Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach."— Zapis prezentacji:

1 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

2 Zarządzanie kryzysowe Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania

3 Zarządzanie kryzysowe 1. Poziom Krajowy 2. Poziom Wojewódzki 3. Poziom Powiatowy - Starosta - Powiatowy Zespołu Zarządzania Kryzysowego 4. Poziom Gminny - Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

4 Klęska żywiołowa Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. Klęska żywiołowa to katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.

5 Klęska żywiołowa W czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia kierują: 1. wójt (burmistrz, prezydent miasta) - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze gminy, 2. starosta - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu, 3. wojewoda - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego powiatu wchodzącego w skład województwa, 4. minister - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego województwa.

6 Powiat żarski W powiecie żarskim mieszka osób. Średnie zaludnienie na 1 km 2 wynosi 72 mieszkańców. W skład powiatu wchodzi 10 gmin. Lp Jednostka administracyjna Liczba ludności Powierzchni a w km 2 Zaludnieni e na 1 km 2 1gmina Żary miasto Żary miasto Łęknica gmina Lipinki Łużyckie gmina Przewóz gmina Trzebiel gmina Lubsko gmina Jasień gmina Brody gmina Tuplice OGÓŁEM POWIAT

7 Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z dnia 18 lutego 2011 r. Poziomy systemu: 1.Powiatowy 2.Wojewódzki 3.Krajowy Zadania: Walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne Realizacja: Przyjęcie zgłoszenia Dysponowanie służb ratowniczych Kierowanie działaniami ratowniczymi

8 Komenda Powiatowa PSP w Żarach Na terenie powiatu żarskiego powstającym zagrożeniom przeciwdziałają jednostki ochrony przeciwpożarowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach w skład której wchodzą Jednostki Ratowniczo Gaśnicze PSP w Żarach i Lubsku 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych właczonych do KSRG 10 jednostek OSP 1 jednostka Organizacyjna Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Jednostki zwalczają: Pożary Miejscowe zagrożenia Zdarzają się też interwencje związane z alarmami fałszywymi

9 Obsługa numeru alarmowego 998 i Powiatowe Stanowiska Kierowania PSP Koordynowanie likwidacji zagrożeń przez jednostki ochrony ppoż. na terenie powiatu żarskiego, w tym alarmowanie jednostek oraz obsługa administracyjna i operacyjna interwencji. Komenda Powiatowa PSP w Żarach

10 Plan ratowniczy powiatu Opisuje zadania podmiotów ratowniczych i wspomagających Zawiera informacje na temat potencjału ratowniczego (sprzęt), Zawiera procedury ratownicze Komenda Powiatowa PSP w Żarach

11 Jednostki Ochrony przeciwpożarowej Policja Państwowe Ratownictwo Medyczne Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Straże miejskie/gminne Inspekcje ochrony środowiska Inspekcja weterynaryjna Państwowa Inspekcja Sanitarna Straż Graniczna Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Nadzór budowlany Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowa Agencja Atomistyki Administracja Lasów Państwowych Polskie Koleje Państwowe Zarządy dróg Zarządy gospodarki wodnej SAR (Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa) Zarządzanie kryzysowe Żandarmeria wojskowa Polski Czerwony Krzyż Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej Pogotowie dźwigowe Pogotowie energetyczne Pogotowie gazowe Siły Zbrojne (Wojsko) Inne podmioty w drodze indywidualnych umów lub porozumień Podmioty biorące udział w likwidacji zagrożeń

12

13

14

15

16

17 Komenda Powiatowa PSP w Żarach 20 lat Państwowej Straży Pożarnej


Pobierz ppt "Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google