Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grażyna Henclewska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 1 lutego 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grażyna Henclewska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 1 lutego 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Grażyna Henclewska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 1 lutego 2013 r.

2 2 Przyczyny opracowania Polityki nowej szansy międzynarodowy kryzys i spowolnienie gospodarcze obniżenie koniunktury w polskiej gospodarce niestabilna sytuacja polskich przedsiębiorstw konieczność wsparcia wartościowych przedsiębiorstw pozostających w niestabilnej sytuacji ekonomicznej Polityka nowej szansy niezbędny element polityki przedsiębiorczości

3 3 Cel Polityki nowej szansy Zwiększenie przeżywalności przedsiębiorstw, które są narażone na sytuacje kryzysowe (ratowanie i restrukturyzacja) Wsparcie przedsiębiorstw w powrocie na rynek poprzez ponowne podejmowanie działalności gospodarczej (restart)

4 4 Obszary działań Prewencja: zapobieganie sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw (m.in. systemy wczesnego ostrzegania), Przeciwdziałanie przedwczesnej upadłości przedsiębiorstw (pozasądowe formy naprawy i restrukturyzacji), Sprawne przeprowadzenie upadłości przedsiębiorstw (sądowe formy restrukturyzacji i likwidacji), Nowa szansa (oddłużenie, działania po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa, ponowne podjęcie działalności gospodarczej), Działania promocyjne (kampania informacyjno-promocyjna na rzecz promocji dobrego zarządzania oraz racjonalnego podejścia do zagadnienia porażki biznesowej).

5 5 Logika interwencji w ramach Polityki nowej szansy Opracowanie na podstawie: Entrepreneurship policy indicators for bankruptcy legislation in OECD member and non- member economies. Final Report, Working Party for Small and Medium-sized Enterprises and Entrepreneurship, OECD CFE/SME(2006)3. 1. Funkcjonujące przedsiębiorstwa 8. Funkcjonowanie 6. Złożenie wniosku o upadłość 9. Likwidacja 3. Problemy finansowe 7.Układ (Restrukturyzacja) 10. Oddłużenie 4. Postępowanie pozasądowe 5. Funkcjonowanie Porażka Sukces Porażka Postępowanie sądowe 2. Systemy Wczesnego Ostrzegania 11. Nowa szansa

6 6 Działania o charakterze prewencyjnym propagowanie monitorowania na bieżąco ekonomiczno-finansowej sytuacji przedsiębiorstwa, upowszechnienie wykorzystania systemów wczesnego ostrzegania o sytuacji kryzysowej, mających na celu wykrywanie podatności podmiotów na sytuacje kryzysowe i trudności finansowe, zanim firma stanie się niewypłacalna, szeroko rozbudowany system doradztwa i szkoleń dla przedsiębiorców, umożliwiających skuteczne radzenie sobie w przypadku zaistnienia groźby wystąpienia trudności finansowych, które mogą skutkować upadłością oraz w zakresie aktywnego uczestnictwa w procedurach naprawczych i upadłościowych.

7 7 Przeciwdziałanie przedwczesnej upadłości Pomoc publiczna na wsparcie płynności finansowej, ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstwa znajdującego się w kryzysie pod warunkiem podjęcia przez przedsiębiorcę działań zmierzających do jego naprawy.

8 wstęp 01 Kierunki zmian w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze Procedura upadłościowa powinna być możliwie szybka i tania, co zapewni szybki powrót na rynek przedsiębiorców doznających porażki biznesowej. Konieczność upowszechnienia podejścia polegającego na pierwszeństwie restrukturyzacji nad likwidacją przedsiębiorstwa.

9 9 Przeciwdziałanie stygmatyzacji przedsiębiorców Warunkiem sukcesu proponowanych rozwiązań jest skuteczne przeciwdziałanie złej sławie, jaka łączy się z pojęciem upadłości przedsiębiorcy. Ogólnopolska kampania informacyjna Przyczyny problemów ekonomicznych Zmiana postrzegania porażki biznesowej (doświadczenie)

10 10 Wdrażanie Polityki nowej szansy akceptacja przez Radę Ministrów projektu Polityki po przeprowadzeniu uzgodnień międzyresortowych oraz szerokich konsultacji społecznych; zaproponowane kierunki interwencji i realizujące je działania stanowią katalog otwarty - kolejne inicjatywy i propozycje działań będą wynikały z realizowanych badań i analiz zagadnienia upadłości przedsiębiorstw; podmiotem odpowiedzialnym za koordynację podejmowanych działań jest minister właściwy ds. gospodarki, do którego będą sprawozdawały podmioty wskazane w Polityce jako odpowiedzialne za realizowanie określonych działań.

11 11 Upadłość przedsiębiorstwa stanowi naturalny element w prowadzeniu działalności gospodarczej, a nie porażkę przedsiębiorcy. Rolą państwa jest minimalizowanie negatywnych skutków kryzysowej sytuacji w przedsiębiorstwie, a nie przeciwdziałanie upadłości za wszelką cenę.

12 12 Ministerstwo Gospodarki Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Grażyna Henclewska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 1 lutego 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google