Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014."— Zapis prezentacji:

1 Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 21 marca 2016 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Stan realizacji RPO WM na dzień 29 lutego 2016 r. Od początku uruchomienia programu do 29 lutego 2016 r.: ogłoszono 20 konkursów na kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ogłoszeniu o konkursie 702,9 mln zł (środki UE), na wykazie projektów pozakonkursowych znajduje się 50 projektów o szacowanej wartości dofinansowania 354 mln zł, w tym dofinansowanie UE 307,1 mln zł (łącznie z projektami w ramach Osi XI Pomoc Techniczna), złożono 1 595 wniosków na kwotę dofinansowania UE 1 530,6 mln zł, poprawnych pod względem formalnym było 616 wniosków na kwotę dofinansowania ze środków unijnych 913 mln zł, zatwierdzono do realizacji 48 wniosków na kwotę dofinansowania 242,8 mln zł, w tym wkład UE 218,5 mln zł, podpisano z beneficjentami 46 umów (w tym decyzji) o dofinansowaniu o wartości dofinansowania ogółem 237,2 mln zł, w tym dofinansowanie UE wynosi 213,7 mln zł, co stanowi 2,5% alokacji na lata 2014-2020, wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła 17,5 tys. zł, w tym w części dofinansowania UE 14 tys. zł (wszystkie płatności dotyczą Priorytetu XI Pomoc techniczna)

3 Konkursy ogłoszone wg poziomów wdrażania

4 Projekty pozakonkursowe Oś priorytetowa/ Działanie/ Poddziałanie Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych Wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie Wnioski zatwierdzone do dofinansowania Podpisane umowy o dofinansowanie Wydatki we wnioskach o płatność Liczba Szacowana wartość dofinansowa nia (w mln PLN) w tym dofinansow anie UE (w mln PLN) Liczba dofinansow anie UE (w mln PLN) Liczba dofinans owanie UE (w mln PLN) Liczba dofinanso wanie UE (w mln PLN) Liczba dofinanso wanie UE (w mln PLN) RPMA.07.01.001105,084,000,00 0 0 Razem dla Osi 71105,084,000,00 0 0 RPMA.08.01.0039121,296,93994,03994,03994,000,0 Razem dla Osi 839121,296,939943994,03994,000,0 RPMA.09.03.0012,21,81 00,00 0 Razem dla Osi 912,21,812,000,00 0 RPMA.10.01.0313,42,71 1 00,00 RPMA.10.03.0212,62,11 1 00,00 Razem dla Osi 1026,04,82 2 00,00 Oś 11 Pomoc techniczna 7119,6 7119,77 7 160,14 Razem dla Programu 50354,0307,1 49220,348218,546213,7160,14

5 Planowane nabory w trybie konkursowym w 2016 r. (1/2) Planowany termin naboru Priorytet/Działanie/ Poddziałanie Liczba naborów Budżet naboru (wkład UE) w euro II kwartał RPMA.01.01.00162 598 855 RPMA.01.02.0015 000 000 RPMA.02.01.01214 998 261 RPMA.03.01.0115 000 000 RPMA.03.02.0217 000 000 RPMA.04.01.00110 000 000 RPMA.07.01.00134 800 000 RPMA.09.01.00215 605 432 RPMA.10.03.0311 000 000 Razem11156 002 548

6 Planowane nabory w trybie konkursowym w 2016 r. (2/2) Planowany termin naboru Priorytet/Działanie/ Poddziałanie Liczba naborów Budżet naboru (wkład UE) w euro III kwartał RPMA.01.02.00120 000 000 RPMA.03.01.02319 500 000 RPMA.03.03.00113 500 000 RPMA.04.03.01135 675 492 RPMA.05.01.00111 350 000 RPMA.06.02.00115 000 000 RPMA.08.03.0114 120 000 RPMA.08.03.0214 260 000 RPMA.09.02.0111 500 000 RPMA.10.03.0123 291 428 Razem13128 196 920 IV kwartał RPMA.02.01.01123 039 976 RPMA.03.02.0217 000 000 RPMA.04.02.00234 731 628 RPMA.05.02.00113 512 164 RPMA.05.03.0018 929 585 RPMA.06.02.00111 509 527 RPMA.09.02.0113 000 000 RPMA.10.03.01110 000 000 Razem9111 722 880 Ogółem 40465 481 518


Pobierz ppt "Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google