Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014."— Zapis prezentacji:

1 Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata marca 2016 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Stan realizacji RPO WM na dzień 29 lutego 2016 r. Od początku uruchomienia programu do 29 lutego 2016 r.: ogłoszono 20 konkursów na kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ogłoszeniu o konkursie 702,9 mln zł (środki UE), na wykazie projektów pozakonkursowych znajduje się 50 projektów o szacowanej wartości dofinansowania 354 mln zł, w tym dofinansowanie UE 307,1 mln zł (łącznie z projektami w ramach Osi XI Pomoc Techniczna), złożono wniosków na kwotę dofinansowania UE 1 530,6 mln zł, poprawnych pod względem formalnym było 616 wniosków na kwotę dofinansowania ze środków unijnych 913 mln zł, zatwierdzono do realizacji 48 wniosków na kwotę dofinansowania 242,8 mln zł, w tym wkład UE 218,5 mln zł, podpisano z beneficjentami 46 umów (w tym decyzji) o dofinansowaniu o wartości dofinansowania ogółem 237,2 mln zł, w tym dofinansowanie UE wynosi 213,7 mln zł, co stanowi 2,5% alokacji na lata , wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła 17,5 tys. zł, w tym w części dofinansowania UE 14 tys. zł (wszystkie płatności dotyczą Priorytetu XI Pomoc techniczna)

3 Konkursy ogłoszone wg poziomów wdrażania

4 Projekty pozakonkursowe Oś priorytetowa/ Działanie/ Poddziałanie Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych Wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie Wnioski zatwierdzone do dofinansowania Podpisane umowy o dofinansowanie Wydatki we wnioskach o płatność Liczba Szacowana wartość dofinansowa nia (w mln PLN) w tym dofinansow anie UE (w mln PLN) Liczba dofinansow anie UE (w mln PLN) Liczba dofinans owanie UE (w mln PLN) Liczba dofinanso wanie UE (w mln PLN) Liczba dofinanso wanie UE (w mln PLN) RPMA ,084,000, Razem dla Osi 71105,084,000, RPMA ,296,93994,03994,03994,000,0 Razem dla Osi ,296, ,03994,000,0 RPMA ,21,81 00,00 0 Razem dla Osi 912,21,812,000,00 0 RPMA ,42, ,00 RPMA ,62, ,00 Razem dla Osi 1026,04, ,00 Oś 11 Pomoc techniczna 7119,6 7119, ,14 Razem dla Programu 50354,0307, ,348218,546213,7160,14

5 Planowane nabory w trybie konkursowym w 2016 r. (1/2) Planowany termin naboru Priorytet/Działanie/ Poddziałanie Liczba naborów Budżet naboru (wkład UE) w euro II kwartał RPMA RPMA RPMA RPMA RPMA RPMA RPMA RPMA RPMA Razem

6 Planowane nabory w trybie konkursowym w 2016 r. (2/2) Planowany termin naboru Priorytet/Działanie/ Poddziałanie Liczba naborów Budżet naboru (wkład UE) w euro III kwartał RPMA RPMA RPMA RPMA RPMA RPMA RPMA RPMA RPMA RPMA Razem IV kwartał RPMA RPMA RPMA RPMA RPMA RPMA RPMA RPMA Razem Ogółem


Pobierz ppt "Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google