Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Członkiem Unii Europejskiej mo ż e zosta ć tylko wolne, niepodległe, suwerenne, demokratyczne pa ń stwo europejskie. Nowo wst ę puj ą ce pa ń stwa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Członkiem Unii Europejskiej mo ż e zosta ć tylko wolne, niepodległe, suwerenne, demokratyczne pa ń stwo europejskie. Nowo wst ę puj ą ce pa ń stwa,"— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5 Członkiem Unii Europejskiej mo ż e zosta ć tylko wolne, niepodległe, suwerenne, demokratyczne pa ń stwo europejskie. Nowo wst ę puj ą ce pa ń stwa, aby sta ć si ę członkiem Unii musz ą :

6 spełni ć szereg kryteriów dotycz ą cych sfery gospodarczej, politycznej, praw człowieka

7 zaakceptowa ć w pełni i bez zastrze ż e ń acquis communautaire

8 posiada ć sprawnie działaj ą c ą administracj ę i s ą downictwo zdolne wyegzekwowa ć unijne i wspólnotowe akty prawne

9

10

11

12

13 promowanie ekonomicznego i społecznego post ę pu

14 wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego

15 d ąż enie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynale ż no ś ci do jednej wspólnoty

16 rozwijanie obszaru wolno ś ci, bezpiecze ń stwa i sprawiedliwego traktowania

17 ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich

18 polepszenie standardów ż ycia

19

20


Pobierz ppt "Członkiem Unii Europejskiej mo ż e zosta ć tylko wolne, niepodległe, suwerenne, demokratyczne pa ń stwo europejskie. Nowo wst ę puj ą ce pa ń stwa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google