Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdź co się zmieni Infolinia: 58 731 64 64 (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdź co się zmieni Infolinia: 58 731 64 64 (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne"— Zapis prezentacji:

1 Sprawdź co się zmieni www.czystemiasto.gdansk.pl Infolinia: 58 731 64 64 (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl Biuro Obsługi Klienta ZDiZ: Wrzeszcz Górny, ul. Partyzantów 36 (budynek B), czynne: pn, wt, czw, pt (8:00-16:00), śr (9:00-17:00)

2 38. spotkanie obywatelskie „Mój dom, moja dzielnica, moje miasto” RUDNIKI Zapraszam też do dialogu na www.facebook.com/Pawel.Adamowicz i www.adamowicz.pl

3 Sonda telewizyjna

4 Ankieta z propozycjami tematów spotkania przeprowadzona na stronie www.gdansk.pl 1.Stan dróg i chodników - 10 2.Budownictwo komunalne (remonty, utrzymanie) - 2 3.Wykup mieszkań - 3 4.Wodociągi i kanalizacja - 3 5.Plany zagospodarowania przestrzennego - 4 6.Inwestycje miejskie - 1 7.Komunikacja miejska - 10 8.Tereny zielone i ochrona środowiska - 5 9.Bezpieczeństwo (monitoring, patrole policji i straży miejskiej) - 4 10.Organizacja ruchu drogowego - 2 11.Czystość i porządek - 9 12.Aktywność obywatelska (działalność stowarzyszeń, inicjatywy mieszkańców) - 0 13.Szkoły, przedszkola i żłobki - 0 14.Opieka i pomoc społeczna - 0 15.Kultura - 2 16.Sport i rekreacja - 4 17.Inne - 3

5 Zadanie I Odcinek Obwodnica Południowa Gdańska – Węzeł Elbląska (długość odcinka - 2,944 km) Zakres zadania obejmuje realizację między innymi: - budowę dwóch nowych jezdni drogi klasy GP; - budowę Węzła Błonia; - przebudowę Węzła Elbląska z zachowaniem istniejących obiektów; - budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad projektowanymi jezdniami oraz nad liniami kolejowymi – wiadukty; - budowę tunelu dla pieszych pod torami kolejowymi (dł. ok 280 m) tunel zlokalizowany w rejonie Węzła Elbląska; - budowę dróg dojazdowych, lokalnych i zbiorczych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Trasy Sucharskiego i prawidłowej obsługi przyległych terenów; - budowę ekranów i osłon akustycznych w zakresie niezbędnym do ochrony przed hałasem; - budowę odcinków chodników dla pieszych oraz ścieżek rowerowych; - budowę kanalizacji telekomunikacyjnej TRISTAR; - przebudowę i budowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem. Zakończenie: 2012, koszt: 168 774 965,90 zł

6 Zadanie I Odcinek Obwodnica Południowa Gdańska – Węzeł Elbląska Zakończenie: 2012, koszt: 168 774 965,90 zł

7 Inwestycje Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Budowa Oczyszczalni Biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód Koszt: 18 800 000,00 zł Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Gdańsk – Wschód (dostosowanie obiektów do zaostrzonych wymogów usuwania azotu ogólnego) Koszt: 55 244 570,00 zł

8 ul. Litewska - budowa kolektora tłocznego - budowa przepompowni ścieków - budowa sieci wodociągowej Koszt: 420 967,00 zł Inwestycje Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej

9 Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagroble wraz z ze studniami wodomierzowymi Zakończenie: 2010,koszt: 121 808,10 zł Włączenie Płoni Wielkiej (części os. Rudniki) do gdańskiego systemu wodociągowego. Woda podawana będzie z ujęcia Lipce i spełniać będzie wszystkie aktualne normy Koszt: 200 000,00 zł, zakończenie: 07.2013 Budowa instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych. Inwestycja pozwali na likwidację uciążliwości osadów ściekowych. Koszt: ok. 90 024 706,01 zł, zakończenie: 05.2013 Inwestycje Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej

10 Podniesienie komfortu i bezpieczeństwa Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego: w tunelu pieszo – rowerowym w ciągu ul. Miałki Szlak. Łącznie Instalacja 11 kamer stacjonarnych. Przesył sygnału z kamer do studia lokalnego Komisariatu II Policji ul. Piwna Inwestycja realizowana: 2013 Budowa oświetlania ulic: Planowana budowa oświetlenia ulic: Mostek, Powalna, Wygon Inwestycja planowana: 2013, koszt: 404 970,79 zł Trasa rowerowa: Planowana budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Elbląskiej od ul. Siennickiej do granic miasta. Inwestycja planowana: 2014-2020, koszty szacowane

11 Zaplanowane remonty i inwestycje Remont odcinka ul. Miałki Szlak od skrzyżowania z ul. Połęże Zakończenie: 08.2013 Przebudowa układu odwodnieniowego Rudniki Planowane: 2014-2020, koszty planowane 20 000 000,00 zł Przebudowa ul. Benzynowej Zakończenie: 2015, koszty szacowane Przebudowa prawego wału p.pow. opływu Motławy (przebudowa wału na odcinku od ul. Zawodników do ul. Elbląskiej zabezpieczającego teren Rudnik i Olszynki) Zakończenie: 2014-2020, planowany koszt: 2 000 000,00 zł Remonty i przebudowy ulic: Elbląska, Tarniny, Zagroble

12 Budowa placu zabaw na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 prowadzonej przez Fundację Familijny Poznań Zakończenie: 12.2012, koszt: 50 000 zł

13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Realizacja projektu partnerskiego pt. „Nasze przedszkolaki”. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci z rodzin wspieranych przez MOPR. Dzięki temu bezrobotni rodzice mają możliwość aktywnego poszukiwania pracy lub jej podjęcia. Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Familijny Poznań – Oddział Pomorski. www.mopr.gda.pl Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Osiedla Rudniki”. Centrum Pracy Socjalnej 5 wspólnie z Radą Osiedla Rudniki rozpoczynają aktywizację zawodową mieszkańców. Zapraszamy osoby bezrobotne na konsultacje z doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym 2 kwietnia (wtorek) godzina 9:00-10:30 w siedzibie Rady Osiedla.

14 Osiedle Sitowie nagrodzone zostało w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS” Projekt składa się z dwóch działań: Uruchomienie „Osiedla Sitowie”, jako sieci wszechstronnego wsparcia w usamodzielnieniu oraz przygotowania pro-zawodowego dla beneficjentów pomocy społecznej. Utworzenie Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej, jako miejsca zatrudnienia osób usamodzielnianych w Osiedlu, która będzie również pełniła rolę inkubatora ekonomii społecznej dla organizacji pozarządowych oraz ich członków. Spółdzielnia jest również rodzajem inkubatora dla kolejnych inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej. Gdańska Spółdzielnia Socjalna podejmuje również działania społeczne oraz oświatowo-kulturalne na rzecz środowiska lokalnego.

15 Aktywność obywatelska Wyróżnienie Prezydenta Miasta Gdańska otrzymują: Pani Małgorzata Rydlewska Pani Anna Segieda Pan Jan Filasiński Pan Bernard Gronowski

16 38. spotkanie obywatelskie „Mój dom, moja dzielnica, moje miasto” RUDNIKI Nie zadałeś pytania? Zapraszam do dialogu na www.facebook.com/Pawel.Adamowicz i www.adamowicz.pl

17 Sprawdź co się zmieni www.czystemiasto.gdansk.pl Infolinia: 58 731 64 64 (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl Biuro Obsługi Klienta ZDiZ: Wrzeszcz Górny, ul. Partyzantów 36 (budynek B), czynne: pn, wt, czw, pt (8:00-16:00), śr (9:00-17:00)


Pobierz ppt "Sprawdź co się zmieni Infolinia: 58 731 64 64 (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google