Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VIII Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Podlaski Urząd Wojewódzki | Białystok | Luty 2006 Projekt współfinansowany przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VIII Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Podlaski Urząd Wojewódzki | Białystok | Luty 2006 Projekt współfinansowany przez."— Zapis prezentacji:

1 VIII Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Podlaski Urząd Wojewódzki | Białystok | Luty 2006 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz Budżet Państwa

2 L.p.PowiatIlość projektówŁączna wartość 1Miasto Białystok248.632.822,04 PLN 2Miasto Suwałki322.030.892,96 PLN 3Miasto Łomża619.656.444,95 PLN 4wysokomazowiecki719.006.169,21 PLN 5bielski1618.468.269,66 PLN 6hajnowski1114.893.071,82 PLN 7siemiatycki914.514.039,14 PLN 8białostocki1513.880.992,87 PLN 9augustowski510.469.609,13 PLN 10moniecki69.017.628,46 PLN 11grajewski46.998.285,57 PLN 12sejneński34.884.947,85 PLN 13łomżyński34.880.199,15 PLN 14suwalski42.370.483,94 PLN 15kolneński11.366.271,19 PLN 16sokólski1213.553,52 PLN 17zambrowski00,00 PLN

3

4 Podpisanych jest też 31 umów na dofinansowanie projektów o znaczeniu regionalnym, beneficjentami których są m.in. Samorząd Województwa, wyższe uczelnie, a także szpitale, na łączną kwotę dofinansowania 81.588.802,76 PLN. Razem podpisane są 127 umowy (Priorytet I i III) na łączną kwotę dofinansowania 292.872.484,55 PLN. Stanowi to 84,39 % ogólnej kwoty alokacji przyznanej na te Priorytety dla województwa podlaskiego. Ponadto podpisano 7 umów finansowania Działania w ramach Priorytetu II oraz Działania 3.4 na łączną kwotę dofinansowania 54.125.757,60 PLN. Z Pomocy Technicznej (Priorytet IV) podpisano 41 umów oraz decyzji o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 1.443.110,08 PLN.

5 Wartość podpisanych umów % alokacji Priorytet I218 422 798,30 PLN87,04 % Priorytet II*34 983 053,05 PLN55,44 % Priorytet III (z 3.4*)78 794 000,10 PLN73,28 % RAZEM332 199 851,45 PLN78,80 % * dane pochodzące ze sprawozdań Instytucji Wdrażających

6 Do końca 2005 roku zakończono realizację 88 projektów monitorowanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki: 3 projekty z Działania 1.1 na łączną kwotę 7.637.125,19 PLN 1 projekt z Działania 1.2 na łączną kwotę 3.245.846,98 PLN 9 projektów z Działania 1.3 na łączną kwotę 5.632.727,15 PLN 35 projektów z Działania 3.1 na łączną kwotę 28.202.275,34 PLN 13 projektów z Działania 3.2 na łączną kwotę 4.533.838,96 PLN 4 projekty z Działania 3.5 na łączną kwotę 3.004.897,92 PLN 23 projekty z Priorytetu IV na łączną kwotę 710.814,65 PLN

7 Wartość zakończonych projektów % alokacji Priorytet I16 515 699,32 PLN6,58 % Priorytet II*3 153 171,29 PLN5,00 % Priorytet III (z 3.4*)36 887 796,35 PLN34,31 % RAZEM56 556 666,96 PLN13,41 % * dane pochodzące ze sprawozdań Instytucji Wdrażających

8 Od początku realizacji Programu w województwie:  wybudowano/zmodernizowano 109,47 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;  wybudowano 193,87 km sieci wodociągowej;  wybudowano 54,25 km sieci kanalizacyjnej;  wybudowano/zmodernizowano 4 stacje uzdatniania wody;

9  zmodernizowano 3 oczyszczalnie ścieków;  wyremontowano/zmodernizowano 4 placówki edukacyjne i 12 placówek służby zdrowia;  zakupiono 93 szt. sprzętu medycznego dla szpitali.

10 Łomża – Al. Legionów dofinansowanie z ERDF: 2.653.500,00 PLN

11 Suwałki – przebudowa ul. Bakałarzewskiej (w trakcie realizacji) dofinansowanie z ERDF: 14.457.000,00 PLN

12 Szpital w Wysokiem Mazowieckiem – zakup sprzętu specjalistycznego dofinansowanie z ERDF: 1.410.000,00 PLN

13 Mońki – Stacja uzdatniania wody dofinansowanie z ERDF: 1.764.539,42 PLN

14 Turośń Kościelna – Rozbudowa zespołu szkolnego dofinansowanie z ERDF: 599.454,24 PLN

15 Działanie Umowy przekazane do realizacji Umowy oczekujące na podpisanie Uwagi IlośćWartośćIlośćWartość 3.5.157 841 038,25--umowy podpisane 3.3.128 604 782,75--umowy podpisane 3.273 142 160,62--umowy podpisane 3.14143 946 961,44--umowy podpisane 1.3.124 385 049,20--umowy podpisane 1.3.21520 769 650,05--umowy podpisane 1.2311 138 293,24--umowy podpisane 1.1.11674 209 559,15--umowy podpisane 1.1.214 050 000,00--umowy podpisane 1.3.1*1467 455,50--umowy podpisane 1.3.2*56 908 869,4211 391 405,54 niewystarczająca ilość środków do realizacji całego projektu * drugi nabór

16 Działanie Umowy przekazane do realizacji Umowy oczekujące na podpisanie Uwagi IlośćWartośćIlośćWartość 3.2*155 784 150,171585 113,54brak wymaganych dokumentów 1.5121 548 535,54--umowy podpisane 1.1.1*18 565 477,651 niewystarczająca ilość środków do realizacji całego projektu 1.1.2*142 645 607,73--umowy podpisane 1.2*527 662 767,3014 169 783,92brak wymaganych dokumentów 3.5.1*36 021 996,84--umowy podpisane 3.5.232 718 158,11--umowy podpisane 1.4418 790 326,64--umowy podpisane * drugi nabór

17 Działanie 1.1Działanie 1.2Działanie 1.3 I kwartał14 997,500,006 502,50 II kwartał0,001 043 839,66923 897,40 III kwartał1 734 186,04796 415,781 283 365,36 IV kwartał20 523 773,321 186 559,593 144 720,17 RAZEM22 272 956,863 026 815,035 358 485,43 % alokacji18,267,3314,53 % wartości podpisanych umów 19,269,2318,05 RAZEM PRIORYTET30 658 257,32 % alokacji12,22 % wartości podpisanych umów 14,04

18 Działanie 2.1Działanie 2.2 I kwartał0,00 II kwartał0,00 III kwartał0,00178 846,02 IV kwartał28 734,47507 711,09 RAZEM28 734,47686 557,11 % alokacji0,156,38 % wartości podpisanych umów 0,217,67 RAZEM PRIORYTET715 291,58 % alokacji1,13 % wartości podpisanych umów 1,55

19 Działanie 3.1Działanie 3.2Działanie 3.5 I kwartał892 587,140,00 II kwartał375 287,190,005 490,00 III kwartał11 620 645,37637 392,05209 690,68 IV kwartał13 523 309,321 419 397,341 650 073,79 RAZEM26 411 829,022 056 789,391 865 254,47 % alokacji46,8813,1111,89 % wartości podpisanych umów 70,1414,3112,08 RAZEM PRIORYTET30 333 872,88 % alokacji28,21 % wartości podpisanych umów 40,74

20 RAZEM PRIORYTETY61 707 421,78 % alokacji14,64 % % wartości podpisanych umów 18,56 %

21 Wartość płatności zrealizowanych do 3.II.2006 r. % alokacji Priorytet I39 143 417,74 PLN15,60 Priorytet II973 071,23 PLN1,54 Priorytet III36 902 740,79 PLN34,32 RAZEM77 019 229,7618,27 %

22

23

24

25

26

27 Priorytet/ Działanie Kwota wydatkowana do 3.II.2006 Alokacja (kurs 1€ = 3,8365 PLN) % w stosunku do alokacji Priorytet I39 143 417,74250 951 419,2515,60 % 1.129 291 745,51121 945 454,4024,02 % 1.23 245 846,9941 270 765,107,86 % 1.36 605 825,2436 880 155,5717,91 % 1.40,0030 486 363,600,00 % 1.50,0020 368 680,580,00 % Priorytet II973 071,2363 102 364,511,54 % 2.128 734,4718 990 675,000,15 % 2.2944 336,7610 761 382,508,77 % 2.30,008 862 514,500,00 % 2.40,0011 188 430,990,00 % 2.50,006 969 136,530,00 % 2.60,006 330 225,000,00 % Priorytet III36 902 740,79107 524 212,0334,32 % 3.130 658 399,6756 341 304,4054,41 % 3.24 045 738,6015 692 950,0425,78 % 3.30,008 372 777,600,00 % 3.4245 783,1011 418 221,992,15 % 3.51 952 819,4215 698 958,0012,44 % RAZEM77 019 229,76421 577 995,7918,27 %


Pobierz ppt "VIII Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Podlaski Urząd Wojewódzki | Białystok | Luty 2006 Projekt współfinansowany przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google