Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Rola euroregionów Departament Współpracy Terytorialnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Rola euroregionów Departament Współpracy Terytorialnej."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Rola euroregionów Departament Współpracy Terytorialnej Ostrava, 29 listopada 2012 r.

2 2 Alokacja środków EFRR (mln EUR) 1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń – 81,63 2. 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki – 69,61 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych – 55,06 3.3 Fundusz Mikroprojektów POWT RCz-RP 2007-2013 - 43,89 Alokacje na osie priorytetowe POWT RCz-RP

3 3 Dziedziny wsparcia POWT RCz-RP 2007-2013, na które alokowano największą wartość środków - EFRR (mln EUR) 1. 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki – 59,25 2. 2. 1.1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej – 51,10 3. 3.3 Fundusz Mikroprojektów POWT RCz-RP 2007-2013 - 43,89 Alokacje na osie priorytetowe POWT RCz-RP

4 4 Realizacja mikroprojektów w programach transgranicznych EWT Liczba mikroprojektów realizowanych w poszczególnych programach EWT

5 5 Rola Euroregionów w POWT RCz-RP 2007-2013 Zarządzanie Funduszem Mikroprojektów Fundusz mikroprojektów (FM) stanowi narzędzie na rzecz wspierania projektów na szczeblu lokalnym. Przede wszystkim ma na celu wspieranie nowych przedsięwzięć, ukierunkowanych na rozwój współpracy transgranicznej oraz tworzenie nowych powiązań między podmiotami w obszarze przygranicznym. W celu jak najlepszej realizacji tych zamierzeń zarządzanie FM powierzono Euroregionom funkcjonującym na całej granicy polsko-czeskiej.

6 6 Euroregiony w POWT RCz-RP 2007-2013

7 Mikroprojekty w POWT RCz-RP 2007-2013 – alokacja (EUR) EUROREGION ŚRODKI CZMIKRO- PROJEKTY ADMINI- STRACJA ŚRODKI PLMIKRO- PROJEKTY ADMINI- STRACJA RAZEM NYSA/NISA 2 990 0002 540 000450 000 3 900 0003 315 000585 0006 890 000 GLACENSIS 6 965 0005 920 2501 044 750 5 000 0004 250 000750 00011 965 000 PRADZIAD/P RADĚD 4 385 0003 727 250657 750 5 000 0004 250 000750 0009 385 000 SILESIA 3 063 0002 603 550459 450 3 900 0003 315 000585 0006 963 000 ŚLĄSK C./ TS 2 483 0002 110 550372 450 3 000 0002 550 000450 005 483 000 BESKIDY/ BESKYDY 850 000722 500127 500 2 355 8692 002 489353 3803 205 869 RAZEM 20 736 00017 624 1003 111 900 23 155 86919 682 4893 473 38043 891 869

8 8 Stan wdrażania FM Bardzo duża liczba zakontraktowanych mikroprojektów (niemal 2 100) powoduje, że mikroprojekty są najbardziej widoczną i angażującą największą część społeczeństwa lokalnego grupą projektów. Statystycznie po polskiej stronie każda gmina (227) z obszaru wsparcia realizuje 5 mikroprojektów, po stronie czeskiej każda gmina z rozszerzonymi kompetencjami (75) realizuje 15 mikroprojektów.

9 9 Wielkość dofinansowania mikroprojektu w POWT RCz-RP 2007-2013 Mikroprojekty mogą uzyskać dofinansowanie tylko w przypadku gdy zakres dofinansowania ze środków EFRR wynosi od 2 do 30 tys. EUR, a całkowite koszty mikroprojektu nie przekraczają 60 tys. EUR Średnia wartość projektów FM (EFRR) - 18 440,00 EUR Mikroprojekty w POWT RCz-RP 2007-2013

10 10 Stan wdrażania FM Stan wdrażania FM w poszczególnych Euroregionach (%) EuroregionZakontraktowanieCertyfikacjaRefundacjaNysa905752 Glacensis965448 Pradziad1005547 Silesia844036 Śląsk Ciesz. 855036 Beskidy653733

11 11 Mikroprojekty w POWT RCz-RP 2007-2013 Kwalifikowalne działania w ramach FM W ramach FM można dofinansować mikroprojekty, które swoim charakterem odpowiadają osiom priorytetowym i dziedzinom wsparcia wymienionym w Dokumencie Programowym lub euroregionalnych Wytycznych dla wnioskodawcy. Mikroprojekty ukierunkowane są przede wszystkim na rozwój transgranicznych stosunków międzyludzkich, inicjatyw społecznych, przedsięwzięć oświatowych i kulturalnych, aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego i wspieraniu organizacji non profit. Możliwa jest również realizacja mikroprojektów na rzecz poprawy infrastruktury o charakterze transgranicznym.

12 12 Działania realizowane najczęściej w ramach FM POWT RCz-RP 2007-2013 -przedsięwzięcia kulturalne, oświatowe, sportowe -projekty promocyjne, -projekty typu people to people, - projekty turystyczne, - projekty „dokumentacyjne”, - projekty inwestycyjne. Mikroprojekty w POWT RCz-RP 2007-2013

13 13 Przykładowe mikroprojekty FM POWT RCz-RP 2007-2013 Tytuł projektu: Budowa wieży widokowo-przeciwpożarowej na Trójmorskim Wierchu Partner wiodący: Gmina Międzylesie Partner projektu: Gmina Dolni Morava Dofinansowanie z EFRR: 27 505 EUR

14 14 Przykładowe mikroprojekty FM POWT RCz-RP 2007-2013 Tytuł projektu: II Światowy Zjazd Górali Polskich – dziedzictwo kulturowe Karpat na pograniczu polsko – czeskim Partner wiodący: Gminny Ośrodek Kultury w Rajczy Partner projektu: Gmina Košařiska Dofinansowanie z EFRR: 7 930,02 EUR

15 15 Przykładowe mikroprojekty FM POWT RCz-RP 2007-2013 Tytuł projektu: Akademia Tradycyjnego Rzemiosła. Rozwój oferty turystycznej Euroregionu Śląska Cieszyńskiego Partner wiodący: Zamek Cieszyn Partner projektu: Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově Dofinansowanie z EFRR: 29 988,00 EUR

16 16 Problemy i wyzwania FM POWT RCz-RP 2007-2013 brak zaliczek, - brak zaliczek, - biurokracja, - skomplikowane zasady kwalifikowalności, - długi proces rozliczania, - częste kontrole o szerokim zakresie.

17 17 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Współpracy Terytorialnej www.mrr.gov.pl www.ewt.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Pobierz ppt "Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Rola euroregionów Departament Współpracy Terytorialnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google