Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet Miasta Gdańska na rok 2015 Gdańsk, 18 grudnia 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet Miasta Gdańska na rok 2015 Gdańsk, 18 grudnia 2014r."— Zapis prezentacji:

1 Budżet Miasta Gdańska na rok 2015 Gdańsk, 18 grudnia 2014r.

2 Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 201 5  realna dynamika wzrostu PKB – 3,4%,  średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych –1,2%,  wzrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2014r. w stosunku do I półrocza 2013r. - 0,4%,  WIBOR – 3,2%,  realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 3,1 %,  wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,8 %.

3 Budżet 2015 Dochody2 635 378 737 zł Wydatki2 622 528 290 zł Nadwyżka12 850 447 zł

4 Dochody 201 4 - 2015 DOCHODY Przewidywane wykonanie roku 201 4 Projekt na rok 2015 % (+)wzrost (-)spadek (3:2)Struktura 12345 OGÓŁEM2 717 892 8172 635 378 737-3,0100,0% w tym głównie: - udział w podatkach państwowych ( np. PIT, CIT, PCC)718 634 791749 564 1334,328,4% - subwencje i dotacje na zadania własne i zlecone614 516 271604 423 350-1,622,9% w tym: subwencja oświatowa409 398 977413 658 3311,015,7% - dotacje z budżetu UE448 559 029432 157 453-3,716,4% - podatki i opłaty lokalne363 541 300373 401 0002,714,2% w tym: podatek od nieruchomości342 500 000351 500 0002,613,4% - dochody z mienia komunalnego236 156 757167 842 733-28,96,4% w tym: ze sprzedaży129 314 71868 708 000-46,92,6% z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste 52 000 40443 000 404-17,31,6% z dzierżaw, najmów itp. 30 510 96637 540 250 23,01,4% - dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej122 457 700122 462 0000,04,7% - dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi78 800 000 0,03,0%

5 Wydatki 201 4 - 201 5 WYDATKI Przewidywane wykonanie roku 201 4 Projekt na rok 201 5 % (+)wzrost (-)spadek (3:2) 1 234 OGÓŁEM 2 783 179 010 2 622 528 290 -5,8 BIEŻĄCE 1 910 072 6911 952 155 866 2,2 MAJĄTKOWE 873 206 319670 372 424-23,2 Udział wydatków majątkowych 2015 r. w wydatkach ogółem – 25,6%

6 Największe inwestycje realizowane w 2015r. Nazwa projektu Wydatki Planowany termin poniesienia ostatniego wydatku w projekcie 2015 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego 149,5 mln zł09.2015 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B 111,6 mln zł12.2015 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C 76,5 mln zł10.2015 Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR 21,0 mln zł06.2015 Modernizacje w obiektach oświatowych 20,6 mln zł12.2016 Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II (obiekty oświatowe) 19,0 mln zł05.2016 Modernizacja chodników na terenie Gdańska – 15,7 km15,5 mln zł12.2015 Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska – 2 km 10,6 mln zł12.2016 Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowa Kaczeńce9,9 mln zł12.2017 Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013 9,4 mln zł06.2015 Gdański Program Przeciwpowodziowy8,1 mln zł12.2016 Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego 7,4 mln zł10.2015 Rewitalizacja Dolnego Miasta7,2 mln zł08.2015

7 Budżet Obywatelski - realizacja projektów ( głównie inwestycyjnych) w kwocie 11 mln zł Nowe projekty inwestycyjne – 32 mln zł (perspektywa 2014 – 2020) - dokumentacja dla ulic Nowa Bulońska Północna, Nowa Jabłoniowa, Nowa Politechniczna wraz z torami tramwajowymi, Nowa Portowa – Nowe Kaczeńce i przebudowa ulic Ku Ujściu i Przetoczna, - Gdański Program Przeciwpowodziowy - realizacja kanalizacji w dzielnicach Strzyża i Osowa, - rewaloryzacja obiektów fortecznych, przebudowa obiektu Redita Napoleońska i budowa planetarium w Centrum Hewelianum, - prace przygotowawcze związane z rewitalizacją Biskupiej Górki.

8 Projekty inwestycyjne realizowane przez spółki miejskie – 196 mln zł GIWK – Gdański Projekt Wodno-Ściekowy II i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - 85 mln ZKM – m. in. modernizacja zajezdni tramwajowej Gdańsk– Wrzeszcz i składów tramwajowych zakupionych w Kassel - 36 mln GARG – budowa Pomorskiego Centrum Logistycznego i rozbudowa układów komunikacyjnych, zapewniających dostęp drogowy do terenów inwestycyjnych - 31 mln TBS „Motława”, GTBS oraz GIS - budowa budynków mieszkalnych ze 156 lokalami mieszkalnymi - 27,2 mln

9 Wydatki bieżące 201 4 - 201 5 WYDATKI BIEŻĄCE Przewidywane wykonanie roku 2014 Projekt na rok 2015 % (+)wzrost (-)spadek (4:3) 1234 OGÓŁEM 1 910 072 6911 952 155 8662,2 w tym głównie: - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 705 640 333742 061 5755,2 - opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej 230 351 133230 734 7260,2 - transport i łączność 366 414 579352 598 960-3,8 w tym: lokalny transport zbiorowy295 816 134301 268 532 1,8 drogi - bieżące utrzymanie 53 598 000 49 366 450-7,9 - gospodarka komunalna 151 077 649155 267 9632,8 w tym: wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi81 555 72381 067 437-0,6 wydatki na oczyszczanie letnie dróg 7 230 400 6 000 000-17,0 - działalność kulturalna ( łącznie z dotacjami dla instytucji kultury) 67 359 23767 281 973-0,1 - kultura fizyczna i sport 25 897 56224 298 660-6,2 - obsługa długu miasta 41 773 03851 000 19622,1 - wpłata do budżetu Państwa "janosikowe" 28 970 09033 875 00216,9

10 Remonty obiektów gminnych – 48 mln zł - gospodarka mieszkaniowa 13,2 mln remonty realizowane przez GZNK, w tym lokale mieszkaniowe – 4,4 mln - oświata i opieka społeczna 3,8 mln - kultura i sport 4,6 mln - gospodarka komunalna i ochrona środowiska13,4 mln - melioracje i drogi publiczne11,7 mln

11 Finansowanie komunikacji miejskiej w 2015r. - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 122 462 000 - wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych 255 649 553zł - dopłata 133 187 553 zł, tj. 52,1% Finansowanie oświaty i wychowania w 2015r. - subwencja oświatowa 413 658 331 zł - wydatki na oświatę i wychowanie 791 277 578 zł - dopłata 377 619 247 zł, tj. 47,7% do wydatków bieżących 328 403 354 zł, tj. 44,2% do wydatków majątkowych 49 215 893 zł, tj. 100,0%

12 Rok Kwota/Udzia ł w wydatkach 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 2 0 1 0 ( p. w.) 20 11 (pr oj ek t) 123456789 10101 121213 Wydatki majątkowe (w mln zł) 220,8220,8 232,3232,3 152,8152,8 134,0134,0 141,5141,5 135,7135,7 251,8251,8 406,6406,6 434,5434,5 447,9447,9 619,2619,2 1 01 8, 2 Udział w wydatkach ogółem 22,6%22,6% 21,6%21,6% 15,1%15,1% 14,0%14,0% 12,3%12,3% 11,1%11,1% 17,7%17,7% 24,8%24,8% 24,1%24,1% 22,6%22,6% 27,8%27,8% 38,1 % Wskaźniki zadłużenia Miasta OBOWIĄZUJĄCY DOPUSZCZALNY POZIOM ROK 2013 ROK 2014 (P.W.) ROK 2015 (PROJEKT) DOCHODY BUDŻETOWE w mln zł 2 761,302 717,902 635,40 RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU DO ROKU 2013 60,00%46,79%42,45%43,23% WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ DLA ROKU 2014 10,72%X4,97%X DLA ROKU 2015 10,25%XX4,18%

13 13


Pobierz ppt "Budżet Miasta Gdańska na rok 2015 Gdańsk, 18 grudnia 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google