Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet partycypacyjny – co to takiego?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet partycypacyjny – co to takiego?"— Zapis prezentacji:

1

2 Budżet partycypacyjny – co to takiego?
Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

3 Budżet partycypacyjny – najważniejsze cechy
publiczna dyskusja pomiędzy mieszkańcami, którzy spotykają się na specjalnie do tego celu powołanych spotkaniach czy forach dyskusja dotyczy jasno określonych, ograniczonych środków finansowych jego wyniki są wiążące jest procesem cyklicznym i długofalowym

4 w ramach Budżetu partycypacyjnego
Przykładowe projekty w ramach Budżetu partycypacyjnego Nowe miejsca parkingowe w Elblągu Rodzinny plac zabaw na poznańskiej Malcie Pianino w Łodzi

5 Budżet partycypacyjny w Warszawie
W Warszawie budżet partycypacyjny na 2015 r. będzie pierwszym takim przedsięwzięciem w historii stolicy. Do rozdysponowania przewidziano ponad 25 mln złotych Dzielnica Włochy przeznaczyła na 546,626 złotych na projekty zgłaszane przez mieszkańców. Będą one realizowane w czterech obszarach dzielnicy, zaproponowanych przez zespół składający się z mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych i urzędników

6 Dzielnica Włochy została podzielona na cztery obszary w ramach których będą zgłaszane projekty Każdemu z obszarów przydzielono po ,5 złotych

7 Przebieg procesu Budżetu partycypacyjnego - daty
Składanie projektów 20 stycznia – 9 marca 2014 r. Możliwość naniesienia poprawek do 16 lutego Weryfikacja formalna do 4 maja 2014 r. Głosowanie 20 – 30 czerwca 2014 r. Realizacja zwycięskich projektów Rok 2015

8 będą mogły być zgłaszane?
Jakie projekty będą mogły być zgłaszane? mieszczące się w zadaniach dzielnic, czyli drobne zadania np. inwestycyjne, wydarzenia kulturalne, sportowe i wiele innych. takie, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego (2015). dotyczące terenów ogólnodostępnych i będących we władaniu m.st. Warszawy (akceptowane będą również propozycje projektów zadań dotyczące innych terenów pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody ich właściciela).

9 Niezbędnik projektodawcy

10 Jeśli mieszkasz w Warszawie i chcesz złożyć projekt:
sprawdź, jaka kwota jest do dyspozycji w Twojej dzielnicy, zastanów się nad tym, co jest potrzebne Twojej okolicy, swój pomysł opisz na formularzu, oszacuj koszt realizacji swojego pomysłu (pomocne informacje na stronie poszukaj 15 osób, które wesprą Twój projekt poprzez złożenie podpisów na formularzu poparcia Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, także możesz stworzyć swój projekt, ale wtedy Twój rodzic albo opiekun muszą wyrazić na to zgodę, podpisując specjalny formularz

11 Głosowanie nad projektami
Każdy mieszkaniec będzie mógł wybrać jedną dzielnicę oraz obszar, w której chce współdecydować o budżecie. Każdy będzie mógł wybrać maksymalnie 5 projektów, każdemu przyznając równoważny głos, od 20 czerwca do 30 czerwca 2014 r. można głosować na projekty przez Internet, można przesłać głos listownie na adres Urzędu Dzielnicy z dopiskiem „budżet partycypacyjny 2015”. Żeby głos był ważny, musi wpłynąć do Urzędu pomiędzy 20 a 30 czerwca 2014 r. można także zagłosować osobiście, przychodząc do Wydziału Obsługi Mieszkańców dzielnicy w dniach czerwca 2014 r. Jeśli dzielnica podejmie taką decyzję, będą w niej działały specjalne punkty do głosowania stacjonarnego.

12 Budżetu partycypacyjnego
Przebieg procesu Budżetu partycypacyjnego - podsumowanie We wszystkich dzielnicach Wiele projektów Dokonanie wyboru 1 dzielnica/ 1 obszar Na wybrane projekty 5 głosów

13 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy…

14

15

16

17

18

19 projekty zgłaszane przez mieszkańców
Czego mogą dotyczyć projekty zgłaszane przez mieszkańców Zbiorowe potrzeby mieszkańców Tereny publiczne i ochrona środowiska Drogi gminne Kultura Gminne zasoby lokalowe Sport i rekreacja Promocja dzielnicy Pomoc społeczna Działalność oświatowa

20 i ochrona środowiska Tereny publiczne
Utrzymanie urządzonych terenów zielonych Utrzymanie gminnych terenów przyulicznych Utrzymanie letnie i zimowe dróg gminnych, w tym kosze przyuliczne Ochrona bezdomnych zwierząt Utrzymanie gminnych zbiorników wodnych Likwidacja nielegalnych zwałek z terenów gminnych Utrzymanie gminnych placów zabaw

21 Budowa i remonty dróg i chodników
Drogi gminne Budowa i remonty dróg i chodników Oznakowanie Odwodnienie

22 Kultura Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne
Funkcjonowanie Domu Kultury i Biblioteki Publicznej Pomniki i Miejsca Pamięci

23 Gminne zasoby lokalowe
Eksploatacja i remonty mieszkań komunalnych Eksploatacja i remonty lokali użytkowych Funkcjonowanie ZGN

24 Działalność sportowo - rekreacyjna
Sport i rekreacja Działalność sportowo - rekreacyjna Funkcjonowanie OSiR

25 Promocja dzielnicy Wydawnictwa i materiały promocyjne
Konsultacje społeczne

26 Pomoc społeczna Wypłata zasiłków i świadczeń
Programy zdrowotne – przeciwdziałanie alkoholizmowi Dożywianie Funkcjonowanie OPS i Dziennych Domów Pomocy

27 Działalność oświatowa
Utrzymanie i remonty szkół i przedszkoli Organizacja olimpiad i konkursów Organizacja akcji „Zima” i „Lato w Mieście” Programy edukacyjno - oświatowe

28 Formularz do zgłaszania projektów
Formularz składa się z 4 stron i jest prosty do wypełnienia

29 1 strona formularza

30 1 strona formularza

31 2 strona formularza

32 2 strona formularza

33 3 strona formularza

34 3 strona formularza

35 4 strona formularza

36 4 strona formularza

37

38 Chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź na dyżury konsultacyjne!
3.02 poniedziałek od 15:30 do 20 Szkoła podstawowa przy ul. Malowniczej 6.02 czwartek od 15:30 do 20 Artystyczny Dom Animacji (filia DK Włochy) 11.02 wtorek od 15:30 do 20 Wypożyczalnia nr 28 przy ul. 1 Sierpnia 36 12.02 środa od 15:30 do 20 Szkoła podstawowa przy ul. Cietrzewia 15.02 sobota od 10 do 16 Urząd Dzielnicy Włochy al. Krakowska 257


Pobierz ppt "Budżet partycypacyjny – co to takiego?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google