Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Widok XIX wiecznej Sali operacyjnej Widok sali operacyjnej- 1914r Glasgow ( 5 lat po otwarciu)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Widok XIX wiecznej Sali operacyjnej Widok sali operacyjnej- 1914r Glasgow ( 5 lat po otwarciu)"— Zapis prezentacji:

1

2 Widok XIX wiecznej Sali operacyjnej

3 Widok sali operacyjnej- 1914r Glasgow ( 5 lat po otwarciu)

4 Poprzedni blok operacyjny- do 2009r

5 Obecny blok operacyjny r

6

7 ODWIECZNA RYWALIZACJA CHIRURG?ANESTEZJOLOG?PIELĘGNIARKA? PACJENT !

8 Pracę zespołu operacyjnego rozpatrujemy jako ściśle zaplanowane działania mające doprowadzić do określonego efektu końcowego. Celem bliskiej współpracy chirurga i anestezjologa jest jak najlepsze i bezpieczne wykonanie zespołu czynności, które składają się na pojęcie zabiegu operacyjnego.

9 Współpraca wielopłaszczyznowa oparta o: relacje międzyludzkie (dobre i złe dni) (dobre i złe dni) współpracę z urządzeniami współpracę z urządzeniami

10 powstaje Sukces na bloku operacyjnym powstaje w oparciu o współpracę zespołu zabiegowego i anestezjologicznego ( lekarze i pielęgniarki)

11 Dobrą współpracę warunkują: kwalifikacje i kompetencje zespołu podział zadań zgodnie z kwalifikacjami podział zadań zgodnie z kwalifikacjami odpowiednia liczba personelu odpowiednia liczba personelu dobre wyposażenie stanowisk pracy dobre wyposażenie stanowisk pracy opracowane standardy postępowania opracowane standardy postępowania systematyczne szkolenia systematyczne szkolenia nadzór merytoryczny nadzór merytoryczny

12 JAKOŚĆ COŚ CO ZADAWALA A NAWET ZACHWYCA - COŚ CO ZADAWALA A NAWET ZACHWYCA wg W.E. Deminga WSZYSTKO CO MOŻNA POPRAWIĆ - WSZYSTKO CO MOŻNA POPRAWIĆ wg Massaki Imai

13 Zapewnienie jakości w bloku operacyjnym 1.Bezpieczeństwo pacjenta ( dokumentacja, personel, sprzęt i aparatura) 2.Zapobieganie zakażeniom ( sterylizacja, architektura i lokalizacja bloku, obłożenia pola operacyjnego, jakość powietrza)

14 Kierunek przepływu powietrza w obszarze stołu operacyjnego

15 3.Przestrzeganie praw pacjenta 4.Zmiana mentalności personelu ( permanentne szkolenia, rezygnacja z negatywnych praktyk, praca w oparciu o naukowe dowody ( permanentne szkolenia, rezygnacja z negatywnych praktyk, praca w oparciu o naukowe dowody 3.Przestrzeganie praw pacjenta 4.Zmiana mentalności personelu ( permanentne szkolenia, rezygnacja z negatywnych praktyk, praca w oparciu o naukowe dowody ( permanentne szkolenia, rezygnacja z negatywnych praktyk, praca w oparciu o naukowe dowody MIARĄ POSTĘPU NIE JEST POSTĘP TECHNOLOGICZNY ALE ZMIANA NAWYKÓW I POSTĘPOWAŃ LUDZKICH

16 5.Ponoszenie indywidualnej odpowiedzialności pracowników medycznych za wykonane usługi odpowiedzialności pracowników medycznych za wykonane usługi

17 DOKUMENTACJA – przedoperacyjna świadoma zgoda na operacje świadoma zgoda na operacje świadoma zgoda na znieczulenie świadoma zgoda na znieczulenie kwalifikacja do zabiegu i znieczulenia kwalifikacja do zabiegu i znieczulenia plan operacyjny (czytelny i dokładny) plan operacyjny (czytelny i dokładny) identyfikacja pacjenta (opaska identyfikacja pacjenta (opaska identyfikująca) identyfikująca)

18 POWIKŁANIA temat nieobecny do momentu ich wystąpienia Mechanizm powstawania powikłań: 80%wypadki z powodu błędu ludzkiego 80% wypadki z powodu błędu ludzkiego 20% wypadki z powodu awarii sprzętu

19 Rodzaje powikłań w przebiegu znieczulenia: oddechowe krążeniowe krążeniowe techniczne techniczne neurologiczne neurologiczne różne różne

20 Znieczulenie jest procesem wieloetapowym, szczególnej uwagi wymaga: ocena przedoperacyjnego przygotowania pacjenta pacjenta sposoby komunikacji anestezjologa z sposoby komunikacji anestezjologa z pacjentem i zespołem anestezjologicznym pacjentem i zespołem anestezjologicznym świadoma zgoda na znieczulenie świadoma zgoda na znieczulenie działania w przychodni anestezjologicznej działania w przychodni anestezjologicznej transport pacjenta, odpowiednie transport pacjenta, odpowiednie przygotowanie pacjenta i stanowiska przygotowanie pacjenta i stanowiska

21 Istotne elementy sprzyjające wystąpieniu zakażenia: brak dokładnej homeostazy brak dokładnej homeostazy konieczność przetaczania krwi konieczność przetaczania krwi traumatyzacja tkanek w czasie traumatyzacja tkanek w czasie operacji operacji czas trwania niedokrwienia czas trwania niedokrwienia narządów narządów śródoperacyjne skażenie pola śródoperacyjne skażenie pola operacyjnego operacyjnego brak poszanowania zasad brak poszanowania zasad aseptyki i antyseptyki aseptyki i antyseptyki

22 Ryzyko powikłań zakrzepowo- Ryzyko powikłań zakrzepowo- zatorowych zatorowych duże zabiegi operacyjne w obrębie jamy duże zabiegi operacyjne w obrębie jamy brzusznej, miednicy, kończyn dolnych brzusznej, miednicy, kończyn dolnych duże operacje naczyniowe i duże operacje naczyniowe i laparoskopowe przy obecności laparoskopowe przy obecności dodatkowych czynników ryzyka dodatkowych czynników ryzyka żylaki kończyn dolnych żylaki kończyn dolnych niewydolność sera NYHA III, NYHA IV niewydolność sera NYHA III, NYHA IV otyłość otyłość inne inne

23 Z PUNKTU WIDZENIA PACJENTA Z PUNKTU WIDZENIA PACJENTA DOBRY WYNIK POSTĘPOWANIA OZNACZA BRAK POWIKŁAŃ

24

25

26

27 Wzajemna satysfakcja

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Widok XIX wiecznej Sali operacyjnej Widok sali operacyjnej- 1914r Glasgow ( 5 lat po otwarciu)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google