Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok szkolny 2013/2014 Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Lublin, sierpień 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok szkolny 2013/2014 Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Lublin, sierpień 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Rok szkolny 2013/2014 Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Lublin, sierpień 2014 r.

2 Tematyka wystąpienia 1.Wyniki sprawdzianu i egzaminu. Co mówią liczby? 2.Wyniki ewaluacji. Co interesuje nadzór pedagogiczny? 2.1. Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego? 2.2. Czy wykorzystywanie analiz wyników egzaminów zewnętrznych wpływa na podniesienie efektywności kształcenia? 3. W jaki sposób organizować nauczanie i uczenie się, aby proces edukacyjny był efektywny? Co jest ważne dla praktyki edukacyjnej?

3 Wyniki uczniów i szkół w powiatach w 2014 roku Średnie wyniki uczniów w powiatach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim Procent uczniów z wynikiem Procent szkół z wynikiem Oddział Powiat Średni wynik w punktach Średni wynik w procentac h Liczba przystę pującyc h do egzamin u niskimśrednimwysokimniskimśrednimwysokim Biała Podlaska bialski24,461, %56%17%26%60%14% łukowski25,262, %55%20%23%55%22% parczewski25,2663, %57%19%14%62%24% radzyński24,4461, %55%17%31%54%14% m. Biała Podlaska 27, %52%29%0%75%25%

4 Wyniki uczniów i szkół w powiatach w 2014 roku Średnie wyniki uczniów w powiatach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim Procent uczniów z wynikiemProcent szkół z wynikiem Oddział Powiat Średni wynik w punktach Średni wynik w procentac h Liczba przystę pującyc h do egzamin u niskimśrednimwysokimniskimśrednimwysokim Chełm chełmski24,3560, %54%18%32%53%16% krasnostawski24,160, %59%14%46%50%4% włodawski24,9362, %58%18%35%65%0% m. Chełm26,1865, %52%25%8%58%33%

5 Wyniki uczniów i szkół w powiatach w 2014 roku Średnie wyniki uczniów w powiatach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim Procent uczniów z wynikiemProcent szkół z wynikiem Oddział Powiat Średni wynik w punktach Średni wynik w procentac h Liczba przystęp ujących do egzaminu niskimśrednimwysokimniskimśrednimwysokim Lublin janowski25,7264, %54%23%19%38%42% kraśnicki24,5661,487925%57%18%39%55%6% lubartowski26,0665, %51%26%20%48%32% lubelski25,6864, %57%21%16%63%21% łęczyński25,4163, %56%20%15%70%15% opolski24,8362, %54%19%21%69%10% puławski25,8264, %56%22%18%59%23% rycki25,2463, %58%18%19%61%19% świdnicki27,2468, %57%27%5%55%40% m. Lublin29,3973, %49%40%13%17%70%

6 Wyniki uczniów i szkół w powiatach w 2014 roku Średnie wyniki uczniów w powiatach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim Procent uczniów z wynikiemProcent szkół z wynikiem Oddział Powiat Średni wynik w punktach Średni wynik w procentach Liczba przystępuj ących do egzaminu niskimśrednimwysokimniskimśrednimwysokim Zamość biłgorajski25,1762, %53%21%42%33%25% hrubieszowski23,8259, %55%16%49%46%5% tomaszowski23,8459, %56%16%42%48%10% zamojski24,661, %56%17%26%53%21% m. Zamość28,671, %52%35%0%30%70%

7 Co mówią liczby? 1. Najwyższe średnie wyniki punktowe/procentowe oraz % uczniów z wynikiem wysokim mają: -miasto Lublin – 29,39 pkt; 73,47%; 40% -miasto Zamość –28,6 pkt; 71,49%; 35% -miasto Biała Podlaska – 27,2 pkt; 68%; 29% -powiat świdnicki – 27,24 pkt; 68,09 %;27% -miasto Chełm- 26,18 pkt; 65,45%; 25% 2. Największy % szkół z wynikiem najwyższym mają: Miasto Lublin, Zamość -70%; janowski- 42% świdnicki - 40%; i miasto Chełm -33% 3. Szkoły bez wyniku niskiego – miasto Biała Podlaska, miasto Zamość

8 Co mówią liczby? Procent szkół w województwie lubelskim w: -staninach niskich -26% -staninach średnich – 52% -staninach wysokich- 22% Uczniowie szkół niepublicznych osiągnęli wynik wyższy (szkoły publiczne - średni wynik punktowy:25,79; niepubliczne:28,23)

9 Co mówią liczby? Uczniowie w miastach powyżej 100 tys. osiągnęli średni wynik wyższy od średniego wyników uczniów z pozostałych warstw. Statystyczny uczeń szkoły wiejskiej otrzymał średnio blisko 5 pkt mniej od swojego rówieśnika ze szkoły wielkomiejskiej.

10 Podjęcie działań przez nauczycieli po otrzymaniu wyników egzaminów zewnętrznych 1. Dokonać analizy wyników sprawdzianu/egzaminu, uwzględnić metody statystyczne i jakościowe – wykorzystać materiały OKE w Krakowie. 2. Sformułować wnioski i rekomendacje do projektowania procesu edukacyjnego. 3. Uwzględnić wnioski i rekomendacje w planach nauczycielskich. 4. Zaplanować monitorowanie zaprojektowanych działań. 5. Przeprowadzać monitorowanie, formułować wnioski, na bieżąco wprowadzać korekty w działaniach.

11 Średnie wyniki uczniów w powiatach część humanistyczna Oddział Powiat Zakres: historia i wiedza o społeczeństwieZakres: język polski Średni wynik w procent ach Liczba przystę pującyc h Liczba szkół z wynikiem Średni wynik w procent ach Liczba przystę pującyc h Liczba szkół z wynikiem do egzami nu niskim średni m wysoki m do egzami nu niskim średni m wysoki m Biała Podlaska bialski57, , łukowski58, , parczewski57, , radzyński58, , m. Biała Podlaska 62, ,

12 Średnie wyniki uczniów w powiatach część humanistyczna Oddział Powiat Zakres: historia i wiedza o społeczeństwieZakres: język polski Średni wynik w procentach Liczba przystępują cych Liczba szkół z wynikiem Średni wynik w procentach Liczba przystępują cych Liczba szkół z wynikiem do egzaminu niskimśrednimwysokim do egzaminu niskimśrednimwysokim Chełm chełmski56, , krasnosta wski , włodawski58, , m. Chełm59, ,

13 Średnie wyniki uczniów w powiatach część humanistyczna Oddział Powiat Zakres: historia i wiedza o społeczeństwieZakres: język polski Średni wynik w procentach Liczba przystępują cych Liczba szkół z wynikiem Średni wynik w procentach Liczba przystępują cych Liczba szkół z wynikiem do egzaminu niskimśrednimwysokim do egzaminu niskimśrednimwysokim Zamość biłgorajski59, , hrubieszo wski 56, tomaszow ski 56, , zamojski57, , m. Zamość 63, ,

14 Średnie wyniki uczniów w powiatach część humanistyczna Oddział Powiat Zakres: historia i wiedza o społeczeństwieZakres: język polski Średni wynik w procentach Liczba przystępują cych Liczba szkół z wynikiem Średni wynik w procentach Liczba przystępują cych Liczba szkół z wynikiem do egzaminu niskimśrednimwysokim do egzaminu niskimśrednimwysokim Lublin janowski57, , kraśnicki , lubartows ki 58, , lubelski58, , łęczyński58, , opolski56, , puławski58, , rycki57, , świdnicki58, , m. Lublin ,

15 Średnie wyniki uczniów w powiatach część matematyczno - przyrodnicza Oddział Powiat Zakres: przedmioty przyrodniczeZakres: matematyka Średni wynik w procenta ch Liczba przystępuj ących Liczba szkół z wynikiem Średni wynik w procentac h Liczba przystępuj ących Liczba szkół z wynikiem do egzaminu niskimśrednimwysokim do egzaminu niskimśrednimwysokim Biała Podlaska bialski51, , łukowski53, , parczewski49, , radzyński , m. Biała Podlaska 56, , Chełm chełmski , krasnosta wski 52, , włodawski49, , m. Chełm ,

16 Średnie wyniki uczniów w powiatach część matematyczno - przyrodnicza Oddział Powiat Zakres: przedmioty przyrodniczeZakres: matematyka Średni wynik w procenta ch Liczba przystępuj ących Liczba szkół z wynikiem Średni wynik w procentac h Liczba przystępuj ących Liczba szkół z wynikiem do egzaminu niskimśrednimwysokim do egzaminu niskimśrednimwysokim Lublin janowski50, , kraśnicki52, , lubartowski50, , lubelski50, , łęczyński51, , opolski49, , puławski53, , rycki52, , świdnicki52, , m. Lublin58, , Zamość biłgorajski53, , hrubieszows ki 50, , tomaszowsk i 50, , zamojski51, , m. Zamość55,

17 Średnie wyniki uczniów w powiatach część językowa Oddział Powiat Język angielskiJęzyk niemieckiJęzyk rosyjski Średni wynik w procentac h Liczba przystęp ujących do egzaminu Liczba szkół z wynikiem Średni wynik w procentac h Liczba przystęp ujących do egzaminu Liczba szkół z wynikiem Średni wynik w procenta ch Liczba przystęp ujących do egzamin u niskimśrednim wysokimniskimśrednim wysokim Biała Podlaska bialski64, , ,5470 łukowski66, , ,6424 parczewski61, , ,172 radzyński59, , ,9103 m. Biała Podlaska 69, , Chełm chełmski56, , krasnosta wski 62, , ,515 włodawski66, , ,1108 m. Chełm69, , ,68

18 Średnie wyniki uczniów w powiatach część językowa Oddział Powiat Język angielskiJęzyk niemieckiJęzyk rosyjski Średni wynik w procentac h Liczba przystęp ujących do egzaminu Liczba szkół z wynikiem Średni wynik w procentac h Liczba przystęp ujących do egzaminu Liczba szkół z wynikiem Średni wynik w procenta ch Liczba przystęp ujących do egzamin u niskimśrednim wysokimniskimśrednim wysokim Lublin janowski62, , ,956 kraśnicki65, , ,970 lubartowski61, , lubelski , ,51 łęczyński62, , ,856 opolski59, , puławski65, ,87 rycki60, , ,633 świdnicki68, , ,310 m. Lublin77, , ,325 Zamość biłgorajski64, ,1164 hrubieszowsk i 66, , tomaszowski62, , ,268 zamojski62, , ,2100 m. Zamość71, ,

19 19 Wnioski wynikające z ewaluacji prowadzonych w roku szkolnym 2013/2014 (w zakresie wymagania 3 oraz 11) nauczyciele wykorzystują analizy wyników zewnętrznych i wewnętrznych badań osiągnięć uczniów w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych w co piątej badanej szkole podstawowej i co dziesiątym gimnazjum nie skutkują one podniesieniem poziomu osiąganych wyników wnioski formułowanie są w sposób uniemożliwiający ich przełożenie na konkretne działanie bądź zaniechane jest ich wdrożenie wyniki ewaluacji wskazują na zróżnicowany poziom zaawansowania i realizacji analiz nauczyciele opierają się na analizach ilościowych, statystycznych z ograniczonym wykorzystaniem możliwości strategii jakościowej

20 20 Wnioski wynikające z ewaluacji prowadzonych w roku szkolnym 2013/2014 (w zakresie wymagania 3 oraz 11) we wszystkich badanych szkołach, z wyjątkiem 2 szkół (jednej szkoły podstawowej i gimnazjum) wykazano, że uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, jednak w ok. 1/3 nie obserwowano poprawy wyników kształcenia wymagania 11 na poziomie podstawowym (D) nie spełniła jedna szkoła podstawowa

21 21 Co jest ważne dla praktyki edukacyjnej, aby proces nauczania i uczenia się był efektywny? ( John Hattie, Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement, Routledge 2009; Jacek Strzemieczny, Profesjonalizacja pracy nauczyciela, ).www.npseo.pl nauczyciel wie czego chce nauczyć i określa cele nauczania w języku zrozumiałym dla ucznia a cele są wyzwaniem opracowuje kryteria oceniania i przekazuje je uczniom (informuje ucznia na co będzie zwracał uwagę), ma wysokie oczekiwania co do uczenia się uczniów, nie etykietuje uczniów, zadaje pytania i zadania angażujące ucznia w myślenie i działania prowadzące do opanowania umiejętności

22 22 Co jest ważne dla praktyki edukacyjnej, aby proces nauczania i uczenia się był efektywny? obserwuje uczenie się ucznia (stosuje ocenianie kształtujące) po to, aby modyfikować dalsze nauczanie przekazuje uczniowi informację zwrotną: co zrobiłeś, co wymaga poprawy i jak to poprawić stosuje odpowiednie metody aktywizujące(np. praca metodą projektów, problemową, Jigsaw), ECT, dobrze organizuje naukę opartą na współpracy uwzględnia indywidualne różnice, w tym wcześniej zdobytą wiedzę przez uczniów(indywidualizuje nauczanie)

23 23 Co jest ważne dla praktyki edukacyjnej, aby proces nauczania i uczenia się był efektywny? Współpraca nauczycieli nie jest celem samym w sobie, służy opracowaniu koncepcji pracy i budowie pozytywnego klimatu. Celem współpracy nauczycieli jest skuteczne uczenie się uczniów, które wynika z doboru efektywnych metod nauczania.

24 24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rok szkolny 2013/2014 Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Lublin, sierpień 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google