Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jaka jest przyszłość reguł konkurencji w umowach handlowych Wspólnoty Europejskiej? Simon J. Evenett www.evenett.com.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jaka jest przyszłość reguł konkurencji w umowach handlowych Wspólnoty Europejskiej? Simon J. Evenett www.evenett.com."— Zapis prezentacji:

1 Jaka jest przyszłość reguł konkurencji w umowach handlowych Wspólnoty Europejskiej? Simon J. Evenett www.evenett.com

2 2 Omówienie prezentacji Rodzaje reguł konkurencji. Racjonalne podstawy reguł konkurencji. Negocjacje dotyczące reguł konkurencji: postępy oraz utrudnienia. Wydarzenia na pozostałych forach. Jakie kwestie nie zostały zauważone na tych forach. Możliwe kroki naprzód w procesie negocjowania reguł konkurencji w umowach handlowych Wspólnoty Europejskiej.

3 3 Rodzaje reguł konkurencji Przyjęcie prawa konkurencji. Reguły odnoszące się do konkretnych praktyk antykonkurencyjnych. Reguły dotyczące koordynacji i współpracy. Reguły dotyczące „głównych reguł”. Szczególne i odrębne traktowanie (SDT – special and differential treatment). Reguły dotyczące rozstrzygania sporów. Reguły dotyczące państwowych zakłóceń konkurencji na rynkach międzynarodowych.

4 4 Racjonalne podstawy reguł konkurencji Zapobieganie ograniczenia korzyści w dostępie do rynku. Odniesienie się do transgranicznych rozszerzeń stworzonych przez egzekwowanie, nie egzekwowanie lub też niedostateczne egzekwowanie prawa krajowego. Wypełnianie dziur międzynarodowej architektury instytucjonalnej dla celów kontrolowania konkurencji na rynkach ogólnoświatowych. Odejście od logiki umów handlowych nastawionej wyłącznie na dostęp do rynku.

5 5 Negocjacje dotyczące reguł konkurencji Runda urugwajska dla umów Światowej Organizacji Handlu (WTO – World Trade Organization): reguły umów o Prawach Intelektualnych (TRIP – Trade-Related Intellectual Property Rights) oraz umów o handlu usługami (GATS – General Agreement on Trade in Services). Uzgodniono, aby nie kontynuować negocjacji dotyczących reguł konkurencji w rundzie Doha. –Propozycja Wspólnoty Europejskiej dotycząca wielostronnych ram polityki konkurencji. –Wnioski jakie należy wyciągnąć z tych powikłań. Negocjacje dotyczące regionalnych umów handlowych: rzekomo ponad sto będzie zawierać postanowienia dotyczące konkurencji.

6 6 Wydarzenia na pozostałych forach Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD): Rekomendacje. Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD): Zestawienie Narodów Zjednoczonych przyjęte w 1980 roku. Międzynarodowa Sieć Konkurencji: przypisuje sobie zwiększenie współpracy pomiędzy urzędami ds. konkurencji. Możliwy zakres powielający się w regułach konkurencji w regionalnych umowach handlowych. Co funkcjonuje najlepiej? Koty Deng Xiaopinga!

7 7 Kwestie nie poruszone w ramach wydarzeń na pozostałych forach Przeszkody dla konkurencji stworzone lub kierowane przez państwo. –Pomoc publiczna. –Kartele eksportowe. Wiele źródeł rozszerzeń transgranicznych w zakresie egzekwowania/nie egzekwowania nie jest poruszanych. Współpraca w konkretnych przypadkach, w kwestiach, w których żądana jurysdykcja nie przynosi żadnych efektów. Rola wiążących zobowiązań. Rola rozstrzygania sporów.

8 8 Możliwości przyspieszenia negocjacji Wspólnoty Europejskiej w sprawie reguł konkurencji Poniższe kwestie nie wykluczają się wzajemnie. 1.Optymalizacja reguł dotyczących współpracy. 2.Podejście od strony spełnienia minimum standardów: uchwalenie i proporcjonalne zwiększenie (ewentualnie łącząc więcej pomocy z większymi zobowiązaniami). 3.Skupienie uwagi na zakłóceniach konkurencji na rynkach międzynarodowych wywołanych przez państwo. 4.Eksperymentowanie z regułami szczególnego i odrębnego traktowania (SDT). 5.Eksperymentowanie z regułami dotyczącymi pozasądowego rozstrzygania sporów: np. Umowa o zamówieniach publicznych Światowej Organizacji Handlu.


Pobierz ppt "Jaka jest przyszłość reguł konkurencji w umowach handlowych Wspólnoty Europejskiej? Simon J. Evenett www.evenett.com."

Podobne prezentacje


Reklamy Google