Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 22 kwietnia 2016 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 L.p.KryteriumOcena kryterium 3. Znaczenie i potencjał rozwojowy nowej wiedzy. Wykazanie przez Wnioskodawcę wiarygodnego wpływu planowanych prac B+R na procesy biznesowe oraz rozwój firmy – do 5 pkt Zaproponowanie przez Wnioskodawcę faktycznie nowatorskich rozwiązań i wykazanie ich wpływu na stworzenie przewagi konkurencyjnej oraz realnej perspektywy wzrostu firmy – 5 pkt. Punkty sumują się. KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE typ projektu: „Bon na innowacje” Wersja obowiązująca

3 L.p.KryteriumOcena kryterium 3. Znaczenie i potencjał rozwojowy nowej wiedzy. Wykazanie przez Wnioskodawcę wiarygodnego wpływu planowanych prac B+R na procesy biznesowe oraz rozwój firmy – do 5 pkt Zaproponowanie przez Wnioskodawcę faktycznie nowatorskich rozwiązań i wykazanie ich wpływu na stworzenie przewagi konkurencyjnej oraz realnej perspektywy wzrostu firmy – 5 pkt. Punkty sumują się. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE typ projektu: „Bon na innowacje” Interpretacja

4 L.p.KryteriumOcena kryterium 10. Samodzielność w realizacji projektu Udział wartości zleconych badań podwykonawcom w kosztach kwalifikowalnych: 0% - 10 pkt; 10% - 8 pkt; 20% - 4 pkt; 30% - 2 pkt; 40% - 1 pkt; 50% - 0 pkt Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE typ projektu: „Projekty badawczo-rozwojowe (dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R)” Wersja obowiązująca

5 L.p.KryteriumOcena kryterium 10. Samodzielność w realizacji projektu Udział wartości zleconych badań podwykonawcom w kosztach kwalifikowalnych: 0% - poniżej 10% - 10 pkt; 10% - poniżej 20% - 8 pkt; 20% - poniżej 30% - 4 pkt; 30% - poniżej 40% -2 pkt; 40% - poniżej 50% - 1 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE typ projektu: „Projekty badawczo-rozwojowe (dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R)” Interpretacja

6 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google