Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monika Jamróz – Koordynator Zespołu ds. Komunikacji, Promocji i Funduszy Europejskich Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monika Jamróz – Koordynator Zespołu ds. Komunikacji, Promocji i Funduszy Europejskich Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach."— Zapis prezentacji:

1 Monika Jamróz – Koordynator Zespołu ds. Komunikacji, Promocji i Funduszy Europejskich Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach marzec 2016 r. Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2 PO IiŚ 2014-2020 I. OŚ PRIORYTETOWA Zmniejszenie emisyjności gospodarki CT4.Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – pow. 5MWe wiatr; pow. 5MWth/MWe – biomasa; pow. 1 MWe – biogaz; powyżej 5 MWe - woda,), pow. 2 MWe/MWth (słońce, geotermia), źródło wraz z podłączeniem do sieci; przebudowa sieci (operatorzy systemu) – analiza ex-ante; III kwartał 2016 r. planowany nabór Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z OZE w przedsiębiorstwach (dużych), analiza ex-ante; II kwartał 2016 r. planowany nabór Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, beneficjenci np.: PJB (np. PSP, WIOŚ, RDOŚ), szkoły wyższe, administracja rządowa, DGLP, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe na obszarach ZIT, dotacja/analiza ex-ante w zakresie wielorodzinnych budynków mieszkalnych) I/II kwartał 2016 r. planowany nabór

3 Działanie 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięć (przedsiębiorstwa energetyczne, URE, projekty z Listy Projektów Strategicznych) – nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – inwestycje (głównie na obszarach miejskich) wynikające z PGN oraz strategii ZIT miast wojewódzkich (m.in. wspomaganie ograniczenia niskiej emisji); budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej i chłodniczej, podłączenia budynków; beneficjenci przedsiębiorcy, jst, spółdzielnie mieszkaniowe – nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym

4 Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe– beneficjenci m.in. przedsiębiorcy, jst,, spółdzielnie mieszkaniowe,, (m.in. budowa, przebudowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji o mocy cieplnej pow. 20 MWt, elektrycznej pow. 1 MW; budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji – zgodność z PGN oraz Strategią ZIT) - II kwartał 2016 r. planowany nabór; dla 1.6.2 nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym

5 Dziękuję za uwagę Kontakt – Monika Jamróz tel. 41 33 35 236; 666 025 717 e-mail m.jamroz@wfos.com.plm.jamroz@wfos.com.pl


Pobierz ppt "Monika Jamróz – Koordynator Zespołu ds. Komunikacji, Promocji i Funduszy Europejskich Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google