Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne 30 maja 2016r.. Pula Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego dla Osiedli na rok 2017 wynosi: 846.998,62 zł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne 30 maja 2016r.. Pula Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego dla Osiedli na rok 2017 wynosi: 846.998,62 zł."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne 30 maja 2016r.

2 Pula Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego dla Osiedli na rok 2017 wynosi: 846.998,62 zł

3

4 OsiedlePula JBO 2017OsiedlePula JBO 2017 Stare Miasto50.087,19 zł700-lecia54.026,00 zł Tadeusza Kościuszki72.239,52 złGlinki34.862,69 zł Mikołaja Kopernika31.203,23 złŁugi 62.182,98 zł Śródmieście65.339,61 złWojska Polskiego44.360,54 zł Ciświca45.841,09 złKonstytucji 3 Maja I38.186,94 zł Tumidaj98.679,86 złKonstytucji 3 Maja II80.424,43 zł Bogusław56.819,48 złPolna52.741,00 zł 1000-lecia60.004,06 zł Kwoty do dyspozycji mieszkańców poszczególnych osiedli

5 HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2017 I etap spotkania informacyjne z mieszkańcami osiedli: 6 i 7 czerwca II etap zgłaszanie projektów: 15 czerwca – 8 sierpnia III etap weryfikacja zgłoszonych projektów: 9 sierpnia - 8 września IV etap publiczne dyskusje nad projektami: 12 - 23 września V etap akcja promocyjna głosowania: 26 września – 2 października VI etap ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie: do 30 września VII etap GŁOSOWANIE: 3 – 16 października VIII etap ogłoszenie listy rankingowej: 17 października IX etap ogłoszenie listy projektów rekomendowanych do realizacji: do 19 października

6 I etap - spotkania informacyjne z mieszkańcami osiedli DataGodzinaMiejsceOsiedla 6 czerwca17:00ratusz – sala sesyjnaStare Miasto Tadeusza Kościuszki Mikołaja Kopernika Śródmieście 6 czerwca19:00Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie Bogusław 1000-lecia 700-lecia Glinki 7 czerwca17:00Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie Tumidaj Wojska Polskiego Konstytucji 3 Maja I i II 7 czerwca19:00Zespół Szkół nr 3 w Jarocinie Ciświca Ługi Polna

7 II etap zgłaszanie projektów: 15 czerwca – 8 sierpnia projektodawcą może być: 1. osoba pełnoletnia, posiadająca czynne prawo wyborcze, ujęta w rejestrze wyborców gminy Jarocin dla obszaru danego osiedla (stan na 31 sierpnia 2016r. ) – może złożyć dowolną liczbę wniosków 2. organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego – może złożyć jeden wniosek w jednym osiedlu

8 II etap zgłaszanie projektów: 15 czerwca – 8 sierpnia - lista poparcia projektu - 30 pełnoletnich mieszkańców - pisemna zgoda dysponenta terenu - deklaracja podmiotu zewnętrznego dot. współfinansowania projektu - wypełniony formularz składamy w Urzędzie Miejskim w Jarocinie - pokój nr 32 bądź przesyłamy skan na adres: budzet.obywatelski@jarocin.pl - dyżury konsultacyjne: 11 lipca i 1 sierpnia od godz. 16:00 do 18:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jarocinie - najpóźniej w ciągu 5 dni po publicznej dyskusji projektodawca może dokonać zmian w projekcie lub wycofać projekt budzet.obywatelski@jarocin.pl

9 III etap weryfikacja projektów: 9 sierpnia – 8 września - ocena czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa - analiza technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu - urealnienie kosztorysu wskazanego przez projektodawcę - sprawdzenie, czy urealniony kosztorys nie przekracza wyznaczonych kwot do dyspozycji mieszkańców - analiza poniesienia kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu Urząd Miejski w Jarocinie informuje telefonicznie lub mailowo projektodawcę o możliwości dokonania zmian. W tym celu istnieje również możliwość zorganizowania spotkania projektodawcy z pracownikiem Urzędu Miejskiego.

10 IV etap publiczne dyskusje nad projektami: 12 – 23 września -jedno spotkanie na terenie każdego osiedla z udziałem mieszkańców i projektodawców -szczegółowy harmonogram publicznych prezentacji projektów dla danego osiedla zostanie ogłoszony zarządzeniem Burmistrza Jarocina nie później niż 1 września 2016 r.

11 GŁOSOWANIE 3 – 16 października - drogą elektroniczną - każdy głosujący może oddać dwa głosy poprzez wybór dwóch projektów z listy do głosowania w danym osiedlu - osoby nie posiadające dostępu do Internetu będą mogły głosować we wskazanych filiach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin

12 Dziękuję za uwagę! Urząd Miejski w Jarocinie Al. Niepodległości 10 Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00, pokój 39. tel. 62 749 95 11 lub 62 749 95 13 www.jarocin.pl e-mail: budzet.obywatelski@jarocin.pl


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne 30 maja 2016r.. Pula Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego dla Osiedli na rok 2017 wynosi: 846.998,62 zł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google