Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 24 września 2010 r. Sieci teleinformatyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 24 września 2010 r. Sieci teleinformatyczne."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 24 września 2010 r. Sieci teleinformatyczne – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Mirosław Omieljanowicz miroslaw.omielianowicz@wrotapodlasia.pl Definicja, rola, stan rozwoju, problemy

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sieci teleinformatyczne - definicja Infrastruktura umożliwiająca nadawanie, odbiór i transmisję informacji w postaci cyfrowej składająca się z: -elementów aktywnych - urządzeń telekomunikacyjnych/informatycznych oprócz urządzeń końcowych, -elementów pasywnych - w szczególności: linii, kanalizacji kablowych, słupów, wież, masztów, kabli, przewodów, pomieszczeń teletechnicznych oraz osprzętu.

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sieci teleinformatyczne - rola –Strategia Rozwoju Kraju 2007 -2015 –Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Pkt. e) rozwój społeczeństwa informacyjnego. „Priorytetem dla Polski jest zatem upowszechnienie się podaży usług teleinformatycznych oraz umiejętności w zakresie posługiwania się teleinformatyką i pozyskiwania informacji „ str. 33. Wskaźnik – liczba łączy szerokopasmowych odniesiona do liczby ludności (%) 2010 – 10, 2015 -25 –Priorytet 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Pkt. c) infrastruktura teleinformatyczna. „Wspieranie … szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu (zwłaszcza szerokopasmowego) a także tworzenie punktów dostępu i zwiększenie pokrycia siecią łączności całego kraju”. „… państwo, administracja rządowa i samorządowa będą tworzyć punkty publicznego dostępu do sieci.”, str. 44-45

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sieci teleinformatyczne - rola –Strategia Rozwoju Kraju 2007 -2015 –Priorytet 5 Rozwój obszarów wiejskich Pkt c) rozwój i poprawa infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich. „… wspierane będą projekty … rozwoju lokalnej infrastruktury dostępu do Internetu…”, str. 69. Wskaźnik odsetek gospodarstw domowych korzystających z dostępu do Internetu na wsi (2015 – 70%) –Priorytet 6 Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej Pkt. a) podniesienie konkurencyjności polskich regionów. „… wspieranie udostępniania dostępu do usług elektronicznych.”, str. 75

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –„Warunkiem koniecznym – lecz niedostatecznym – budowy społeczeństwa informacyjnego jest upowszechnienie dostępu do Internetu” – SRK 2007-2015 str. 116. –Sieci teleinformatyczne to fundament budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Bez rozwiniętych sieci teleinformatycznych nie ma społeczeństwa informacyjnego. Działania w zakresie sieci powinny wyprzedzać pozostałe postępowanie działania budujące społeczeństwo informacyjne. Sieci teleinformatyczne - motto

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sieci teleinformatyczne – stan Polska Liczba szerokopasmowych łącz stałych na 100 mieszkańców Procent gospodarstw domowych z szerokopasmowym dostępem do Internetu Źródło: Eurostat, badanie 2008Źródło: Czternasty Raport Implementacyjny Komisji Europejskiej na temat wspólnego rynku komunikacji elektronicznej, marzec 2009 r.

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sieci teleinformatyczne – stan Polska Źródło: Diagnoza społeczna 2009

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sieci teleinformatyczne – stan Podlasie

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sieci teleinformatyczne – stan Podlasie Źródło: Diagnoza społeczna 2009

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sieci teleinformatyczne – cel Polska –Komunikat KE COM (2010) 245, „…CELE NADRZEDNE…, …Szybki i ultra szybki dostęp do Internetu…” –„Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013” przyjmuje, że realizacja programu spowoduje między innymi: Zwiększenie odsetka osób wykorzystujących internet do komunikowania się do poziomu 76%; Zwiększenie odsetka gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu do poziomu 80%;

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sieci teleinformatyczne – cel Podlasie –Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Zapewnienie do końca 2014 roku możliwości dostępu do usług szerokopasmowych dla 90 % gospodarstw domowych i 100 % instytucji publicznych w 5-ciu województwach Polski wschodniej. –Strategia PRIS Zapewnienie do końca 2015 roku możliwości dostępu do usług szerokopasmowych dla 100 % gospodarstw domowych oraz 100 % instytucji publicznych i przedsiębiorstw w województwie podlaskim.

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sieci teleinformatyczne – problemy –Precyzyjne ustalenie stanu bieżącego (technologie, dostępność). –Diagnoza barier (technologicznych, prawnych, społecznych). –Zdefiniowanie oczekiwań i celów: technicznych (np. poziomu parametrów technicznych), społecznych (np. co za darmo, co płatne). –Ustalenie wytycznych i metod postępowania w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów. –Opracowanie sposobów monitorowania realizacji, korygowania i rozwijania strategii.

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Mirosław Omieljanowicz miroslaw.omielianowicz@wrotapodlasia.pl m.omieljanowicz@pb.edu.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 24 września 2010 r. Sieci teleinformatyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google