Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy Warszawa, 15 stycznia 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy Warszawa, 15 stycznia 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy Warszawa, 15 stycznia 2015 r.

2 Podstawa prawna: Zarządzenie nr 6699/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2016. Uchwała Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nr 4/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz określenia zasad funkcjonowania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.

3 Dyskusja mieszkańców na temat priorytetów rozwojowych dzielnic – do 16 stycznia 2015 r. Zgłaszanie projektów – 17 stycznia - 17 lutego 2015 r. Weryfikacja ogólna zgłoszonych projektów – do 26 lutego 2015 r. Publiczne dyskusje mieszkańców – 27 lutego - 22 marca 2015 r. Wybór projektów do etapu weryfikacji szczegółowej (etap preselekcji) – 23 marca - 1 kwietnia 2015 r. HARMONOGRAM

4 Weryfikacja szczegółowa – do 22 maja 2015 r. Spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców – 3 czerwca - 15 czerwca 2015 r.; Głosowanie mieszkańców na projekty – 16 czerwca - 26 czerwca 2015 r. Ogłoszenie listy projektów do realizacji – do dnia 10 lipca 2015 r.

5 Kwota na projekty 4 171 462 zł Możliwość zgłaszania projektów: OGÓLNODZIELNICOWYCH 834 292 zł LOKALNYCH – 8 obszarów 3 337 170 zł UWAGA! Wartość projektu nie może być wyższa niż kwota przeznaczona na obszar

6 Kamionek 251 591 zł Grochów Centrum 442 643 zł Grochów Północny 306 705 zł Grochów Południowy 645 042 zł Grochów Kinowa 183 149 zł Przyczółek Grochowski 86 093 zł Saska Kępa 629 575 zł Gocław 792 372 zł

7 Projekty zgłaszamy na formularzu: w formie elektronicznej na stronie internetowej www.twojbudzet.um.warszawa.pl w formie papierowej: osobiście w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274, Wydział Obsługi Mieszkańców – stanowisko nr 20 (bez pobierania numerka) listownie – wysyłając projekt na adres Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny” Uwaga! decyduje data wpływu do Urzędu Dzielnicy

8 W ramach budżetu partycypacyjnego mogą być zgłaszane projekty mieszczące się w zadaniach dzielnic, możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego (2016), dotyczące terenów ogólnodostępnych, nieobciążonych na rzecz osób trzecich. Jeżeli projekt będzie dotyczył terenów nie będących we władaniu m.st. Warszawy do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę właściciela/dysponenta terenu. Trzeba też pamiętać, że inwestycja nie może być zadaniem własnym właściciela terenuzadaniach dzielnic

9 DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW wsparcie pracowników Urzędu dyżury członków Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego

10 Pozostałe informacje: www.twojbudzet.um.warszawa.pl www.pragapld.waw.pl

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Dziękuję za uwagę Magdalena Mroczek Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy


Pobierz ppt "Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy Warszawa, 15 stycznia 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google