Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdź co się zmieni Infolinia: 58 731 64 64 (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdź co się zmieni Infolinia: 58 731 64 64 (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne"— Zapis prezentacji:

1 Sprawdź co się zmieni Infolinia: (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne Biuro Obsługi Klienta ZDiZ: Wrzeszcz Górny, ul. Partyzantów 36 (budynek B), czynne: pn, wt, czw, pt (8:00-16:00), śr (9:00-17:00)

2 38. spotkanie obywatelskie „Mój dom, moja dzielnica, moje miasto” RUDNIKI Zapraszam też do dialogu na i

3 Sonda telewizyjna

4 Ankieta z propozycjami tematów spotkania przeprowadzona na stronie 1.Stan dróg i chodników Budownictwo komunalne (remonty, utrzymanie) Wykup mieszkań Wodociągi i kanalizacja Plany zagospodarowania przestrzennego Inwestycje miejskie Komunikacja miejska Tereny zielone i ochrona środowiska Bezpieczeństwo (monitoring, patrole policji i straży miejskiej) Organizacja ruchu drogowego Czystość i porządek Aktywność obywatelska (działalność stowarzyszeń, inicjatywy mieszkańców) Szkoły, przedszkola i żłobki Opieka i pomoc społeczna Kultura Sport i rekreacja Inne - 3

5 Zadanie I Odcinek Obwodnica Południowa Gdańska – Węzeł Elbląska (długość odcinka - 2,944 km) Zakres zadania obejmuje realizację między innymi: - budowę dwóch nowych jezdni drogi klasy GP; - budowę Węzła Błonia; - przebudowę Węzła Elbląska z zachowaniem istniejących obiektów; - budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad projektowanymi jezdniami oraz nad liniami kolejowymi – wiadukty; - budowę tunelu dla pieszych pod torami kolejowymi (dł. ok 280 m) tunel zlokalizowany w rejonie Węzła Elbląska; - budowę dróg dojazdowych, lokalnych i zbiorczych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Trasy Sucharskiego i prawidłowej obsługi przyległych terenów; - budowę ekranów i osłon akustycznych w zakresie niezbędnym do ochrony przed hałasem; - budowę odcinków chodników dla pieszych oraz ścieżek rowerowych; - budowę kanalizacji telekomunikacyjnej TRISTAR; - przebudowę i budowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem. Zakończenie: 2012, koszt: ,90 zł

6 Zadanie I Odcinek Obwodnica Południowa Gdańska – Węzeł Elbląska Zakończenie: 2012, koszt: ,90 zł

7 Inwestycje Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Budowa Oczyszczalni Biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód Koszt: ,00 zł Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Gdańsk – Wschód (dostosowanie obiektów do zaostrzonych wymogów usuwania azotu ogólnego) Koszt: ,00 zł

8 ul. Litewska - budowa kolektora tłocznego - budowa przepompowni ścieków - budowa sieci wodociągowej Koszt: ,00 zł Inwestycje Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej

9 Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagroble wraz z ze studniami wodomierzowymi Zakończenie: 2010,koszt: ,10 zł Włączenie Płoni Wielkiej (części os. Rudniki) do gdańskiego systemu wodociągowego. Woda podawana będzie z ujęcia Lipce i spełniać będzie wszystkie aktualne normy Koszt: ,00 zł, zakończenie: Budowa instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych. Inwestycja pozwali na likwidację uciążliwości osadów ściekowych. Koszt: ok ,01 zł, zakończenie: Inwestycje Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej

10 Podniesienie komfortu i bezpieczeństwa Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego: w tunelu pieszo – rowerowym w ciągu ul. Miałki Szlak. Łącznie Instalacja 11 kamer stacjonarnych. Przesył sygnału z kamer do studia lokalnego Komisariatu II Policji ul. Piwna Inwestycja realizowana: 2013 Budowa oświetlania ulic: Planowana budowa oświetlenia ulic: Mostek, Powalna, Wygon Inwestycja planowana: 2013, koszt: ,79 zł Trasa rowerowa: Planowana budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Elbląskiej od ul. Siennickiej do granic miasta. Inwestycja planowana: , koszty szacowane

11 Zaplanowane remonty i inwestycje Remont odcinka ul. Miałki Szlak od skrzyżowania z ul. Połęże Zakończenie: Przebudowa układu odwodnieniowego Rudniki Planowane: , koszty planowane ,00 zł Przebudowa ul. Benzynowej Zakończenie: 2015, koszty szacowane Przebudowa prawego wału p.pow. opływu Motławy (przebudowa wału na odcinku od ul. Zawodników do ul. Elbląskiej zabezpieczającego teren Rudnik i Olszynki) Zakończenie: , planowany koszt: ,00 zł Remonty i przebudowy ulic: Elbląska, Tarniny, Zagroble

12 Budowa placu zabaw na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 prowadzonej przez Fundację Familijny Poznań Zakończenie: , koszt: zł

13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Realizacja projektu partnerskiego pt. „Nasze przedszkolaki”. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci z rodzin wspieranych przez MOPR. Dzięki temu bezrobotni rodzice mają możliwość aktywnego poszukiwania pracy lub jej podjęcia. Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Familijny Poznań – Oddział Pomorski. Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Osiedla Rudniki”. Centrum Pracy Socjalnej 5 wspólnie z Radą Osiedla Rudniki rozpoczynają aktywizację zawodową mieszkańców. Zapraszamy osoby bezrobotne na konsultacje z doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym 2 kwietnia (wtorek) godzina 9:00-10:30 w siedzibie Rady Osiedla.

14 Osiedle Sitowie nagrodzone zostało w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS” Projekt składa się z dwóch działań: Uruchomienie „Osiedla Sitowie”, jako sieci wszechstronnego wsparcia w usamodzielnieniu oraz przygotowania pro-zawodowego dla beneficjentów pomocy społecznej. Utworzenie Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej, jako miejsca zatrudnienia osób usamodzielnianych w Osiedlu, która będzie również pełniła rolę inkubatora ekonomii społecznej dla organizacji pozarządowych oraz ich członków. Spółdzielnia jest również rodzajem inkubatora dla kolejnych inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej. Gdańska Spółdzielnia Socjalna podejmuje również działania społeczne oraz oświatowo-kulturalne na rzecz środowiska lokalnego.

15 Aktywność obywatelska Wyróżnienie Prezydenta Miasta Gdańska otrzymują: Pani Małgorzata Rydlewska Pani Anna Segieda Pan Jan Filasiński Pan Bernard Gronowski

16 38. spotkanie obywatelskie „Mój dom, moja dzielnica, moje miasto” RUDNIKI Nie zadałeś pytania? Zapraszam do dialogu na i

17 Sprawdź co się zmieni Infolinia: (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne Biuro Obsługi Klienta ZDiZ: Wrzeszcz Górny, ul. Partyzantów 36 (budynek B), czynne: pn, wt, czw, pt (8:00-16:00), śr (9:00-17:00)


Pobierz ppt "Sprawdź co się zmieni Infolinia: 58 731 64 64 (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google