Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet obywatelski - 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet obywatelski - 2015."— Zapis prezentacji:

1 Budżet obywatelski

2 Budżet obywatelski na rok 2015
UCHWAŁA NR 717/ 2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie wydatków finansowych z wydzielonej części budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2015 rok, zwaną kwotą budżetu obywatelskiego.

3 Budżet obywatelski na rok 2015
Kwota budżetu obywatelskiego wynosi zł brutto (na wydatki drogowe do kwoty zł brutto) W ramach kwoty budżetu obywatelskiego mogły być proponowane wydatki dotyczące wyłącznie realizacji zadań własnych powiatu, w szczególności o charakterze: a) kulturalnym, b) sportowym, c) edukacyjnym, d) turystycznym, e) zdrowotnym, f) społecznym, g) ekologicznym, e) infrastrukturalnym.

4 Budżet obywatelski na rok 2015
Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego mogły zostać złożone przez każdą osobę posiadającą czynne prawo wyborcze, mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego, a także osobę nie będącą mieszkańcem powiatu oraz posiadających czynne prawo wyborcze uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki .

5 Budżet obywatelski na rok 2015
Weryfikacji formalno – prawnej złożonych zadań dokonywał Zespół I w składzie: 1. Sekretarz Powiatu Andrzej Sebastyański- jako Przewodniczący Zespołu, 2. Skarbnik Powiatu – Danuta Królczyk 3. Kierownicy Wydziałów lub jednostek organizacyjnych powiatu bądź osoby przez nich wyznaczone, w zakresie których leży realizacja przedmiotowego zadania. W tym roku ze względu na to, że złożono wyłącznie propozycje zadań drogowych uczestniczył w nim dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Robert Torz, 4. Podinspektor w Biurze Spraw Obywatelskich i Zdrowia- Karolina Gotowa

6 Budżet obywatelski na rok 2015
Weryfikacja formalno – prawna obejmowała: 1. terminowość i miejsce złożenia formularza, 2. prawidłowość wypełnienia formularza, w szczególności kompletność wypełnienia rubryk, 3. zgodność zgłoszonych zadań z kompetencjami powiatu, 4. termin realizacji zadania, 5. weryfikacja proponowanych kosztów realizacji zadania.

7 Budżet obywatelski na rok 2015
Propozycje wyboru zadań, które poddane zostaną pod głosowanie dokonuje Zespół II w składzie: 1. Członek Zarządu Powiatu, 2. po jednym przedstawicielu z Klubów Radnych, 3. Przewodniczący Zespołu lub osoba przez niego wyznaczona

8 Budżet obywatelski na rok 2015
Zarząd Powiatu w terminie do 7 dni, od dnia otrzymania listy zadań podejmuje ostateczną decyzję o wyborze zadań, które mają zostać poddane pod głosowanie, a następnie: 1. umieszcza na karcie do głosowania, 2. wydaje ogłoszenie o terminie rozpoczęcia głosowania, które zamieszczone zostanie na stronie internetowej powiatu

9 Budżet obywatelski na rok 2015
Prawo do głosowania mają osoby posiadający czynne prawo wyborcze, mieszkańcy Powiatu Wągrowieckiego, a także nie będący mieszkańcami powiatu, posiadający czynne prawo wyborcze uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki .

10 Budżet obywatelski na rok 2015
Głosowanie przeprowadza się w punktach konsultacyjnych wyznaczonych w siedzibie powiatu oraz siedzibach gmin. Głosować można również w formie elektronicznej, przesyłając em wypełniony formularz, pobrany ze strony Głosowanie odbywa się w terminie do 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o rozpoczęciu głosowania na stronie internetowej powiatu. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos na jedno spośród wszystkich zadań.

11 Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2015
Zadanie 1: Nazwa zadania: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1606P Stępuchowo- Niemczyn” Opis zadania: „Wymiana nawierzchni asfaltowej i wyprofilowanie poboczy na długości 1000 m.” Koszt zadania wskazany przez wnioskodawcę: ,00 PLN Szacunkowy koszt zadania: ,00 PLN Osoba do kontaktu: Małgorzata Grajek

12 Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2015
Zadanie 2: Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1555P w miejscowości Chojna” Opis zadania: „Rozebranie części nawierzchni brukowej, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej o gr. 4 cm.” Koszt zadania wskazany przez wnioskodawcę: ,00 PLN Szacunkowy koszt zadania: ,00 PLN Osoba do kontaktu: Józef Frieske

13 Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2015
Zadanie 3: Nazwa zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej – ul. Górnicza w Wapnie (etap I)” Opis zadania: „Przebudowa dotyczy metrowego chodnika o szerokości 1,5 m w pasie drogi powiatowej, będzie ona polegać na ułożeniu krawężników/obrzeży, ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej, oraz na wykonaniu wjazdów. Inwestycja usytuowana jest przy domach jednorodzinnych i garażach bloków mieszkalnych” Koszt zadania wskazany przez wnioskodawcę: ,00 PLN Szacunkowy koszt zadania: ,00 PLN Osoba do kontaktu: Zbigniew Grabowski

14 Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2015
Zadanie 4: Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo- Podolin – Wapno o długości 700 metrów” Opis zadania: „Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniem oraz ułożenie warstwy mineralno- asfaltowej o gr. 4 cm” Koszt zadania wskazany przez wnioskodawcę: ,00 PLN Szacunkowy koszt zadania: ,00 PLN Osoba do kontaktu: Błażej Majchrowicz

15 Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2015
Zadanie 5: Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1653P w miejscowości Lechlin” Opis zadania: „Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniem, ułożenie warstwy wiążącej o gr. 4 cm i ścieralnej o gr. 3 cm o szerokości 5 metrów i długości 400 mb.” Koszt zadania wskazany przez wnioskodawcę: ,00 PLN Szacunkowy koszt zadania: ,00 PLN Osoba do kontaktu: Paweł Grabiński

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Budżet obywatelski


Pobierz ppt "Budżet obywatelski - 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google