Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddzia ł ywania behawioralne jako sposób na popraw ę ś ci ą galno ś ci podatków w Polsce 7 lipca 2015 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddzia ł ywania behawioralne jako sposób na popraw ę ś ci ą galno ś ci podatków w Polsce 7 lipca 2015 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Oddzia ł ywania behawioralne jako sposób na popraw ę ś ci ą galno ś ci podatków w Polsce 7 lipca 2015 r. 1

2 2 W jaki sposób możemy wysokich kosztów nie zmieniając przepisów W jaki sposób możemy poprawić ściągalność podatków nie generując przy tym wysokich kosztów ani nie zmieniając przepisów?

3 3 Oddziaływania behawioralne

4 Nasza misja Zmodyfikować istniejące systemy w celu zapewnienia przestrzegania przepisów podatkowych… …oceniając wpływ interwencji z zachowaniem rygorystycznych zasad statystyki… …i generując jak najmniejsze koszty 4

5 5 Pierwszy eksperyment w Polsce

6 6 Standardowe upomnienie

7 7 Pismo po zmianach (wysyłane pocztą zwykłą, a nie listem poleconym)

8 8 Jeśli nie zapłaci Pani należnego podatku, może Pani podlegać egzekucji administracyjnej. Zweryfikujemy Pani reakcję na to pismo. Jak wynika z naszych danych, 7 na 10 mieszkańców Warszawy zapłaciło już podatek dochodowy za 2014 rok. Należy Pani do nielicznej grupy mieszkańców, którzy jeszcze nie spełnili tego obowiązku. Pismo po zmianach (wysyłane pocztą zwykłą, a nie listem poleconym)

9 Eksperyment oparty na próbie randomizowanej: podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 rok 9 Podatnicy, którzy nie zapłacili w terminie (n=31,928) Grupa kontrolna: żadnego pisma (n=10.627) Upomnienie (n=10.533) Pismo nieformalne (n=10.768) Lubuskie (n=5.333) Wielkopolskie (n=26.592)

10 Ułatwienie dla podatnika: załączony druk wpłaty 10

11 Eksperyment oparty na próbie randomizowanej: wielkość próby i grupy poddane oddziaływaniu 11 Podatnicy, którzy nie zapłacili w terminie (n=31,928) Grupa kontrolna: żadnego pisma (n=10,627) Upomnienie (n=10,533) Druk wpłaty (n=5,189) Bez druku wpłaty (n=5,344) Pismo nieformalne (n=10,768) Druk wpłaty (n=5,450) Bez druku wpłaty (n=5,318) Lubuskie (n=5,333) Wielkopolskie (n=26,592)

12 12 Wstępnewyniki

13 Odsetek podatników, którzy zapłacili podatek dochodowy 4-krotny wzrost odsetka osób płacących podatek 13 10% wzrost Grupa kontrolna

14 Pisma skutkują wzrostem zapłaconych kwot 14 11% wzrost

15 Spadają kwoty zobowiązań podatkowych (zadłużenia) 15 8% spadek zobowiązań podatkowych

16 Dodatkowo, podatnicy płacą szybciej 16 50% wzrost liczby wpłat w okresie 1 tygodnia po otrzymaniu upomnienia/pisma

17 Wpłaty rosną dzięki ułatwieniu – porównanie: z drukiem i bez druku wpłaty 17 9% wzrost

18 Wspólna droga 18 Określenie grupy docelowej Opracowanie komunikatów Ustalenie wielkości próby do badania, interwencji i randomizacji Rozesłanie komunikatów Gromadzenie i analiza danych Kroki dostosowawcze i planowanie kolejnych interwencji kwiecień 2015 r. 22 maja 2015 r. 25 maja 2015 r. 1 czerwca 2015 r. po 3, 8, i 12 tyg. wrzesień 2015 r.

19 Ustalenia Pisma z przekazem behawioralnym wysyłane zwykłą pocztą dobrze się sprawdziły, niezależnie od województwa oraz rodzaju podatnika Integracja baz danych (pomiędzy województwami i rodzajami podatników) będzie sprzyjać efektywności Upraszczając metody płatności można uzyskać poprawę ściągalności podatków (np. odsetki) Automatyzacja wysyłki komunikatów do podatników może obniżyć koszty Kluczem do dobrej koordynacji okazało się powołanie grupy roboczej składającej się z przedstawicieli organów skarbowych 19

20 Propozycje dalszych działań Kontynuacja testowania różnego rodzaju oddziaływań behawioralnych na rzecz poprawy ściągalności podatków Obniżanie kosztów związanych z przestrzeganiem przepisów podatkowych Ocena i analiza obecnej polityki podatkowej w oparciu o metody para-eksperymentalne Analiza efektów dystrybucyjnych opodatkowania 20

21 EKSPERYMENT TESTOWANIE WYCIĄGANIE WNIOSKÓW DOSTOSOWYWANIE

22 Uczymy się szybko… nie angażując nadmiernych zasobów Doskonałe perspektywy dla zastosowania w większej skali Wdrożenie procesu staje się jeszcze ważniejsze niż same wyniki eksperymentu 22

23 Dzi ę kuj ę Pa ń stwu za uwag ę 23

24 24 Marco Hernandez marcohernandez@worldbank.org


Pobierz ppt "Oddzia ł ywania behawioralne jako sposób na popraw ę ś ci ą galno ś ci podatków w Polsce 7 lipca 2015 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google