 814 829379 026 6996,52 700Gospodarka mieszkaniowa114 208 855102 585 632-10,18 750Administracja publiczna116 796 869113 644 764-2,70 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 734 73445 183 81310,92 801Oświata i wychowanie 569 540 035591 599 7373,87 854Edukacyjna opieka wychowawcza 852Pomoc społeczna 190 363 640191 745 9940,73 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska62 782 42166 362 0785,70 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego89 691 88887 621 218-2,31 926Kultura fizyczna i sport133 018 358154 017 37815,79 Pozostałe264 843 890400 114 76051,08 Ogółem1 804 777 1611 977 884 6959,59

4 Wydatki bieżące i majątkowe Dział Nazwa Wykonanie 2008 r.Wykonanie 2009 r.Wzrost BieżąceMajątkoweBieżąceMajątkoweBieżące Mająt- kowe 600Transport i łączność228 695 833127 118 996258 189 601120 837 098112,9 95,1 700Gospodarka mieszkaniowa50 555 43663 653 41943 025 89759 559 73585,1 93,6 750Administracja publiczna106 663 87910 132 990109 241 3774 403 387102,4 43,5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 33 267 3437 467 39135 509 8969 673 917 106,7 129,5 801Oświata i wychowanie 539 954 05329 585 982583 738 0327 861 705 108,1 26,6 854Edukacyjna opieka wychowawcza 852Pomoc społeczna 180 903 3769 460 264190 243 6561 502 338 105,2 15,9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska56 948 8335 833 58861 124 9035 237 175107,3 89,8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego55 395 78534 296 10357 185 86230 435 356103,2 88,7 926Kultura fizyczna i sport15 053 250117 965 10865 530 332180 567 050435,3 153,1 Pozostałe102 878 64528 946 887126 193 21327 824 165122,7 96,1 Ogółem1 370 316 433434 460 7281 529 982 769447 901 926111,7 103,1

5 Największe inwestycje zrealizowane w 2009 r. Wykonanie OGÓŁEM447 901 926 Wydatki inwestycyjne407 502 926 Pozostałe wydatki majątkowe (udziały w spółkach)40 399 000 w tym: największe inwestycje Budowa Stadionu Piłkarskiego w dzielnicy Letnica155 412 936 Przebudowa ulic: Budowlanych, Nowatorów i Rakietowej29 751 895 Przebudowa ul. Łostowickiej17 292 462 Budowa Europejskiego Centrum Solidarności18 358 471 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim - Trasa Słowackiego i Trasa Sucharskiego15 117 900 Budowa hali sportowej - Gdańska Szkoła Floretu11 949 307 Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych11 011 488 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej9 274 332 Rozbudowa cmentarza Łostowice6 885 474 Zadania towarzyszące realizacji Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego - wykupy gruntów,infrastruktura towarzysząca, odtworzenie nawierzchni8 987 681 Połączenie dróg krajowych - Trasy Sucharskiego i Słowackiego6 695 882

6 Największe inwestycje w 2009 r. c.d. Rozwój komunukacji rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej6 388 753 Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Siennickiej5 050 000 Budowa ul. Nowa Wałowa5 246 788 Program budowy i modernizacji boisk4 265 882 Program budowy i modernizacji boisk "Moje boisko - Orlik 2012"3 991 026 Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta3 423 102 Wielofunkcyjna Hala Sportowo - Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi3 156 405 Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska, np. Skrzyżowanie ulic Podwale Przedmiejskie – Okopowa, Al.. Zwycięstwa na odc. Od Bramy Oliwskiej do Al.. Hallera3 493 274 Kanalizacja deszczowa w ul. 3 Maja i Al.. Armii Krajowej3 062 907 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej2 796 404 Lokalne inicjatywy inwestycyjne2 521 773 Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska-Otomińska2 118 982 Dzielnicowy Osrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Budowlanych2 400 220 Marina jachtowa ul. Szafarnia2 492 668 Gdański Program Rewitalizacji2 394 400 Modernizacja lokalu na potrzeby Promocyjnego Klubu Muzycznego "Burdl"2 007 999 Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta2 108 384 Budowa Teatru Szekspirowskiego1 854 283

7 Udział wydatk ó w majątkowych w wydatkach og ó łem w latach 2005-2009 Rok 2005 rokRok 2006Rok 2007Rok 2008Rok 2009 Wydatki ogółem1 219 542 1421 419 044 1211 642 070 9671 804 777 1611 977 884 695 Wydatki majątkowe135 667 593251 769 754406 611 629434 460 728447 901 926 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem11,117,724,824,122,6

8 Inwestowanie w majątek Miasta WYKONANIE ROKU 2008 WYKONANIE ROKU 2009WZROST OGÓŁEM530 654 316512 542 56496,59 WYDATKI MAJĄTKOWE434 460 728447 901 926103,09 WYDATKI REMONTOWE96 193 58884 216 74587,55

9 Oświata - Subwencja Wykonanie Wzrost 2008 r.2009 r. Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą539 954 053583 738 032108,11 Subwencja oświatowa296 478 241356 327 359120,19 Finansowanie z budżetu miasta Gdańska243 475 812227 410 67393,40

10 Janosikowe 2008 rok2009 rok Wydatki og ó łem 1 804 777 1611 977 884 695 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 26 831 23833 222 328

11 Wskaźnik zadłużenia Miasta MAKSYMALNY USTAWOWY POZIOMROK 2009 1.DOCHODY BUDŻETOWE 1 710 888 011 2.RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %) 2.1.DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU60,00% 41,65% 2.2.KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA15,00% 2,90%


Pobierz ppt "*) WOLNE ŚRODKI jako nadwyżka środków pieniężnych budżetu na koniec 2008 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Budżet – wykonanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google