Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach."— Zapis prezentacji:

1 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

2 Zarządzanie kryzysowe Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania

3 Zarządzanie kryzysowe 1. Poziom Krajowy 2. Poziom Wojewódzki 3. Poziom Powiatowy - Starosta - Powiatowy Zespołu Zarządzania Kryzysowego 4. Poziom Gminny - Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

4 Klęska żywiołowa Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. Klęska żywiołowa to katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.

5 Klęska żywiołowa W czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia kierują: 1. wójt (burmistrz, prezydent miasta) - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze gminy, 2. starosta - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu, 3. wojewoda - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego powiatu wchodzącego w skład województwa, 4. minister - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego województwa.

6 Powiat żarski W powiecie żarskim mieszka 100 769 osób. Średnie zaludnienie na 1 km 2 wynosi 72 mieszkańców. W skład powiatu wchodzi 10 gmin. Lp Jednostka administracyjna Liczba ludności Powierzchni a w km 2 Zaludnieni e na 1 km 2 1gmina Żary12 21429442 2miasto Żary39 559331.199 3miasto Łęknica2 71117160 4gmina Lipinki Łużyckie3 3768938 5gmina Przewóz3 27517819 6gmina Trzebiel5 85016735 7gmina Lubsko19 711183108 8gmina Jasień7 25512757 9gmina Brody3 59024015 10gmina Tuplice3 2286649 OGÓŁEM POWIAT100 7691 39472

7 Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z dnia 18 lutego 2011 r. Poziomy systemu: 1.Powiatowy 2.Wojewódzki 3.Krajowy Zadania: Walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne Realizacja: Przyjęcie zgłoszenia Dysponowanie służb ratowniczych Kierowanie działaniami ratowniczymi

8 Komenda Powiatowa PSP w Żarach Na terenie powiatu żarskiego powstającym zagrożeniom przeciwdziałają jednostki ochrony przeciwpożarowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach w skład której wchodzą Jednostki Ratowniczo Gaśnicze PSP w Żarach i Lubsku 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych właczonych do KSRG 10 jednostek OSP 1 jednostka Organizacyjna Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Jednostki zwalczają: Pożary Miejscowe zagrożenia Zdarzają się też interwencje związane z alarmami fałszywymi

9 Obsługa numeru alarmowego 998 i 112 - Powiatowe Stanowiska Kierowania PSP Koordynowanie likwidacji zagrożeń przez jednostki ochrony ppoż. na terenie powiatu żarskiego, w tym alarmowanie jednostek oraz obsługa administracyjna i operacyjna interwencji. Komenda Powiatowa PSP w Żarach

10 Plan ratowniczy powiatu Opisuje zadania podmiotów ratowniczych i wspomagających Zawiera informacje na temat potencjału ratowniczego (sprzęt), Zawiera procedury ratownicze Komenda Powiatowa PSP w Żarach

11 Jednostki Ochrony przeciwpożarowej Policja Państwowe Ratownictwo Medyczne Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Straże miejskie/gminne Inspekcje ochrony środowiska Inspekcja weterynaryjna Państwowa Inspekcja Sanitarna Straż Graniczna Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Nadzór budowlany Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowa Agencja Atomistyki Administracja Lasów Państwowych Polskie Koleje Państwowe Zarządy dróg Zarządy gospodarki wodnej SAR (Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa) Zarządzanie kryzysowe Żandarmeria wojskowa Polski Czerwony Krzyż Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej Pogotowie dźwigowe Pogotowie energetyczne Pogotowie gazowe Siły Zbrojne (Wojsko) Inne podmioty w drodze indywidualnych umów lub porozumień Podmioty biorące udział w likwidacji zagrożeń

12

13

14

15

16

17 Komenda Powiatowa PSP w Żarach 20 lat Państwowej Straży Pożarnej


Pobierz ppt "Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google