Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DĄBROWSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DĄBROWSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2015"— Zapis prezentacji:

1 DĄBROWSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2015
Dąbrowa Górnicza, r.

2 Praca nad II edycją: 10 grudnia i 30 grudnia: warsztaty ewaluacyjne ŁĄCZNIE 49 OSÓB, Współpraca: Pracowania Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA do 13 stycznia: przyjmowanie uwag do procedury DBP 2014, w tym uwagi ze spotkań organizowanych prze uczestników projektu Lider Senior (Stowarzyszenie CIVITAS) do 20 stycznia: na podstawie Raportu z warsztatów powstała prezentowana procedura. 20 stycznia: prezentacja modelu DBP 2015 21-27 stycznia: konsultacje modelu 2015 3 luty - wniesienie projektu uchwały ws. DBP 2015 pod obrady Rady Miejskiej

3 Główne założenia Miasto podzielono na 30 dzielnic (I edycja 27), których dotyczy procedura. (załącznik nr 1 do zasad + link do mapy) Punkty Konsultacyjne w każdej z dzielnic. Objęcie Budżetem Partycypacyjnym 5 milionów złotych. Kwota wynika z przelicznika: Kwota gwarantowana dla każdej z dzielnic + liczba mieszkańców Z DBP 2015 zostają wyłączone: - Park Hallera, - Park Śródmiejski (Małpi Gaj), - Plac Wolności, - Park Zielona, - obszary wokół Pogorii (I, II, III, IV). Przewidujemy na nie osobne procesy konsultacyjne.

4 Akcja Edukacyjno -Informacyjna l etap: luty – kwiecień
II etap: wrzesień - październik Szeroka kampania informacyjna: strona internetowa, specjalna wkładka do Przeglądu Dąbrowskiego, materiały informacyjne (broszury), miejskie bilbordy, plakaty dot. głosowania, listy projektów spotkania informacyjno – edukacyjne. Ścisła współpraca z mediami lokalnymi oraz obywatelskimi. Spotkania animacyjne dla dzielnic. Stworzenie przestrzeni czyli wyznaczenie godziny i miejsca spotkania dla dzielnic podane do publicznej wiadomości.

5 Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów 1 kwietnia – 20 maja
Prawo zgłoszenia projektu: mieszkaniec dzielnicy, ukończone 16 lat. Projekt sporządzony na prostym wniosku (streszczenie projektu + uzasadnienie + plan działań) dostępnym w Punktach Konsultacyjnych, Urzędzie, Inkubatorze , Miejskim Centrum Informacji w CH Pogoria i na stronach www. Projekt poparty przez 15 mieszkańców dzielnicy, którzy ukończyli 16 lat. Projekt składamy listownie, elektronicznie lub osobiście. Wsparcie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości oraz przeszkolonych liderów.

6 Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej maj - sierpień Formularze z propozycjami projektów podlegają wstępnej weryfikacji formalnej. Formularze z propozycjami projektów podlegają procesowi opiniowania, czyli sporządzeniu kosztorysu dla projektu oraz uznanie projektu za możliwy do realizacji lub niemożliwy do realizacji wraz z uzasadnieniem i ewentualnymi rekomendacjami alternatywnego rozwiązania dla projektu. Czas dla Urzędu na opublikowanie wykazu opinii i rekomendacji dla projektów to 90 dni (19 sierpnia)

7 Dyskusja nt. złożonych propozycji projektów w celu uzgodnienia listy projektów pod głosowanie Dzielnicowe Forum Mieszkańców (30 spotkań) wrzesień Przedstawienie listy złożonych proponowanych projektów przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Przedstawienie przez autorów poszczególnych złożonych proponowanych projektów, a w razie ich nieobecności przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Przedstawienie rekomendacji dla poszczególnych projektów przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Dyskusja na każdym z projektów, Akceptacja przez autora ostatecznej wersji propozycji projektu, która ma trafić pod głosowanie w terminie do 7 dni od daty DFM. Na podstawie uzyskanych akceptacji przygotowanie przez komórkę właściwą Urzędu Miejskiego ostatecznej listy projektów pod głosowanie dla dzielnicy.

8 Głosowanie mieszkańców na projekty październik
Głosowanie 6 dni: osobiście w Punktach Konsultacyjnych, korespondencyjnie na adres Urzędu, elektronicznie. Uprawnieni: mieszkańcy dzielnicy, min. 16 lat. Głosowanie polega na rozdzieleniu na projekty 10 punktów, które przysługują każdemu głosującemu. Głosowanie jest jawne. Głosujący musi podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, oraz oświadczyć podpisem, że ukończył 16 lat i podaje prawdziwe dane. Na podstawie przyznanych punktów każdemu z projektów tworzy się ranking projektów. W przypadku, gdy nie rozdysponuje się wszystkich środków z danej dzielnicy lub nie wpłyną żadne projekty Prezydent może przesunąć je do dzielnicy o największej frekwencji.

9

10 Ogłoszenie wyników projektów do realizacji w 2015 roku listopad
Upublicznienie projektów, których realizacja ma rozpocząć się w 2015 roku. Wprowadzenie środków na realizację projektów do Budżetu Miasta na rok 2015 Monitoring realizacji projektów 2015 r.

11

12 Konsultacje procedury DBP 2015:
Do 27 stycznia czekamy na ostateczne Państwa uwagi, które można zgłaszać za pośrednictwem: elektronicznej Ankiety korespondencyjnie na adres Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, Dąbrowa Górnicza osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejski w Dąbrowie Górniczej.

13 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Piotr Drygała Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Marcin Bazylak Pełnomocnik Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza ,


Pobierz ppt "DĄBROWSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google