Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 OPRACOWANIE STRATEGII INNOWACJI DLA WYBRANYCH OBSZARÓW WZROSTU I STAGNACJI W WOJEWÓDZTWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 OPRACOWANIE STRATEGII INNOWACJI DLA WYBRANYCH OBSZARÓW WZROSTU I STAGNACJI W WOJEWÓDZTWIE."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 OPRACOWANIE STRATEGII INNOWACJI DLA WYBRANYCH OBSZARÓW WZROSTU I STAGNACJI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM POWIAT ŁĘCZYŃSKI

2 CELE BADAWCZE STRATEGII INNOWACJI Wskazanie lokalnych obszarów innowacyjności na wybranych obszarach wzrostu i stagnacji. Wskaźniki innowacyjności: udział produktów wysokiej techniki usługi internetowe wykorzystanie nowoczesnych technologii przez firmy wykorzystanie nowoczesnych technologii przez gmin ośrodki innowacyjne nowe procedury - innowacje w zarządzaniu firmą współpraca B + R; ośrodki doradztwa rolnictwa, dane o innowacyjności rolnictwa sposoby produkcji, duże przedsiębiorstwa rolne tworzenie spółdzielni bądź grup producenckich

3 CELE BADAWCZE STRATEGII INNOWACJI Wskazanie obszarów konkurencyjności na wybranych obszarach wzrostu i stagnacji. Wskaźniki konkurencyjności: logistyka, infrastruktura ( drogi, lotniska, koleje, możliwy rozwój sieci komunikacyjnej) poziom inwestycji zewnętrznych w poszczególnych powiatach wykorzystanie funduszy UE (sektorowo, na mieszkańca, na szkolnictwo wyższe) koopetycja i współpraca sieciowa (możliwy rozwój, kierunek, płaszczyzny) posiadane zasoby (kapitał społeczny, relacyjny, strukturalny, ludzki) zasoby naturalne i gospodarcze dane społeczno-demograficzne: struktura dochodów mieszkańców, wiek, wykształcenie mieszkańców

4 POWIAT ŁĘCZYŃSKI W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ NAD KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM LUBEKSZCZYZNY

5 Porównanie uzyskanych wyników w rankingach kapitał indywidualny ludzki Powiaty w kolejności alfabetycznej, miejsce w rankingu Powiat Bialski 7 Powiat Biłgorajski 5 Powiat Chełmski 20 Powiat Hrubieszowski 15 Powiat Janowski 13 Powiat Krasnostawski 14 Powiat Kraśnicki 23 Powiat Lubartowski 9 Powiat Lubelski 16 Powiat Łęczyński 22 Powiat Łukowski 10 Powiat Biała Podlaska 2 Powiat miasto Chełm 4 Powiat Lublin 1 Powiat Zamość 12 Powiat Opolski 4 Powiat Parczewski 3 Powiat Puławski 6 Powiat Radzyński 18 Powiat Rycki 8 Powiat Świdnicki 11 Powiat Tomaszowski 21 Powiat Włodawski 19 Powiat Zamojski 17

6 Porównanie uzyskanych wyników w rankingach kapitał społeczny Powiaty w kolejności alfabetycznej, miejsce w rankingu Powiat Bialski 10 Powiat Biłgorajski 24 Powiat Chełmski 13 Powiat Hrubieszowski 6 Powiat Janowski 15 Powiat Krasnostawski 23 Powiat Kraśnicki 14 Powiat Lubartowski 5 Powiat Lubelski 4 Powiat Łęczyński 13 Powiat Łukowski 1 Powiat Biała Podlaska 8 Powiat miasto Chełm 2 Powiat Lublin 9 Powiat Zamość 14 Powiat Opolski 16 Powiat Parczewski 3 Powiat Puławski 19 Powiat Radzyński 17 Powiat Rycki 12 Powiat Świdnicki 15 Powiat Tomaszowski 16 Powiat Włodawski 11 Powiat Zamojski 7

7 MODEL KIL Kapitał indywidualny Edukacja Poziom wykształcenia Inwestycje w edukację Samokształcenie Czytelnictwo Jakość życia Zdrowie Szczęście Zamożność Bezpieczeństwo Infrastruktura Mobilność Mobilność zawodowa Mobilność przestrzenna Kapitał społeczny Zaangażowanie społeczne Członkowstwo w organizacjach Działanie na rzecz społeczności Udział w wyborach Stosunek do demokracji Udział w kulturze Zaufanie Zaufanie do ludzi Zaufanie do władz lokalnych Postawy przynależności Poczucie wpływu na rzeczywistość Identyfikacja z miejscem zamieszkania Otwartość na ludzi Spotkania ze znajomymi, rodziną Ilość znajomych

8 Dotychczasowe (przykładowe) wyniki pracy zespołu Badania w przedsiębiorstwach

9 Tematyka badania: Innowacje i kooperacja w przedsiębiorstwach Wielkość próby (powiat łęczyński):73 przedsiębiorstw Rodzaj próby:losowa Metoda:CATI Realizacja wywiadów:GUS w Lublinie Respondenci: właściciele lub współwłaściciele firm członkowie zarządu dyrektorzy osoby pełniące inne funkcje Termin realizacji badania:maj/czerwiec 2013r.

10

11

12

13

14

15 Założenia wstępne strategii innowacji sektory uznane za kluczowe z punktu widzenia rozwoju powiatu łęczyńskiego

16 Zespół ekspercki opracował wstępne obszary, sektory, uznane za kluczowe z punktu widzenia rozwoju powiatu łęczyńskiego: sektor energetyczno-wydobywczy (rozwój powiatu łęczyńskiego w otoczeniu kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka), sektor rolniczy (produkcja rolno-spożywcza, otoczenie rolnictwa w formie grup i zrzeszeń producentów), przedsiębiorczość, w tym branża turystyczna (baza rekreacyjno-sportowa, żeglarska)

17 Co może pomóc w rozwoju powiatu łęczyńskiego? szanse

18 SZANSE ROZWOJU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO Szanse: wejście w skład Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego, obejmującego Lublin i przyległe mu miasta i powiaty rozwój kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka podnoszącego konkurencyjność całego województwa lubelskiego rozwój sektora rolniczego (producentów rolno- spożywczych, zrzeszeń producentów owoców i warzyw w Wólce Cycowskiej, Milejowie, Puchaczowie, Witaniowe), rozwój przedsiębiorczości, w tym turystyki (wykorzystanie walorów Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego),

19 Szanse: rolnictwo ekologiczne (Polskie Towarzystwo Rolników Ekologicznych, Stowarzyszenie Eko Lubelszczyzna) bliskość infrastruktury komunikacyjnej (lotnisko, droga S 17) rozwój innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy (geologia, energetyka, ekoenergia),

20 Co może utrudnić rozwój powiatu łęczyńskiego? zagrożenia

21 ZAGROŻENIA ROZWOJU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO niedostateczne wykorzystanie położenia w obrębie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, niedostateczne wykorzystanie możliwości współpracy z sąsiednimi/kluczowymi powiatami (miastami) niewystarczająca ilość firm nastawionych na innowacyjność, niski stopień innowacyjności, słaba aktywność organizacji pozarządowych działających na obszarze powiatu łęczyńskiego,

22 Zagrożenia: spadek liczby ludności, migracje osób młodych, z wykształceniem i potencjałem rozwojowym (ogólny problem Lubelszczyzny) wzrost bezrobocia, niewielka liczba ofert pracy, bądź oferty niewymagające dużych kwalifikacji, brak firm ukierunkowanych na kooperację, współpracę, koopetycję, niska świadomość, niewielki stopień wiedzy nt. szans i profitów związanych z kooperacją, koopetycją,

23 Dyskusja Jakie są, według Państwa, szanse rozwoju powiatu łęczyńskiego? Jakie są, według Państwa, zagrożenia rozwoju powiatu łęczyńskiego? W co warto zainwestować unijne pieniądze aby to przyniosło korzyści dla społeczności lokalnej i lokalnej gospodarki? Jak oceniają Państwo fakt włączenia powiatu łęczyńskiego do Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego? Jak oceniają Państwo promocję powiatu łęczyńskiego na zewnątrz?

24 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 OPRACOWANIE STRATEGII INNOWACJI DLA WYBRANYCH OBSZARÓW WZROSTU I STAGNACJI W WOJEWÓDZTWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google