Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET PARTYCYPACYJNY W DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK Warszawa, 15.01.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET PARTYCYPACYJNY W DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK Warszawa, 15.01.2015."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET PARTYCYPACYJNY W DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK Warszawa, 15.01.2015

2 BUDŻET NA ROK 2016 B udżet Partycypacyjny to nie tylko pieniądze – to wieloetapowy proces współdecydowania mieszkańców o mieście mieszkańcy mogą decydować na co zostanie spożytkowana określona pula pieniędzy łącznie w całym Mieście Stołecznym Warszawie do podziału mieszkańcom przekazanych jest ponad 50 milionów złotych Warszawa, 15.01.2015

3 BUDŻET NA ROK 2016 Podstawą prawną przeprowadzania Budżetu partycypacyjnego jest: Regulamin przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w Mieście Stołecznym Warszawie na rok 2016, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 6699/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 października 2014 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2016 Warszawa, 15.01.2015

4 BUDŻET NA ROK 2016 KWOTA PRZEZNACZONA W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W DZIELNICY BEMOWO NA ROK 2016 TO 2 117 247,00 ZŁOTYCH CO STANOWI 1 % BUDŻETU DZIELNICY Warszawa, 15.01.2015

5 ZESPÓŁ DS.BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY W skład Zespołu weszli: 6 przedstawicieli mieszkańców 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych 2 przedstawicieli Rady Dzielnicy Bemowo 5 przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Bemowo Warszawa, 15.01.2015

6 Zasady budżetu partycypacyjnego na Bemowie w 2016 roku Zespół ds. budżetu partycypacyjnego rekomendował Zarządowi Dzielnicy: projekty o charakterze ogólnodzielnicowym bez górnego limitu wartości jednego projektu Warszawa, 15.01.2015

7 Zasady budżetu partycypacyjnego na Bemowie w 2016 roku zgłoszone projekty powinny być zlokalizowane na terenie stanowiącym własność m. st. Warszawy i znajdować się na terenie Dzielnicy Bemowo nie dopuszcza się realizacji projektów na terenie stanowiącym własność m.st. Warszawy obciążoną na rzecz osób trzecich Warszawa, 15.01.2015

8 Harmonogram realizacji dyskusja mieszkańców na temat priorytetów rozwojowych dzielnic zgłaszanie projektów weryfikacja ogólna zgłoszonych projektów Warszawa, 15.01.2015 do 16 stycznia 2015 roku 17 stycznia 2015 roku - 17 lutego 2015 roku do 26 lutego 2015 roku

9 Harmonogram realizacji publiczne dyskusje mieszkańców wybór projektów do etapu weryfikacji szczegółowej (etap preselekcji) weryfikacja szczegółowa Warszawa, 15.01.2015 23 marca 2015 roku - 1 kwietnia 2015 roku 27 lutego 2015 roku - 22 marca 2015 roku do 22 maja 2015 roku

10 Harmonogram realizacji spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców głosowanie mieszkańców na projekty ogłoszenie listy projektów do realizacji do 10 lipca 2015 roku 3 czerwca 2015 roku - 15 czerwca2015 roku 16 czerwca 2015 roku - 26 czerwca 2015 roku Warszawa, 15.01.2015

11 GŁÓWNE ZMIANY projekty zgłaszane poprzez formularz internetowy – system, w którym widoczne będą projekty od momentu zgłoszenia do głosowania wprowadzenie etapu dyskusji o priorytetach dzielnicowych etap preselekcji przed weryfikacją wspólne uzgodnienia ostatecznej wersji projektów z urzędnikiem prezentacja projektów podczas wydarzeń dzielnicowych zmiana sposobu głosowania – do sumy na dany obszar Warszawa, 15.01.2015

12 Zgłaszanie projektów Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania Budżetu Partycypacyjnego w Mieście Stołecznym Warszawie na rok 2016: każdy mieszkaniec może zgłosić jeden i poprzeć więcej niż jeden projekt formularz zgłoszeniowy projektu do budżetu partycypacyjnego w Mieście Stołecznym Warszawie stanowi załącznik Nr 1 do wyżej wymienionego Regulaminu do formularza musi zostać dołączona lista co najmniej 30 osób popierających projekt Warszawa, 15.01.2015

13 Zgłaszanie projektów Projekty można składać poprzez: Elektroniczny System Obsługi Głosowania w wybranym punkcie w Urzędzie Dzielnicy poprzez operatora pocztowego na adres właściwego urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny 2016” Warszawa, 15.01.2015

14 Spotkania z mieszkańcami 5 lutego 12 lutego 17 lutego w godzinach 16.00 – 19.00 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy odbędą się spotkania z pracownikami Urzędu Dzielnicy Warszawa, 15.01.2015

15 KONTAKT Warszawa, 15.01.2015 Aleksander Graniewski: a.graniewski@bemowo.waw.pl Maciej Bartosiak maciek.bartosiak@wp.pl Wydział Obsługi Mieszkańców tel. 22 53 37 550 www.bemowo.waw.pl/budzetpartycypacyjny facebook.com/budzet.partycypacyjny.bemowo

16 Dziękujemy!


Pobierz ppt "BUDŻET PARTYCYPACYJNY W DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK Warszawa, 15.01.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google