Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiesław Gonciarski & Benchmarking & Reengineering & Kaizen & Lean management & Burza mózgów & Strategiczna karta wyników & BPMS – system zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiesław Gonciarski & Benchmarking & Reengineering & Kaizen & Lean management & Burza mózgów & Strategiczna karta wyników & BPMS – system zarządzania."— Zapis prezentacji:

1

2 Wiesław Gonciarski

3 & Benchmarking & Reengineering & Kaizen & Lean management & Burza mózgów & Strategiczna karta wyników & BPMS – system zarządzania procesami biznesowymi DMADV – Zarządzanie projektem nowego procesu/produktu

4 & Wykres Ishikawy (wykres rybiej ości lub wykres przyczyn i skutków), & Schemat blokowy, & Diagram Pareto-Lorenza, & Histogram, & Karty kontrolne Shewarta, & Karty przebiegu (diagram przepływu), & Wykresy korelacji.

5 & Diagram relacji; & Analiza podobieństwa; & Diagram macierzowy; & Macierzowa analiza danych; & Wykresy programowy procesu decyzji; & Diagram systematyki; & Diagram strzałkowy.

6 & QFD – Quality Function Deployement – Rozwinięcie funkcji jakości & Diagram Quality House – Dom jakości. & FMEA – Failure Mode and Effect Analysis – Analiza przyczyn i sutków wad & Metody statystycznej kontroli &Proces 6 sigm ("zero błędów).

7 Zasady: Zespół od 6 do 12 osób; Nie krytykować nawet najbardziej absurdalnych pomysłów; Zapewnić swobodny przepływ pomysłów; Generować możliwie dużą liczbę pomysłów; Zapisywać wszystkie pomysły (protokolant); Oddzielić generowanie od oceny. Sesja Przypomnienie, spisanie i wywieszenie zasad; Otwarcie przez prowadzącego, np.. Jakie są możliwe sposoby, żeby...? Zgłaszanie pomysłów; Zachęcanie wszystkich do aktywności; Zakończenie po ok.45 min. Przeprowadzenie sesji oceniającej

8 Celem tej metody jest rozpoznanie przyczyn poniesionych lub potencjalnych niepowodzeń przedsięwzięć. Z tego powodu nazywa się ją także wykresem przyczynowo- skutkowym, a ze względu na charakterystyczny wygląd - wykresem rybiej ości. Celem tej metody jest rozpoznanie przyczyn poniesionych lub potencjalnych niepowodzeń przedsięwzięć. Z tego powodu nazywa się ją także wykresem przyczynowo- skutkowym, a ze względu na charakterystyczny wygląd - wykresem rybiej ości. Zakres stosowania tej metody początkowo był ograniczony jedynie do przemysłu, lecz w krótkim czasie okazała się ona przydatna w wielu innych dziedzinach. Zakres stosowania tej metody początkowo był ograniczony jedynie do przemysłu, lecz w krótkim czasie okazała się ona przydatna w wielu innych dziedzinach. Wykres składa się ze strzałek wraz z opisami, łączących się w ten sposób, że główna strzałka wskazuje skutek, czyli opis niepowodzenia, które jest badane Przeznaczenie diagramów ryby: służą jako sposób rejestrowania zgłaszanych pomysłów, służą jako sposób rejestrowania zgłaszanych pomysłów, odkrywają związki pomiędzy poszczególnymi przyczynami oraz pomagają odkryć źródło problemu, odkrywają związki pomiędzy poszczególnymi przyczynami oraz pomagają odkryć źródło problemu, stanowią plan lub mapę postępowania w określonych sytuacjach. stanowią plan lub mapę postępowania w określonych sytuacjach.

9 Identyfikacja problemu (zapis z prawej strony kartonu); Narysowanie wykresu; Określenie głównych przyczyn; Określenie przyczyn niższego rzędu; Przeprowadzenie dyskusji; Analiza diagramu.

10

11 Umożliwia hierarchizację czynników wpływających na dane zjawisko; W graficznej formie prezentuje rozkład analizowanych problemów; Podstawą analizy jest reguła 80/20. Zazwyczaj 20-30% przyczyn decyduje o około 70-80% skutków. Pozwala zidentyfikować zjawiska występujące najczęściej,

12 Przykład zastosowania Diagramu Pareto-Lorezna:

13


Pobierz ppt "Wiesław Gonciarski & Benchmarking & Reengineering & Kaizen & Lean management & Burza mózgów & Strategiczna karta wyników & BPMS – system zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google