Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2013 ROKU. Budżet – wykonanie 2013 r. DOCHODY2 761 mln zł WYDATKI2 615 mln zł NADWYŻKA146 mln zl NADWYŻKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2013 ROKU. Budżet – wykonanie 2013 r. DOCHODY2 761 mln zł WYDATKI2 615 mln zł NADWYŻKA146 mln zl NADWYŻKA."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2013 ROKU

2 Budżet – wykonanie 2013 r. DOCHODY2 761 mln zł WYDATKI2 615 mln zł NADWYŻKA146 mln zl NADWYŻKA

3 Rating Gdańska „BBB+” (rating międzynarodowy – dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej) ; „AA-” (rating krajowy - dla zadłużenia w walucie krajowej). Rok 2011Rok 2012 Rok 2013 rating krajowy AA- perspektywa stabilna rating międzynarodowy BBB+ perspektywa stabilna Finanse Gdańska w dobrej kondycji - potwierdziła Agencja Fitch Ratings.

4 Gdańsk - rankingi, nagrody, wyróżnienia "Ekstraklasa miast. Prymusi w wydawaniu pieniędzy z Brukseli„ - Gdańsk z kwotą 13 761 zł dotacji z UE na jednego mieszkańca zajął pierwsze miejsce; polski lider wydatków na infrastrukturę techniczną - ranking Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota; „Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom” – zwycięstwo w drugiej edycji konkursu zorganizowanego przez Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Projektów. Gdańsk zwyciężył też w kategorii Gmina najbardziej aktywna na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;

5 Gdańsk - rankingi, nagrody, wyróżnienia "TOP Inwestycje Komunalne 2014 oraz TOP inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej 2014 „ - komunalne: Przebudowa układu komunikacyjnego Gdańska obejmująca budowę trzech newralgicznych tras: W-Z, Słowackiego i Sucharskiego znalazła się w gronie 10. laureatów konkursu ; „TOP inwestycje komunalne 2013 oraz TOP inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej 2013” - komunalne- Terminal pasażerski T2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy Ranking Samorządów Rzeczpospolitej - I miejsce dla Gdańska w kategorii: Najlepsza gmina w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych oraz II miejsce dla Gdańska w kategorii: Najlepsze miasto na prawach powiatu;

6 Dochody 2013r. PlanWykonanie % wykon. Różnica (nominalnie) Ogółem2 727,22 761,3101,334,1 Wpływy bieżące, w tym: wpływy z podatków i opłat lokalnych421,5452,430,9 udziały w podatkach, w tym: PIT i CIT podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe (PCC, spadki i darowizny) 611,5 38,7 618,8 42,2 7,3 3,5 dochody z mienia komunalnego, w tym: wieczyste użytkowanie i dywidendy70,774,63,9 pozostałe dochody, w tym:202,2218,115,9 odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunkach bankowych3,012,79,7 Dochody majątkowe, w tym: sprzedaż mienia przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 73,5 19,5 60,5 14,5 -13,0 -5,0 w mln zł

7 Wydatki w roku 2013 Wydatki ogółem tj. 93,3% planu 2 615,2 mln zł tj. 93,3% planu Wydatki bieżące1 818,4 mln zł Wydatki majątkowe796,8 mln zl

8 Wydatki bieżące 2013r. w mln zł PlanWykonanie Różnica (nominalnie) Ogółem, w tym: 1 855,91 818,4-37,5 Administracja publiczna129,5122,2-7,3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska98,494,8-3,6 Transport i łączność361,4358,4-3,0 Pomoc społeczna235,1232,2-2,9 Gospodarka mieszkaniowa33,731,3-2,4 Oświata i wychowanie 685,3683,2-2,1 Edukacyjna opieka wychowawcza Obsługa długu56,955,4-1,5

9 Oświata - Subwencja Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą724,5 Subwencja oświatowa412,0 Finansowanie z budżetu miasta Gdańska312,5 w mln zł

10 Remonty gminnych obiektów Wykonanie Ogółem34,3 Infrastruktura komunalna, melioracje i drogi21,2 Oświata i opieka społeczna7,8 Kultura i sport4,3 w mln zł

11 Wydatki majątkowe w 2013 r. plan 947,9 mln zł wykonanie 796,8 mln zł, tj 30,5% wydatków ogółem niewykonane – odtworzone w 2014r. 151,1 mln zł

12 Największe inwestycje w 2013 r. PlanWykonanie % wykon. Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim - Trasa Słowackiego444,5393,188,4 Połączenie dr ó g krajowych - Trasa Sucharskiego88,164,372,9 Budowa Europejskiego Centrum Solidarności58,245,878,7 Zintegrowany System Sterowania Ruchem TRISTAR40,928,269,0 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie21,417,983,6 Projekty rewitalizacyjne (w tym: rewitalizacja Letnicy, Dolnego Miasta, Dolnego Wrzeszcza i Nowego Portu)18,05,228,8 Modernizacje w obiektach oświatowych16,816,799,5 Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo- Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem)12,612,498,5 Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku11,1 100,0 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska7,97,797,6 Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B7,06,795,7 w mln zł

13 Kredyty w 2013r. Przychody kredyt planowany 86,9 mln zł zaciągnięty 60,0 mln zł r-ca 26,9 mln zł Rozchody spłata zobowiązań dłużnych 173,1 mln zł

14 Wskaźniki zadłużenia Miasta MAKSYMALNY USTAWOWY POZIOM ROK 2013 1.DOCHODY BUDŻETOWE 2 761, 3 2.RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %) 2.1DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU60,00% 43,03% 2.2.KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA15,00% 5,60% w mln zł

15 Wydatki majątkowe w latach 2007-2013 Na inwestycje przeznaczono z budżetu 4,7 mld zł spółki komunalne 2,2 mld zł łącznie 6,9 mld zł

16 Inwestycje spółek komunalnych w 2013r. 57,1 mln zł 137 mieszkań - w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha - Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” obiekt elektrociepłowni biogazowej - Gdańska Infrastruktura Wodno– Kanalizacyjna zmodernizowano kanalizacje deszczową na Stogach i przy ul. Bitwy Oliwskiej - Gdańskie Melioracje

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2013 ROKU. Budżet – wykonanie 2013 r. DOCHODY2 761 mln zł WYDATKI2 615 mln zł NADWYŻKA146 mln zl NADWYŻKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google