Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polski czerwony krzyż 2008 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polski czerwony krzyż 2008 1."— Zapis prezentacji:

1 Polski czerwony krzyż 2008 1

2

3 System Ratownictwa PCK
Celem Systemu Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża jest profesjonalne wsparcie państwowych sił ratowniczych w sytuacji klęski żywiołowej, katastrof i wszelkich sytuacji wymagających nadzwyczajnego zaangażowania partnerów publicznych: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Zakładowe Służby Ratownicze, GOPR, TOPR, WOPR, Państwowe Ratownictwo Medyczne zespoły ratownictwa medycznego Szpitalne Oddziały Ratunkowe.

4 O systemie System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża jest
funkcjonalnym uzupełnieniem dwóch systemów państwowych: Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego i Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dzięki porozumieniom zawartym z kluczowymi partnerami publicznymi: Państwową Strażą Pożarną, Obroną Cywilną Kraju, Ministerstwem Obrony Narodowej Stowarzyszenie może wypełniać misję ochrony ludności na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego w kraju i poza krajem. System Ratownictwa PCK przeznaczony jest do włączenia w skład krajowego systemu ochrony ludności Zintegrowanego Systemu Ratownictwa

5 W ramach Systemu Ratownictwa PCK i Pomocy Humanitarnej działają: 23 Grupy Ratownictwa, 1 Grupa Pomocy Humanitarnej

6 O Grupach Grupy są dyslokowane na terenie całego kraju głównie na poziomie wykonawczym Systemu - obszar powiatu. Kilka grup posiada gotowość operacyjną do współpracy z partnerami publicznymi (PSP, Policja, SZ RP...) poza macierzystym obszarem chronionym, w trzech obszarach ratownictwa: USAR (naziemne poszukiwanie&ratownictwo), Medyczne, Specjalistyczne (wysokościowe, psy poszukiwawcze, drogowe)

7 Poziomy zabezpieczenia leczniczo-ewakuacyjnego
W zależności od rozmiaru i charakteru danego zdarzenia (katastrofy) na miejscu działania prowadzą 3 zintegrowane elementy Systemu: Patrol Ratowniczy – 4 do 6 ratowników PCK na poziomie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, Medyczny Zespół Interwencyjny – 2/3 ratowników PCK, w tym 1 osoba zawodowego personelu medycznego (ratownik medyczny/pielęgniarka lub lekarz) na poziomie udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej, Polowy Punkt Medyczny – osób zawodowego personelu medycznego w tymczasowej bazie medycznej na poziomie udzielania kwalifikowanej pomocy lekarskiej.

8 Poziomy doskonalenia zawodowego
wstępny podczas 12-miesięcznego stażu kandydackiego podczas którego przekazywana jest podstawowa wiedza z zakresu ochrony zdrowia, podstawowy podczas 7-dniowego kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowanym we własnym Centrum Edukacyjno-Treningowym w Zgierzu pod Łodzią, zaawansowany podczas współdziałania ze służbami państwowymi w czasie wydarzeń lokalnych i regionalnych (ćwiczenia, akcje/operacje ratownicze) specjalistyczny podczas szkoleń krajowych i zagranicznych prowadzonych przez Stowarzyszenia Krajowe Czerwonego Krzyża z Niemiec, Finlandii i Islandii.

9 Ratownik PCK to członek organizacji uprawniony, wyszkolony i wyposażony do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, w strukturze Patrolu Ratowniczego Grupy Ratownictwa, w czasie pokoju, kryzysu i konfliktu zbrojnego Dokumenty wewnętrzne PCK

10

11 Grupa Ratownictwa PCK Zgorzelec
powstała w 2001 roku. Grupa jest jednostką podstawową przy Zarządzie Rejonowym PCK w Zgorzelcu. Co roku do Grupy dołączają nowe osoby i w tej chwili tworzy silną, zgraną załogę ratowników. Grupa to przede wszystkim ratownicy, ratownicy medyczni i lekarz. Członkami tej Grupy są osoby w różnym wieku, z różnymi umiejętnościami, posiadające różne wykształcenie, ale ich najważniejszą cechą jest chęć niesienia pomocy ludziom znajdującym się w stanach zagrożenia życia.

12 O Nas: Łącznie zabezpieczamy pod względem kwalifikowanej pierwszej pomocy ponad 250 wydarzeń – imprez rocznie. Nasze działania skupiają się przede wszytskim na Powiecie Zgorzeleckim, wszelkie wydarzenia o charakterze masowym, sportowym, kulturalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym. Na co dzień szkolimy ludzi w zakresie pierwszej pomocy, uczniów szkół, pracowników firm itd. Promujemy pierwszą pomoc i ratownictwo poprzez liczne pokazy. Stale podnosimy swoją wiedzę i kwalifikacje. Współpracujemy z różnymi podmiotami i jednostkami ratowniczymi. Pełnimy społeczne dyżury w SOR w Zgorzelcu, gdzie doskonalimy praktyczne umiejętności niesienia pomocy. Jesteśmy w gotowości celem pomocy w niwelowaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych.

13 Wyścig Kolarski

14 Przystanek Woodstock

15 Pomagamy w górach

16 Imprezy masowe

17 Szkolenia i pokazy dla dzieci i młodzieży

18 Szkolenia i pokazy dla dzieci i młodzieży

19 Nagrania dla TV

20 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

21 Manewry ratownicze

22 Manewry ratownicze-pozoracje

23 Podpisanie umowy o współpracy z SP ZOZ Zgorzelec

24 A najbardziej nie lubimy wypisywać kart pierwszej pomocy, gdyż oznacza to że ktoś jej potrzebował;)

25 Grupa Ratownictwa PCK Zgorzelec (siedziba ul. Wyspiańskiego 57)
Adres do korespondencji: Zarząd Rejonowy PCK ul. Czachowskiego 1 a Zgorzelec tel/fax: Numer tel. kom. Szefa GR: Waldemar Woźniak –


Pobierz ppt "Polski czerwony krzyż 2008 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google