Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REWIZJA PLANU DZIAŁANIA Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REWIZJA PLANU DZIAŁANIA Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego"— Zapis prezentacji:

1 REWIZJA PLANU DZIAŁANIA Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego
IV posiedzenie Zespołu roboczego ds. koordynacji wdrażania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego Warszawa, 5 listopada 2012 Narodowy Punkt Kontaktowy ds. SUE RMB Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Polityki Europejskiej

2 Rewizja Planu Działania SUE RMB
PO CO REWIZJA? Konkluzje Rady ws. przeglądu SUE RMB z r. CALLS on the Member States concerned and the Commission to incorporate the recommendations listed above into the EUSBSR implementation practice in the course of CALLS on the European Commission to review the EUSBSR in the light of the above recommendations by early 2012 and to assure the review of the EUSBSR Action Plan shortly thereafter. Komunikat KE z 23 marca 2012 r. (rozwinięcie rekomendacji z ww. Konkluzji) nowe ramy strategiczne (3 główne cele SUE RMB: ocalenie morza, poprawa połączeń w regionie, zwiększenie dobrobytu) dostosowanie polityki i finansowania doprecyzowanie zakresów odpowiedzialności podmiotów wdrażających poprawa komunikacji Konkluzje Rady ws. zakończenia przeglądu SUE RMB z r. Rada zatwierdziła zmienioną SUE RMB w wersji przedstawionej w Komunikacie KE z r. Rada odnotowała proponowane wskaźniki i cele na szczeblu strategicznym oraz zdefiniowanie roli i zakresu odpowiedzialności podmiotów wdrażających. Rada STWIERDZA, że niniejsze konkluzje oznaczają zakończenie procesu przeglądu EUSBSR zapoczątkowanego przez polską prezydencję, po którym powinien nastąpić przegląd Planu Działania, którego zakończenie planowane jest na koniec 2012 r. i któremu powinny towarzyszyć przemyślenia na temat uzgodnionych zmian, w tym trzech nowych celów oraz proponowanych wskaźników i poziomów docelowych.

3 Rewizja Planu Działania SUE RMB
PO CO REWIZJA? Dostosowanie Planu Działania do rezultatów przeglądu SUE RMB Nowa struktura (cele i wskaźniki, role podmiotów wdrażających, definicja projektu flagowego) Aktualizacja zaangażowania poszczególnych podmiotów nowe projekty flagowe nowe obszary priorytetowe nowe działania horyzontalne

4 Rewizja Planu Działania SUE RMB
HARMONOGRAM 21-22 marca 2012 r. Wilno – spotkanie z Narodowymi Punktami Kontaktowymi, Koordynatorami Obszarów Priorytetowych, Liderami Działań Horyzontalnych 23 marca – Komunikat KE koniec maja – wkłady KOP, LDH lipiec – I wersja zaktualizowanego Planu Działania 21 września – przekazanie uwag przez NPK, KOP i LDH 17 października – spotkanie Narodowych Punktów Kontaktowych z KE 26 października – II wersja zaktualizowanego Planu Działania 13 listopada – ostateczne przekazanie uwag do Komisji Europejskiej 21.11 – 5.12 – konsultacje PD wewnątrz Komisji 11 grudnia– ostateczna wersja PD 18 grudnia – posiedzenie Grupy Wysokiego Szczebla styczeń 2013 – publikacja PD

5 Rewizja Planu Działania SUE RMB
ocalić morze Obszar zrównoważony środowiskowo Obszar dobrobytu poprawić połączenia w regionie Miejsce dostępne i atrakcyjne Obszar bezpieczny i chroniony Zwiększyć dobrobyt

6 Rewizja Planu Działania SUE RMB
ZMIANY Nowa struktura PD (m.in. określenie ról podmiotów wdrażających, cele i wskaźniki) Zmniejszenie liczby Działań Horyzontalnych (z 12 do 4) Połączenie OP 13 (maritime safety and security) i OP 14 (protection from major emergencies at sea and on land) Nowy OP Secure (protection from emergencies and accidents on land) Wyodrębnienie OP Culture Wyodrębnienie OP Health (wcześniej w ramach OP 12) Wyodrębnienie OP Tourism (wcześniej w ramach OP 12) Połączenie OP 7 i OP 12 (Edukacja) Wyodrębnienie OP Education Likwidacja dotychczasowej numeracji na rzecz krótkich nazw tematycznych (np. PA Nutrients, PA Hazards, PA Inno, PA Transport Links) Wprowadzenie celów i wskaźników na poziomie OP i DH

7 Rewizja Planu Działania SUE RMB
ZMIANY - definicja PROJEKTU FLAGOWEGO Działania w SUE RMB wdrażane poprzez Projekty Flagowe (PF) PF przekłada ambicje danego OP na konkretne działania PF może np. rozwijać kluczowe rozwiązania, nową metodologię i praktykę lub nowe formy współpracy, może dotyczyć kluczowych inwestycji o znaczeniu regionalnym PF ma znaczny wpływ na makroregion Realizuje cele i wskaźniki SUE RMB Przyczynia się do realizacji co najmniej jednego działania w ramach Obszaru Priorytetowego lub Działania Horyzontalnego Oczekuje się również, że PF: Ma wymiar transnarodowy (angażuje lub wpływa na min. 3 państwa makroregionu lub 2 + udział państwa trzeciego tj. Rosji lub Norwegii) Jest dojrzały (realistyczny horyzont czasowy, ma plan finansowy i plan działania, utworzono partnerstwo, wyznaczono lidera)

8 Rewizja Planu Działania SUE RMB
ZMIANY - Obszary Priorytetowe (Priority Areas) PA Nutrients – Reducing nutrient inputs to the Sea to acceptable levels PA Hazards – Reducing the use and impact of hazardous substances PA Bio – Preserving natural zones and biodiversity, including fisheries PA Agri –Reinforcing sustainability of agriculture, forestry and fisheries PA Ship – Becoming a model region for clean shipping PA Safe – Maritime Safety and Security to become a leading region in maritime safety and security PA Secure – Protection from emergencies and accidents on land PA Transport Links – Improving internal and external transport links PA Energy – improving the access to, and the efficiency and security of the energy markets PA Tourism – Reinforcing cohesiveness of the Macro-Region through tourism PA Culture – Developing a common culture and macro-regional identity PA Crime – Fighting cross-border crime PA Market – Removing hindrances to the internal market PA Inno – Exploiting the full potential of the region in research, innovation and education PA SME – Promoting entrepreneurship, strengthen SMEs and increase the efficient use of human resources PA Health – Improving and promoting people’s health, including its social aspects PA Education – Developing innovative education and youth

9 Departament Polityki Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Joanna Wojtkowska Departament Polityki Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Narodowy Punkt Kontaktowy ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego


Pobierz ppt "REWIZJA PLANU DZIAŁANIA Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google