Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Management Oversight and Risk Tree

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Management Oversight and Risk Tree"— Zapis prezentacji:

1 Management Oversight and Risk Tree
Metoda MORT Management Oversight and Risk Tree

2 Metoda MORT: Kompleksowa metoda w oparciu o schemat logiczny(drzewo MORT) analizy zaniedbań kierownictwa i wynikającego z nich nadmiernego ryzyka. Zastosowanie: Złożone wypadki przy pracy. Poszukiwanie przyczyn: zawodności barier, akceptacji nadmiernego ryzyka oraz w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem.

3 Metoda MORT wykorzystuje do analizy wypadku następujące narzędzia:
analizę odchyleń; analizę przepływu energii oraz barier; analizę zdarzeń i czynników przyczynowych.

4 Założenia metody MORT są następujące:
Kierownictwo ponosi odpowiedzialność za ryzyko związane z prowadzoną działalnością; Zagrożenia w jednym obszarze działania przedsiębiorstwa wpływają na inne obszary; Zagrożenia i ich konsekwencje powinny być możliwe jak najlepiej rozpoznane; Środki jakimi posługuje się kierownictwo powinny być możliwe łatwe do zastosowania w różnych sytuacjach.

5 Wypadek definiowany jest jako niepożądany przepływ energii lub warunki środowiskowe, wywołujące negatywne konsekwencje. metodzie MORT przyjmuje się założenie, że do wypadku dochodzi w wyniku przeoczeń kierownictwa (umiejscowionych w systemie zarządzania) i świadomie podjętego ryzyka.

6 W MORT zdarzenie definiowane jest jako nieadekwatność stosowania barier i kontroli lub jako błąd działań niepowodujący negatywnych konsekwencji. Sugeruje się, że wypadek spowodowany jest zazwyczaj wieloma czynnikami. Dochodzi do niego z braku odpowiednich barier lub kontroli nad niepożądanym przepływem energii (model transferu energii). Wypadek poprzedza pierwotny ciąg błędów w planowaniu oraz błędów operacyjnych i organizacyjnych, które powodują niedostosowanie się do czynników ludzkich lub środowiskowych.

7 Metoda MORT obejmuje trzy obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, którym odpowiadają trzy gałęzie drzewa, a mianowicie: R - (risk) zajmuje się sprawami związanymi ze świadomym podejmowaniem ryzyka przez kierownictwo przedsiębiorstwa. M - (management) obejmuje zagadnienia sytemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz odpowiada na pytanie: dlaczego nastąpiło zdarzenie? S - (specific control factors) analizuje środki, jakie podjęto, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy i odpowiada na pytanie co się stało?

8 Model drzewa MORT umożliwia śledzenie przepływu energii i zawodności barier,analizuje poszczególne wypadki lub awarie systemu. Podaje zależności pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami prowadzącymi do wypadku. Drzewo błędów graficznie przedstawia wzajemne zależności między błędami człowieka a awariami sprzętu, które mogą prowadzić do wypadku przy pracy.

9 Poruszając się po drzewie błędów i odpowiadając na pytania znajdujące się na różnych gałęziach i poziomach znajdujemy przyczyny powstania wypadku oraz mamy możliwość stworzenia poprawy warunków pracy. Niestety jednak przez złożoność w postępowaniu MORT może być trudny w zastosowaniu w przypadku prostych wydarzeń wypadkowych.

10 PRZYKŁAD 1. Firma budowlana Ajax otrzymała kontrakt na budowę bloku na wzgórzu widokowym miasta. Przed rozpoczęciem projektu , został opracowany kompleksowy program bezpieczeństwa obejmujący wszystkie aspekty projektu . Prace budowlane rozpoczęły się w poniedziałek 7 października i przebiegały bez jakiegokolwiek incydentu do piątku 11 października kiedy to obiekt prac został zamknięty na weekend. W tym czasie kilka pojazdów służbowych miedzy innymi 2,5 tonowa wywrotka były zaparkowane na placu budowy. W sobotę, 12 października dziewięcioletni Jakub który mieszkał około 400 metrów od miejsca prac budowlanych , wspiął się na wzgórze i zaczął zwiedzać plac budowy. Po znalezieniu otwartej wywrotki, wsiadł do kabiny i zaczął bawić się sterownikami pojazdu. Najwyraźniej w czasie tego doszło do zwolnienia hamulca ręcznego i samochód zaczął staczać się w dół wzgórza. W czasie staczania samochód gwałtownie przyspieszył co prawdopodobnie wystraszyło chłopca , który nie potrafił zahamować. Skutkiem tego ciężarówka uderzyła w zaparkowany na dole wzgórza samochód i mimo , że nie wywróciła się chłopiec doznał poważnych obtarć oraz złamania nogi. Badania wypadku wykazały , że pomimo tego iż program bezpieczeństwa wyraźnie zaznaczał że pojazdy pozostawione bez nadzoru powinny być zamknięte a ich koła dokładnie zablokowane , nic nie wskazywało na to , że ludzie odpowiedzialni za bhp pracy przekazali owe zalecenia kierowcom .

11

12 PRZYKŁAD 2.

13 Skład grupy: Weronika Krakowska Szymon Kordaszewski Mateusz Kurowski Paweł Kretowicz Mateusz Moryc Rafał Miedzik Błażej Piotrowski Kamil Knafel Wiktoria Majdańska Teresa Machulec


Pobierz ppt "Management Oversight and Risk Tree"

Podobne prezentacje


Reklamy Google