Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

– Wyszkolona kadra pracowników ODGiK, – Dobrze rozwinięta baza sprzętowa i programowa w części ODGiK, – Zrealizowane lub realizowane projekty na szczeblu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "– Wyszkolona kadra pracowników ODGiK, – Dobrze rozwinięta baza sprzętowa i programowa w części ODGiK, – Zrealizowane lub realizowane projekty na szczeblu."— Zapis prezentacji:

1

2 – Wyszkolona kadra pracowników ODGiK, – Dobrze rozwinięta baza sprzętowa i programowa w części ODGiK, – Zrealizowane lub realizowane projekty na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, – Doświadczenie SGK w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych, – Względnie dobrze rozwinięty system prawny – (ustawa pgik i IIP), rozporządzenia, standardy, – Struktura Służby sprzyjająca realizacji lokalnych inicjatyw, – Dostrzeżenie roli SGiK w strategicznych dokumentach rządu.

3 1.Brak stabilnych źródeł finansowania zadań – w szczególności po likwidacji funduszy powiatowych i wojewódzkich i limitach budżetowych, 2.Zróżnicowana realizacja zadań, uzależniona od stanowiska starosty, zarządu powiatu, oraz indywidualnych decyzji geodetów powiatowych i interpretacji przepisów, 3.Zaległości w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, 4.Zaległości w zakresie zakładania GESUT i przetwarzania mapy zasadniczej.

4

5 5

6 6

7 7

8

9

10

11

12

13

14 Nieodpłatne udostępnianie danych z PZGiK WnioskodawcaLiczba 1Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 118 2Ministerstwo Infrastruktury 3 3Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 4 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 1 5Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 4 6Główny Inspektor Ochrony Środowiska 11 7Główny Konserwator Przyrody 1 8Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 1 9Państwowa Straż Pożarna 12 10Komenda Główna Straży Granicznej 31 11Policja 51 12Marszałkowie województw 24 13Wojewodowie Starostowie 27 15Wójt, burmistrz, prezydent4436

15 Nieodpłatne udostępnianie danych z PZGiK WnioskodawcaLiczba 16Narodowy Instytut Dziedzictwa1 17Państwowy Instytut Geologiczny-PIB42 18Polska Agencja Żeglugi Powietrznej2 19RDOŚ361 20RZGW157 21Lasy Państwowe12 22Urzędy morskie12 23Urząd Komunikacji Elektronicznej111 24Instytut Ochrony Środowiska1 25Główny Geolog Kraju1 26Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Poznań1 Razem wartość udostępnionych danych (w zł) Łącznie ilość wniosków: 143Łączna kwota: zł

16

17

18


Pobierz ppt "– Wyszkolona kadra pracowników ODGiK, – Dobrze rozwinięta baza sprzętowa i programowa w części ODGiK, – Zrealizowane lub realizowane projekty na szczeblu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google