Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego i jej realizacja w Po lsce Konferencja podsumowująca wdrażanie RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Giżycko,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego i jej realizacja w Po lsce Konferencja podsumowująca wdrażanie RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Giżycko,"— Zapis prezentacji:

1 Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego i jej realizacja w Po lsce Konferencja podsumowująca wdrażanie RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Giżycko, 28 września 2012 r. Narodowy Punkt Kontaktowy ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego Departament Polityki Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

2 I. CZY WARTO BYĆ W SUE RMB ? Strategia: daje szanse na wykorzystanie potencjału regionu; kreuje nowe projekty (np. Baltic Deal, Clean Ship, BSR Stars); jest bodźcem do wdrażania projektów już istniejących; stwarza możliwości promowania projektów na forum międzynarodowym; ułatwia nawiązanie kontaktów z partnerami makroregionu; jest platformą wymiany poglądów; poprawia widoczność już prowadzonych działań; wraz z nowym okresem programowania 2014 -2020 stwarza szansę na bardziej; dostępne finansowanie.

3 II. SKĄD SIĘ WZIĘŁA I JAKIE SĄ CELE SUE RMB? listopad 2006 r. – PE przyjmuje rezolucję postulującą opracowanie SUE RMB czerwiec 2009 r. KE przyjmuje Komunikat dotyczący SUE RMB październik 2009 r. Rada Europejska zatwierdza SUE RMB Cele Strategii: 1.uczynienie regionu Morza Bałtyckiego przyjaznym dla środowiska (np. dzięki oczyszczaniu ścieków); 2.dobrze prosperującym (np. poprzez promowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach); 3. łatwo dostępnym i atrakcyjnym (np. poprzez poprawę połączeń komunikacyjnych); 4.bezpiecznym (np. poprzez lepsze systemy reagowania w razie wypadku).

4 III. SUE RMB – główne cechy, struktura, podmioty Pierwsza strategia makroregionalna Komunikat KE z 10 czerwca 2009 r. + elastyczny Plan Działania (ewoluuje) Wewnątrzunijna – 8 państw RMB (PL, DE, LT, LV, EE, FI, SE, DK) Zasada 3 x nie (neutralna dla budżetu UE, bez nowych instytucji i regulacji) cztery filary (ochrona środowiska, dobrobyt, dostępność i atrakcyjność oraz bezpieczeństwo) 15 obszarów priorytetowych (Koordynatorzy Obszarów Priorytetowych) 12 działań horyzontalnych 80 projektów flagowych (Liderzy Projektów Flagowych) zarządzanie – Komisja, PCz, KOP, LPF, Grupa Wysokiego Szczebla (HLG), Doroczne Forum SUE RMB (Tallinn 2010, Gdańsk 2011, Kopenhaga 2012).

5 IV. Jak zostać projektem flagowym? Wybór Obszaru Priorytetowego Kontakt z Koordynatorem OP Rekomendacja Koordynatora OP -> DG REGIO (KE) Rekomendacja DG REGIO -> High Level Group Zgoda HLG na umieszczenie projektu w Planie Działania

6 V. POLSKA W SUE RMB Koordynator obszarów priorytetowych (KOP): OP nr 1 Redukcja zrzutów substancji biogennych do morza do akceptowalnego poziomu (GIOŚ + FI) OP nr 7 Pełne wykorzystanie potencjału regionu w zakresie badań oraz innowacyjności (MNiSW + SE). Lider Projektów Flagowych (LPF): Ocena potrzeb w zakresie usuwania broni chemicznej (GIOŚ); Usunięcie pozostałych barier dla jednolitego rynku (MG, wspólnie z SE ); Rozwój pogłębionej współpracy w zakresie technologii środowiskowych dla tworzenia nowych rozwiązań biznesowych (MŚ, Gł. Instytut Górnictwa); Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich (MRiRW, wspólnie z SE); Skrócenie tras lotniczych (MTBiGM, wspólnie z LT); Stworzenie sieci centrów doskonalenia i kształcenia morskiego (MTBiGM, AM w Szczecinie); Przeprowadzenie formalnej oceny ryzyka w przypadku zbiornikowców do przewozu skroplonego gazu ziemnego w obszarze Morza Bałtyckiego (MTBiGM); Promowanie dziedzictwa kulturowego i unikalnych krajobrazów (UM Woj. Pomorskiego)

7 VI. Polska Prezydencja w Radzie UE czyli pierwszy przegląd SUE RMB Konkluzje Rady ds. Ogólnych (GAC) z 15.11.2011 r. VII. Duńska Prezydencja i Konkluzje GAC z 26.06.2012 r.

8 VIII. Cele i wskaźniki Objective 1 - Save the Sea 1.1 Clear water in the sea - good environmental status by 2021 1.2 Rich and healthy wildlife - good environmental status by 2021 1.3 Clean and safe shipping - decrease in shipping accidents - elimination of illegal discharges by 2021 1.4 Better co-operation - Full implementation of the HELCOM BSAP - drawing up and application of Maritime Spatial Plans throughout the region in 2020

9 Objective 2 – Connect the Region 2.1 Good transport conditions - completion of TEN-T core and comprehensive network in the region on time, incl. links to Russia and Belarus 2.2 Reliable energy markets - full and environmentally sustainable interconnection of the gas and electricity markets acc. to BEMIP schedule 2.3 Connecting People in the Region - 20% increase by 2020 of people or organisations participating in the EU framework programme, Culture, Youth in Action, LLL and Marie Curie action programmes

10 Objective 3 – Increase Prosperity 3.1 EUSBSR as frontrunner for deepening and fulfilling the Single Market - 15% increase in the intra-regional trade in goods - 15% increase in the intra-regional trade in services 3.2 EUSBSR contributing to the implementation of EU 2020 strategy - positive influence on employment rate and expenditure on R&D 3.3 Improved global competitiveness of the Baltic Sea Region - positive influence on GDP (internal convergence and vis-à-vis EU27) - increase in the Human Development Index and internal convergence of the region - increase in the Labour Productivity Index and internal convergence of the region 3.4 Climate change adaptation - adoption of an integrated coastal protection plan and programme by 2020

11 IX. REWIZJA PLANU DZIAŁANIA (PD) Koniec 2012 r. Możliwość przyjęcia nowych zobowiązań przez PCz (jako KOP, LPF) Proponowane zmiany w PD dotyczą głównie: nowej struktury PD (z określeniem ról poszczególnych podmiotów, celami i wskaźnikami) zmniejszenia liczby Działań Horyzontalnych (HA) połączenia byłych OP 13 i OP 14 wyodrębnienia OP Kultura, OP Turystyka, OP Zdrowie (wcześniej element OP 12) połączenia b. OP 7 z b. OP 12 (Edukacja) likwidacji dotychczasowej numeracji OP na rzecz krótkich nazw tematycznych (np. Priority Area Nutri, PA Hazards, PA Inno, PA Transport) wprowadzenia celów i wskaźników na poziomie OP i HA

12 X. JAK ZARZĄDZAMY SUE RMB W POLSCE? Zespół roboczy ds. koordynacji wdrażania SUE RMB w PL – od 5 września 2011 r.

13 XI. GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O SUE RMB? Strona prowadzona przez MSZ: http://www.polskawue.gov.pl/Strategia,UE,dla,regionu,Morza,Baltyckiego,8002.html Strona Komisji Europejskiej: http://www.balticsea-region-strategy.eu/

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Departament Polityki Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych kamila.wojsznis@msz.gov.pl joanna.wojtkowska@msz.gov.pl


Pobierz ppt "Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego i jej realizacja w Po lsce Konferencja podsumowująca wdrażanie RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Giżycko,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google