Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet Obywatelski Katowice 2015 w liczbach KatowiceLigota-Panewniki Środki10 000 000 zł804 430 zł Wniosków zgłoszonych 32633 Wniosków głosowanych 20223.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet Obywatelski Katowice 2015 w liczbach KatowiceLigota-Panewniki Środki10 000 000 zł804 430 zł Wniosków zgłoszonych 32633 Wniosków głosowanych 20223."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Budżet Obywatelski Katowice 2015 w liczbach KatowiceLigota-Panewniki Środki10 000 000 zł804 430 zł Wniosków zgłoszonych 32633 Wniosków głosowanych 20223 Wniosków realizowanych 8615 Wykorzystanie środków 8 953 842,31 zł803 500 zł

4  Uchwała nr VI/79/15 Rady Miasta Katowice z dnia 4 marca 2015r. w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego na rok 2016  Zarządzenie nr 127/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 17 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego Katowice 2016 Podstawy prawne drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego

5 Harmonogram działań na rok 2015 marzec – maj akcja informacyjno – edukacyjna 30.03 – 15.05składanie projektów zadań do 25.08weryfikacja zgłoszonych projektów zadań do 26.08ogłoszenie listy projektów w podziale na negatywnie i pozytywnie zweryfikowane 2-16.09dzielnicowe prezentacje projektów 18-21.09głosowanie do 30.09podanie wyników głosowania

6 Kto może się zaangażować? W Budżecie Obywatelskim może uczestniczyć każdy mieszkaniec zameldowany w Katowicach, który ukończył 16 rok życia. Mieszkańcy mogą: składać projekty popierać projekty innych mieszkańców głosować, który projekt powinien być realizowany w mieście

7 Na jakich terenach można zgłaszać wnioski? Jeżeli projekt ma charakter inwestycji realizowanej w przestrzeni miejskiej, najlepiej by był on umiejscowiony na terenie należącym do Miasta Katowice lub terenie Skarbu Państwa, będącym w wieczystym użytkowaniu miasta. Jednak dopuszczalne jest zlokalizowanie inwestycji na terenie należącym lub zarządzanym przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe. Wymaga to pozyskania zgody właściciela/zarządcy na realizację zadania, a także przejęcia odpowiedzialności za jego utrzymanie – po jej wykonaniu. Miejski System Informacji Przestrzennej: www.Katowice.eu  Mapa Katowic  Budżet Obywatelski Katowice 2016

8

9

10 40% kwoty rozdysponowane pomiędzy 22 jednostki pomocnicze 60% kwoty zależne od liczby osób zameldowanych w danej jednostce pomocniczej 6,8 mln zł 10,2 mln zł Ligota-Panewniki: 1 366 396 zł

11 Składanie wniosków do 15 maja

12 Dzielnicowy Punkt Informacyjny Miejska Biblioteka Publiczna: Filia nr 7 ul. Franciszkańska 25 Filia nr 18 ul. Studencka 16 pn-pt: 8:00-19:00sobota 9:00-15:00

13 Co we wniosku? Tytuł zadania Charakter zadania (kategoria) Nazwa i numer dzielnicy Lokalizacja Stan własnościowy terenu Opis zadania Skrócony opis zadania ( + ilustracja) Szacunkowe koszty zadania (w tym projekt!) Beneficjenci zadania Uzasadnienie

14 Cennik

15 Dostarczyć bezpośrednio do Biura Prasowego Urzędu Miasta Katowice (pok. 107, Rynek 13) Przesłać pocztą na powyższy adres z adnotacją na kopercie: Budżet Obywatelski Przesłać w wersji elektronicznej za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jak złożyć wniosek?

16 Jak wybieramy projekty do realizacji? Wrześniowe spotkania w dzielnicach 22 spotkania z mieszkańcami prezentacja projektów promowanie etapu głosowania Głosowanie 4 dni na głosowanie tradycyjne Wymóg minimalnego progu poparcia (45/135) Dowolne dysponowanie 3 punktami w ramach danej kategorii wniosku: 1 zadanie otrzymuje 3, 2 lub 1 punkt 2 zadania otrzymują odpowiednio 2 i 1 punkt lub po 1 punkcie 3 zadania otrzymują po 1 punkcie Og ł oszenie wyników G ł osowania 30 wrze ś nia 2015r.!

17 Kontakt: Biuro Prasowe Urząd Miasta Katowice Rynek 13 (pok. 107) Tel.: (32) 259 33 05 budzetobywatelski@katowice.eu www.BO.Katowice.eu


Pobierz ppt "Budżet Obywatelski Katowice 2015 w liczbach KatowiceLigota-Panewniki Środki10 000 000 zł804 430 zł Wniosków zgłoszonych 32633 Wniosków głosowanych 20223."

Podobne prezentacje


Reklamy Google