Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLANWYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY BIEŻĄCE 30.461.493,4730.128.423,7298,91 DOCHODY MAJĄTKOWE 3.998.689,093.411.062,1185,30 RAZEM 34.460.182,5233.539.485,8397,33.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLANWYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY BIEŻĄCE 30.461.493,4730.128.423,7298,91 DOCHODY MAJĄTKOWE 3.998.689,093.411.062,1185,30 RAZEM 34.460.182,5233.539.485,8397,33."— Zapis prezentacji:

1

2 PLANWYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY BIEŻĄCE 30.461.493,4730.128.423,7298,91 DOCHODY MAJĄTKOWE 3.998.689,093.411.062,1185,30 RAZEM 34.460.182,5233.539.485,8397,33

3 WYSZCZEGÓLNIENIEPLANWYKONANIE% WYKONANIA Udziały w PIT4.012.147,004.047.067,00100,87 Udziały w CIT182.000,00180.212,5299,02 Podatek od nieruchomości5.359.357,005.128.656,2995,70 Podatek rolny1.038.722,001.076.462,21103,63 Podatek od środków transportowych270.302,00252.687,0093,48 Sprzedaż mienia i przekształcenia własności 711.231,00123.950,0617,43 Podatek od czynności cywilnoprawnych 120.000,00119.964,4499,97 Dotacje § 2010 (zad. zlecone) 4.944.154,804.876.897,2598,70 Dotacje § 2030 (zad. własne) 1.114.987,121.094.799,4798,08 Subwencja ogółem11.264.409,00 100.00 Pozyskane środki zewnętrzne inwestycyjne 2.277.519,622.277.173,7799,98 Opłata targowa122.090,00127.822,00104,69 Opłata śmieciowa811.252,00776.477,3295,71 Pozostałe dochody2.232.011,022.192.907,5098,25 SUMA34.460.182,5633.539.485,8397,33

4 PLANWYKONANIE % WYKONANIA SUBWENCJE 11.264.409,00 100,00 DOTACJE (na zadania zlecone i własne) 6.059.141,925.971.696,7298,56 Pozyskane dotacje na zad. inwestycyjne 2.277.519,622.264.173,7799,98 Podatki, opłaty i pozostałe dochody 14.859.112,0214.039.206,3494,48 SUMA 34.460.182.5633.539.485,8397,33

5 Wykonanie dochodów ogółem 33.539.485,83

6 WYSZCZEZGÓLNIENIEKWOTA Obniżki stawek (osoby prawne i fizyczne) ogółem674.220,29 1) Podatek od nieruchomości380.333,26 2) Podatek rolny140.039,22 3) Podatek od środków transportowych153.847,81

7 PLAN DOCHODÓWWYKONANIE% WYKONANIA 811.252,00776.477,3295,71 Zaległość na dzień 31 grudnia 2015 r.86.717,37 Ilość wysłanych upomnień w celu ściągnięcia zaległości867 szt. na kwotę 48.844,20 zł Ilość wystawionych tytułów w celu ściągnięcia zaległości187 szt. na kwotę 42.617,40 zł Liczba osób wynikająca ze złożonych deklaracji objętych systemem odbioru odpadów: 8.367 w tym: na odpady segregowane 6.582 na odpady zmieszane 1.785 Całkowicie spłacono 16 tytułów, do ściągnięcia pozostaje 171 tytułów na łączną kwotę 38.201,50 zł W wyniku podejmowanych działań egzekucyjnych łączna kwota ściągniętych zaległości wynosi 21.150,94.

8 RODZAJ PODATKUKWOTA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 540.390,52 PODATEK ROLNY 50.958,37 PODATEK LEŚNY 532,08 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 50.235,73 PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ 10.017,05 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 178,00 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 92,52 SUMA 652.404,27

9 DZIAŁANIA Ilość upomnień wysłanych podatnikom – 1.484 szt. na kwotę 511.067,35 Ilość tytułów wykonawczych przesłanych do Urzędów Skarbowych – 357 szt. na kwotę 290.209,90 Na dzień 31.12.2015 r. w Urzędach Skarbowych znajduje się 435 tytułów wykonawczych na kwotę 375.727,47 w celu ściągnięcia zaległości Ustanowiono hipoteki na kwotę ogólną 84.824,41 Ustanowiono zastaw skarbowy na kwotę 17.992,81 W wyniku działań komorniczych ściągnięto zaległości podatkowe na ogólną kwotę 302.884,64

10 PLANWYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI BIEŻĄCE 29.225.458,7727.707.370,3494,81 WYDATKI MAJĄTKOWE 4.983.395,474.773.732,9395,79 RAZEM 34.208.854,2432.481.103,2794,95

11 Wykonanie wydatków ogółem 32.481.103,27

12 DZIAŁTREŚĆPLANWYKONANIE % WYKONANIA 010Rolnictwo i łowiectwo4.535.921,014.346.628,8395,83 600Transport i łączność1.737.803,521.481.875,8885,27 700Gospodarka gruntami i nieruchomościami 455.100,00429.757,1494,43 710Działalność usługowa197.748,00172.933,9487,45 750Administracja publiczna2.843.312,002.697.765,3194,88 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 64.778,0063.928,0098,69 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 169.200,00168.997,8999,88 757Obsługa długu publicznego 443.000,00343.119,8677,45

13 DZIAŁTREŚĆPLANWYKONANIE % WYKONANIA 758Różne rozliczenia 226.680,00-- 801Oświata i wychowanie13.278.074,5912.780.148,60 96,25 851Ochrona zdrowia220.613,57194.287,41 88,07 852Pomoc społeczna5.519.810,005.422.946,06 98,25 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Żłobek) 465.160,00465.161,00100,00 854Edukacyjna opieka wychowawcza 415.185,55386.449,0293,07 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.591.936,001.562.574,9498,16 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.308.362,001.281.438,0997,94 926Kultura fizyczna 736.170,00683.091,3092,79 RAZEM34.208.854,2432.481.103,2794,95

14 DOTACJAPLANWYKONANIE % WYKONANIA DOTACJA PRZEDMIOTOWA (dla ZGM) 270.000,00260.000,0096,30 DOTACJA CELOWA (ZGM) [Inwestycyjna] 20.000,00 100,00 DOTACJA PODMIOTOWA (dla instytucji kultury) - MGOK: - Biblioteka: 769.010,00 332.600,00 750.680,68 330.582,34 97,62 99,39 DOTACJA CELOWA przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. (pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie) 45.000,0044.425,6098,72

15 DOTACJAPLANWYKONANIE % WYKONANIA DOTACJA CELOWA DLA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO (ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW PRZEZ KOMISJĘ URBANISTYCZNĄ) 1.500,001.130,2575,35 DOTACJA CELOWA DLA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI W PAWÓŁWKU 30.000,00 100,00 RAZEM: 1.468.110,001.436.818,8797,87

16 Wykonanie wydatków z tyt. dotacji 1.436.818,87

17 PLANWYKONANIE% WYKONANIA KOLONIE I WYPOCZYNEK 37.000,0036.974,6399,93 OCHRONA ZDROWIA 10.610,006.150,0057,96 OCHRONA ZABYTKÓW 25.000,00 100,00 OSP 143.700,00 100,00 SPORT 130.000,00111.915,0086,09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 23.000,00 100,00 Dotacja dla Spółki „Czarna Woda” 5.000,00 100,00 SUMA374.310,00351.739,6393,97

18 Wykonanie ogółem 351.739,63

19 TREŚĆPLANWYKONANIE % WYKONANIA BRODY28.607,0028.475,4999,54 BRÓDKI16.821,0016.785,7199,79 CHMIELINKO22.578,0022.561,4499,93 GROŃSKO18.841,0018.830,9999,95 JÓZEFOWO10.973,0010.961,4799,89 KOMOROWO12.480,0012.479,1699,99 KOMOROWICE8.591,008.590,9999,99 KONIN18.780,0018.779,7799,99 KRZYWY LAS8.320,00 100,00 LINIE 14.379,0014.377,0097,54 LIPKA WIELKA10.701,00 100,00 PAKOSŁAW30.145,0030.142,1799,99 PAWŁÓWEK7.717,00 100,00

20 TREŚĆPLANWYKONANIE % WYKONANIA POSADOWO13.625,0013.603,7299,84 WŁADYSŁAWOWO11.123,0011.122,5099,99 WYMYŚLANKA7.747,007.746,9699,99 ZĘBOWO30.145,0030.072,2999,76 ZGIERZYNKA16.007,0015.942,8999,60 ZYGMUNTOWO8.260,00 100,00 RAZEM295.840,00295.470,5599,88

21 Ł ĄCZNA WARTOŚĆ WYKONANYCH INWESTYCJI W 2015 ROKU 4.773.732,93

22 Budowa kanalizacji sanitarnej Grońsko, Komorowo oraz Zębowo MIEJSCOWOŚĆPLANWYKONANIE% WYKONANIA Grońsko, Komorowo1.433.429,501.429.376,0399,72 Zębowo1.206.500,001.049.984,4987,03

23

24

25

26 Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Słonecznej (w tym ul. Nowotomyska, Ogrodowa, Południowa) PLANWYKONANIE% WYKONANIA 854.047,97828.199,4496,97

27

28

29

30 Budowa parkingu i chodnika przy ul. Pniewskiej w Lwówku PLANWYKONANIE% WYKONANIA 130.000,00129.941,8899,96

31

32

33 Budowa chodnika przy ul. Zamkowej w Lwówku PLANWYKONANIE% WYKONANIA 76.000,0075.863,4299,82

34

35

36

37 Przebudowa ul. Zielonej w Lwówku PLANWYKONANIE% WYKONANIA 30.000,0029.985,5699,95 Budowa chodników w miejscowościach Brody, Zgierzynka, Pakosław PLANWYKONANIE% WYKONANIA 21.000,00 100,00

38 Przebudowa drogi gminnej Linie – Zębowo (I etap) PLANWYKONANIE% WYKONANIA 175.000,00174.487,9099,71

39

40

41

42 Przebudowa drogi gminnej w Zgierzynce PLANWYKONANIE% WYKONANIA 370.000,00369.995,3299,99

43

44

45 Budowa „Mini miasteczka ruchu drogowego” w miejscowości Chmielinko PLANWYKONANIE% WYKONANIA 77.000,0073.331,5695,24

46

47

48

49 WYDATKIKWOTA Modernizacja budynków oświatowych (ZSPiP Posadowo, Pakosław, Brody, Zębowo, SP Lwówek, Chmielinko) 148.968,99 Modernizacja budynku MGOPS przy ul. Pniewskiej 26.362,00 Zakup tablic interaktywnych do Gimnazjum 16.000,00 Zakup serwera dla MGOPS10.000,00 Zakup oprogramowania UMiG13.143,00 Zakup gruntów (Konin, Lwówek ul. Nowotomyska, Grońsko) 44.068,00 Poprawa estetyki wsi w miejscowościach Bródki, Komorowo 38.921,23 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywy Las 14.965,00

50 „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Grońsko). Nasz mały zakątek” PLANWYKONANIE% WYKONANIA 54.341,0054.299,6399,92

51

52

53

54

55

56 „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Okno na świat” PLANWYKONANIE% WYKONANIA 40.500,0039.610,5497,80

57

58

59

60

61

62 Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zębowo). „Leśne skrzaty z Zębowa chcą kondycję zachować” PLANWYKONANIE% WYKONANIA 54.645,0054.621,2399,96

63

64

65

66

67

68 „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zgierzynka). Wulkan energii” PLANWYKONANIE% WYKONANIA 45.000,0044.714,8399,37

69

70

71

72

73

74

75 Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Pakosław PLANWYKONANIE% WYKONANIA 20.000,0019.999,8099,99

76

77 PLANWYKONANIE% WYKONANIA Dochody bieżące30.461.493,4730.128.423,7298,91 Wydatki bieżące29.225.458,7127.707.370,3494,81 Różnica1.236.034,762.421.053,38

78 O BSŁUGA DŁUGU 343.119,86 S PŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2015 ROKU 844.140,00 Z ADŁUŻENIE G MINY NA DZIEŃ 31.12.2015 R. CO STANOWI : 11.596.540,00 tj. 34,58% ZADŁUŻENIA

79 PLANWYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY 34.460.182,5633.539.485,8397,33 WYDATKI 34.208.854,2432.481.103,2794,95 WYNIK BUDŻETOWY + 1.058.382,56

80 Wartość mienia ogółem wynosi, w tym: największą grupę stanowią budynki, budowle, obiekty inżynieryjne i urządzenia techniczne 78.894.585,24 Stan gruntów gminnych – 478,5 ha o wartości, w tym: 11.965.460,00 użytki rolne grunty leśne tereny zabudowane tereny rekreacyjne drogi rowy nieużytki, sady 110,1 ha 5,7 ha 36,5 ha 20,3 ha 254,7 ha 45,9 ha 5,3 ha Dochody uzyskane z mienia w 2015 roku wynoszą597.254,76 Nakłady na mienie gminne w 2015 wynoszą ogółem: (nakłady zostały omówione w pkt wydatków inwestycyjnych) 4.773.732,93

81 Urząd Miasta i Gminy Lwówek 64-310 Lwówek ul. Ratuszowa 2 tel/fax: 0 (...) 61 441-40-24 email: urzad@lwowek.com.pl urzad@lwowek.com.pl http://www.lwowek.com.pl


Pobierz ppt "PLANWYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY BIEŻĄCE 30.461.493,4730.128.423,7298,91 DOCHODY MAJĄTKOWE 3.998.689,093.411.062,1185,30 RAZEM 34.460.182,5233.539.485,8397,33."

Podobne prezentacje


Reklamy Google