Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA DLA BEZPIECZE Ń STWA. Podstawowe zasady prowadzenia wojen i ochrony ludno ś ci cywilnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA DLA BEZPIECZE Ń STWA. Podstawowe zasady prowadzenia wojen i ochrony ludno ś ci cywilnej."— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA DLA BEZPIECZE Ń STWA

2 Podstawowe zasady prowadzenia wojen i ochrony ludno ś ci cywilnej

3  12 SIERPNIA 1949

4  Polepszenie losu chorych i rannych w armiach czynnych na l ą dzie.

5  Polepszenie losu chorych i rannych i rozbitków si ł zbrojnych na morzu.

6  Traktowanie je ń ców wojennych

7  Ochrona osób cywilnych podczas wojny

8  1997rok  Ochrona ofiar mi ę dzynarodowych i niemi ę dzynarodowych konfliktów zbrojnych.  Polska ratyfikowa ł a protokó ł dodatkowy w 1991 roku.

9

10  Ustawa nr 137 z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowi ą zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej  Ustawa z 26 kwietnia 2007 o zarz ą dzaniu kryzysowym.

11

12 PSP SZPITALE RATOWNICTWO MORSKIE RATOWNICTWO GÓRNICZE POLICJA STRA Ż GRANICZNA PA Ń STWOWA INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PA Ń STWOWA AGENCJA ATOMISTYKI PCK ZHP WOPR TOPR GOPR

13 2007 rok 112 Lokalizacja dzwoni ą cego z dok ł adno ś ci ą do 100 metrów

14


Pobierz ppt "EDUKACJA DLA BEZPIECZE Ń STWA. Podstawowe zasady prowadzenia wojen i ochrony ludno ś ci cywilnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google