Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izomeria związków organicznych -Izomeria konstytucyjna (strukturalna) -Izomeria przestrzenna (stereoizomeria)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izomeria związków organicznych -Izomeria konstytucyjna (strukturalna) -Izomeria przestrzenna (stereoizomeria)"— Zapis prezentacji:

1 Izomeria związków organicznych -Izomeria konstytucyjna (strukturalna) -Izomeria przestrzenna (stereoizomeria)

2 Izomeria  Izomeria (izos z greckiego taki sam) – zjawisko występowania związków chemicznych o tym samym wzorze sumarycznym, ale różniących się:  Sposobem połączenia atomów w cząsteczce  Konfiguracją przestrzenną atomów w cząsteczce  Zawiązki identycznych wzorach sumarycznych są wobec siebie izomerami  Wyróżnia się dwa zasadnicze typy izomerii:  Izomeria konstytucyjna (strukturalna)  Izomeria przestrzenna – stereoizomeria Tu kliknij, aby prześć do slajdu 3

3 Klasyfikacja izomerii Izomeria Izomeria konstytucyjna Izomeria przestrzenna Szkieletowa – łańcuchowa Optyczna – enancjomeria Konformacyjna Geometryczna (cis- trans) Metameria – funkcjonalna Szkieletowa – pierścieniowa Pozycyjna Podstawienia Położenia wiązania wielokrotnego Położenia wiązania wielokrotnego Orto, meta, para Kliknij na typ izomerii

4 Izomeria szkieletowa łańcuchowa  Izomeria szkieletowa łańcuchowa – typ izomerii konstytucyjnej polegającej na różnej budowie łańcucha węglowego  Przykłady izomerii łańcuchowej w cząsteczce pentanu: C 5 H 12 : Tu kliknij, aby powrócić do slajdu 3 1 CH 3 2 CH 2 4 CH 2 5 CH 3 3 CH 2 n – pentan CH 3 1 CH 3 2 CH 4 CH 3 3 CH 2 izo – pentan: 2-metylobutan CH 3 1 CH 3 2C2C 3 CH 3 CH 3 izo – pentan: 2,2-dimetylopropam

5 Izomeria szkieletowa pierścieniowa  Izomeria szkieletowa pierścieniowa – typ izomerii konstytucyjnej polegającej na różnej budowie pierścienia węglowego  Przykłady izomerii pierścieniowej w cząsteczce cyklopentanu: C 5 H 10 : Tu kliknij, aby powrócić do slajdu 3 cyklopentan CH 3 metylocyklobutan H3CH3CCH 3 1 23 1,1-dimetylocyklopropan 1,2-dimetylocyklopropan CH 3 1 23 1 23 CH 2 CH 3 etylocyklopropan

6 Izomeria pozycyjna położenia wiązań wielokrotnych  Izomeria pozycyjna położenia wiązań wielokrotnych – typ izomerii szkieletowej związany z różnym położeniem wiązań wielokrotnych w cząsteczkach izomerów  Przykład izomerii w cząsteczkach butenu C 4 H 8 i butynu C 4 H 6 : Tu kliknij, aby powrócić do slajdu 3 1 CH 2 2 CH 4 CH 3 3 CH 2 but-1-en 1 CH 3 2 CH 4 CH 3 3 CH but-2-en 1 CH 2C2C 4 CH 3 3 CH 2 1 CH 3 2C2C 4 CH 3 3C3C but-1-yn but-2-yn

7 Izomeria podstawienia  Izomeria podstawienia – izomeria pozycyjna, związana z różnym położeniem (pozycją) podstawników w takich samych szkieletach węglowych cząsteczek izomerów  Przykład izomerii podstawienia w cząsteczce bromopentanu C 5 H 11 Br Tu kliknij, aby powrócić do slajdu 3 1 CH 2 2 CH 2 4 CH 2 5 CH 3 3 CH 2 Br 1 CH 3 2 CH 2 4 CH 2 5 CH 3 3 CH Br 1 CH 3 2 CH 4 CH 2 5 CH 3 3 CH 2 Br 1-bromopentan 2-bromopentan 3-bromopentan

8 Izomeria orto-, meta-, para-  Izomeria orto-, meta-, para-, typ izomerii pozycyjnej występujący w dwupochodnych benzenu, przy pomocy w/w przedrostków określa się dwóch różnych podstawników (X i Y) zgodnie ze schematem:  Lokant 1 – podstawnik X  Lokanty 2 i 6 podstawnika Y – pozycja orto  Lokanty 3 i 5 podstawnika Y – pozycja meta  Lokant 4 podstawnika Y – pozycja para  Przykład izomerii orto-, meta-, para- w cząsteczce chlorotoluenu Tu kliknij, aby powrócić do slajdu 3 Cl CH 3 1 2 3 4 5 6 Cl CH 3 1 2 3 4 5 6 Cl CH 3 1 2 3 4 5 6 orto - chlorotoluen meta - chlorotoluen para - chlorotoluen

9 Izomeria funkcjonalna – metameria  Metameria – izomeria funkcjonalna: typ izomeria konstytucyjnej związany z obecnością różnych grup funkcyjnych:  Przykład metamerii w na przykładzie propanalu i propanonu - acetonu (C 3 H 6 O) oraz kwasu etanowego – octowego i estru - metanianu metylu (C 2 H 4 O 2 ) Tu kliknij, aby powrócić do slajdu 3 CH 3 CH 2 H C O CH 3 C O O C OH H O C OCH 3 aldehyd: propanal kwas etanowy – octowy keton: propanon Wiązanie estrowe – metanian metylu

10 Izomeria geometryczna cis-trans  Izomeria geometryczna cis-trans: typ stereoizomerii związanej z różnym położeniem podstawników tego samego rodzaju połączonych do at. C tworzących wiązanie podwójne (izomeria cis-trans może wystąpić również w cykloalkanach – na atomach węgla z wiązaniami pojedynczymi połączonych z różnymi podstawnikami)  Forma cis - występuje w przypadku, gdy podstawniki tego samego rodzaju znajdują się po tej samej stronie płaszczyzny, w której leży wiązanie podwójne  Forma trans - występuje w przypadku, gdy podstawniki tego samego rodzaju znajdują się po przeciwnych stronach płaszczyzny, w której leży wiązanie podwójne Tu kliknij, aby przejść do slajdu 11

11 Izomeria geometryczna cis-trans  Przykład izomerii cis-trans w:  but-2-enie C 4 H 8  1,2-dichloroetenie Tu kliknij, aby powrócić do slajdu 3 C H CH 3 H3CH3C C H C H H3CH3C C H C H Cl C H C H C H cis – but – 2 – en trans – but – 2 – en cis - 1,2 – dichloroeten trans – 1,2 - dichloroeten

12 Izomeria konformacyjna  Izomeria konformacyjna – typ stereoizomerii związany z obrotem atomów lub grup atomów wokół wiązań pojedynczych  Izomery konformacyjne – konformery (rotamery), różnią się rozmieszczeniem przestrzennym atomów w cząsteczce  W określonych warunkach pozostają one w stanie równowagi dynamicznej  W odróżnieniu od izomerów geometrycznych mogą przekształcać wzajemnie się w siebie bez zrywania wiązań, a jedynie w efekcie obrobtu wokół wiązania (wiązań) pojedynczego - C – C - Tu kliknij, aby powrócić do slajdu 3

13 Izomeria optyczna – enancjomeria  Izomeria optyczna – enancjomeria: typ stereoizomerii związanej z przestrzennym rozmieszczeniem atomów lub grup atomów  Cząsteczki enancjomerów mają się do siebie jak obiekt do swojego odbicia lustrzanego, tj. nie można ich na siebie nałożyć  Izomery optyczne wykazują czynność optyczną, tj. skręcają płaszczyznę światła spolaryzowanego, które przechodzi przez te związki lub ich roztwory.  Zobacz więcej prezentację - Izomeria optyczna Tu kliknij, aby powrócić do slajdu 3


Pobierz ppt "Izomeria związków organicznych -Izomeria konstytucyjna (strukturalna) -Izomeria przestrzenna (stereoizomeria)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google